Boşanma Davası Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davası Tazminat

Boşanma Davası Tazminat

Boşanma Davası Tazminat

Boşanma Davası Tazminat

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminatı isteyebilen taraf nafaka da olduğu gibi değildir. Maddi ve manevi tazminat davasını açabilecek taraf az kusurlu olan veya hiç kusuru olmayan taraftır. Yani hakimin kararına göre kusuru fazla olan taraf nafaka isteminde bulunabilirken tazminat davası açamayacaktır.

Maddi tazminatın açılabilmesi için kanun koyucu birtakım şartlar öngörmüştür. Bu şartları listelersek şunları sayarız:

Maddi Tazminat Davası Açılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

Tazminat isteyen tarafın kusursuz ya da diğer tarafa oranla daha az kusurlu olması Davalı tarafın kusurlu olması gerekmektedir.

Yani anlaşmalı boşanma davası sonucu boşanan eşler nafaka isteminde bulunabilirlerken her iki taraf da tazminat davası açamayacaktır. Boşanma davası sonucu gelecek, beklenen ya da olan menfaatin zarar görmesi

Evlenme sırasında yapılan masraflar ve evlenme sürecinde yani nişanlılık gibi süreçte verilen hediyeler tazminat olarak istenemeyecektir. Menfaat konusunda ayrıca illilik bağı gereklidir.

Yani menfaati zedelenen kişinin boşanma nedeni ile zarar görmesi gerekmektedir.

Maddi Tazminat Davasında Miktarın Belirlenmesi ve Şekli:

Kanun koyucu bazı hukuk dallarında hakime büyük oranda takdir yetkisi bırakırken bazı hukuk dallarında da sadece kanuna ayak uydurması gerektiğini ifade etmiş ve kanunlarda boşluk bırakmamıştır. Medeni hukuka baktığımızda kanun koyucu hakime belli ölçütleri kullanarak kararın kendisine ait olduğunu yani geniş bir takdir yetkisinin olduğunu ifade etmiştir.

Takdir yetkisini kullanan hakim olayları ve tarafların söylediklerini analiz ederek boşanma davası ve gelişen davalarında takdir yetkisini kullanarak kararlar verecektir. Maddi tazminat davasında da tazminat davasını açan taraf belli bir miktar tazminat istemi ile gidebileceği gibi hakimin vereceği kararı da bekleyebilir.

Maddi tazminatı açan tarafın istediği bedelin verileceği gibi bir husus yoktur. Hakim tarafların kültürel, ekonomik, sosyal durumlarını inceler, tarafların kusurluluğuna bakar ve boşanma sebebinde gelişen olayları inceleyerek takdir yetkisini kullanır ve bir bedel hükmeder.

Tazminatın bedelini hakim takdir ettiği gibi şeklini de hakim takdir eder. Meblağın toptan mı yoksa irat şeklinde mi ödeneceğini hakim karar verir. Hükmedilen tazminat boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren muaccel hale gelir.

Maddi tazminat davasında şunu ifade etmeden geçemeyeceğim; maddi tazminat davası taraflardan birinin yani kusuru az olanın istemi olmadan hakimin resen karar verebileceği bit hüküm değildir.

Boşanan eşler birbirlerine Boşanma Davası Tazminat isteme hakları bulunmaktadır. Boşanma Davası Tazminat Miktarı belirlendikten sonra tazminat davası açılabilir.

Tazminat davası boşanmanın hemen sonunda açılabileceği gibi boşanmadan sonrada açılabilir. Ancak boşanmadan sonra 1 yılı geçtikten sonra Boşanma Maddi Tazminat davası açılamaz.

Boşanma Davası Tazminat Talebinde bulunabilmeniz için belirli kusurlara sahip olmanız gerekmektedir. Öncelikli olarak dava açan kişinin daha az kusurlu olması şartı aranmaktadır.

Bunun dışında da aranan şartlar bulunmaktadır. Tazminat Davası Açma işlemlerinizi yaptıktan sonra avukatınız size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir.

Boşanma davası açıldıktan sonra Boşanma Davası Tazminat Vekâlet Ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca Boşanma Davası Tazminat Harç miktarının da yatırılması gerekmektedir.

Tüm işlemlerinizi tamamlayıp boşanmanızı bitirdikten sonra eşler arasında Nafaka Tazminat isteme hakkın bulunmaktadır. Yine bununda belli kuralları vardır. Bu kurallara uyularak nafaka istenilebilir.

Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden diğer isterse Boşanma Davası Temyiz yapabilir. Yine bu konuda hakkında daha detaylı bilgiyi avukatınızdan alabilirsiniz. Sizde tüm bunlar ve daha fazlası için bizimle irtibata geçmelisiniz.r. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

2 Yorum

Yorum Bırak