Atla

Boşanma Davası Velayet


Boşanma Davası Velayet

Boşanma Davası Velayet

Boşanma Davası Velayet

Boşanma davasında velayet konusu, Medeni kanununumuzda özel olarak düzenlenmiştir. Çocuğun velayetine ilişkin talepler kamu düzenini ilgilendirmesi nedeniyle, aile hakiminin talepler dışında kendiliğinden araştırma ilkesi bulunmaktadır.

Velayet davalarının yargılama usulü olarak basit yargılamaya tabi olması, dava aşamasında delil toplanmayacağı anlamına gelmez. Davada taraflar velayet konusunda tanık deliline dayanmış ise, tanıklar dinlenilir. Usul olarak tanık dinmesinden açıkça vazgeçilmemiş ise bu hak verilmesi gerekir.

Boşanma Davasında Velayet Nedir

Boşanma evlilik gibi eşlerin kanuni olarak hakkı olmakla birlikte. Önceden kurularak birlikte yaşamak üzerine inşa edilmiş bir yaşamın sonuçları olan çocuklar için, yaşamlarını olumsuz olarak etkileyen bir psikolojik sürecin oluşmasına neden olur.

Boşanmanın zaruri olduğu durumlarda bile varsa çocuklar bu olaydan en fazla etkilenen taraflar olur. Velayet, 18 yaşın altında ve kısıtlı olan eşlerin çocuklarının, kanuni temsilcisinin. Boşanmadan önce anne ve babanın birlikte sürdürdüğü temsilciliğinin, boşanmanın sonrasında anne veya babaya verilmesidir.

Velayet hakkının kimde kalacağına ilişkin davalarda mahkemeler tarafından basit yargılama usullerine uyularak bir süreç yürütülür.

Boşanma Davası Velayet Konusu

Velayet haklarına ilişkin davalarda görevli mahkeme statüsüne sahip olan mahkemeler aile mahkemeleri olmaktadır. Eğer kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemelerinin aile mahkemesi adına davaları görmesi söz konusu olabilmektedir. Velayet haklarına ilişkin davalarda yetkili mahkemelerde.

Eşlerin son altı aylık dönemde birlikte oturmakta olduğu yerlerdeki ya da eşlerden birinin bulunduğu yerdeki mahkememin yetkili mahkeme olarak belirlenmesi sağlanır. Kişiler bu yerleşim yeri mahkemelerinde boşanma davası açma haklarını kullanabilirler.

Velayet davası ve  alınması ile ilgili hususlar boşanma davaları içinde karara bağlanan durumlardan olduğu için davalar harç ücretlerinin karşılanması ile açılmaktadır. Buna ek olarak avukatların tutulması halinde vekalet ücretlerinin verilmesi de söz konusu olabiliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak