Atla

Boşanma Nafakası Nasıl Alınır Ve Ödenir


Boşanma Nafakası Nasıl Alınır Ve Ödenir

Boşanma Nafakası Nasıl Alınır Ve Ödenir

Boşanma Nafakası Nasıl Alınır Ve Ödenir

Boşanma Nafakası; yiyecek parası, geçimlik; birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık, demektir. Nafaka yükümlülüğü şahsa bağlı haklardandır. Bu nedenle başkasına devrolunmaz. 

Nafaka hakkından feragat edilemez. Çünkü nafaka hakkından vazgeçme, hukuken geçerli değildir. Ancak karı veya oğul, işlemiş nafaka alacaklarıyla, kesinleşmiş hükme dayanan nafaka alacaklarından feragat edebilirler. Nafaka miktarı sözleşme ile de belirlenebilir. 

Boşanma Nafakasını Kimler Alamaz

Nafaka ödenmesi ya dalınması için süreçlerin doğru yönetilmesi karar mercilerinin buna kanaat vermeleri için yerine getirilmesi şeylerin yanında, nafakanın alınamayacağı durumlar da vardır? Peki, nedir bu durumlar?

Boşanma gerçekleştikten sonra maddi darlığa düşmeyecek eşlerin yoksulluk nafakası almaları mümkün değildir.

Kendi isteğiyle işinden ayrılanlar ya da istifa edenler yoksulluk nafakası alamazlar. Yoksulluğa düşmeyecek kadar aylık geliri olan kişiler, yoksulluk nafakası alamazlar. Emekli maaşı olan veya kira geliri elde eden kişiler nafaka alamazlar.

Boşanmadan sonra yeni bir evlilik yapılmamış olsa bile biriyle evlilik hayatı yaşamak da nafaka hakkını ortadan kaldırır. Bu durumda nafaka, açılacak olan nafaka iptali davası ile sonlandırılabilir.

Yeteri kadar taşınmaz mala sahip kira geliri gibi düzenli bir para akışı olan kişiler nafaka alamazlar. (Eski) eşinin geliri olmayan kişiler nafaka alamazlar. Fakat eşi bir gelire sahip olduğunda, işe girdiğinde nafaka alabilir.

nafaka ödemesi nasıl yapılır

Boşanma Nafakası Nasıl Alınır Ve Ödenir - Yargıtay Kararları

BOŞANMA DAVASI - DAVACI KADIN VE YANINDA BULUNAN ÇOCUK YARARINA TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ .

TEDBİR NAFAKASI YÖNÜNDEN ONAMA KARARININ KALDIRILDIĞI. 

ÖZET: Bozma ilamında yer alan boşanma ve nafakaya ilişkin bozma nedenlerine mahkemece açıkça uyulmuştur. Mahkemenin bozma ilamına uyarak verdiği bu karar, açık biçimde yeni hüküm niteliğindedir.

Hal böyle olunca; bu karara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi görevi Hukuk Genel Kuruluna değil; Özel Daireye aittir. Bu nedenle; dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacı - karşı davalı vekili süresinde verdiği istinaf dilekçesi ile; hüküm kısmında belirsizlik olduğunu, nafaka ve tazminat açısından hangi davaya ilişkin olarak karar verildiğinin anlaşılamadığını, asıl kusurlu tarafın davalı olduğunu ve kendi açtıkları dava kabul edildiği halde tazminat ve nafakaya hükmedildiğini,

Karşı davanın tamamen reddedilmesi gerektiğini, nafakaya ve tazminata hükmedilmemesi gerektiğini, açtıkları davada davalının başka bir erkekle ilişkisi olmasının temel sebep olduğunu, bu hususu ispatladıklarını,

Davalının çocuklarını evde bırakarak müşterek konutu terk ettiğini, davalı karşı davacı lehine tedbir ve yoksulluk nafakası maddi ve manevi tazminata hükmedilmemesi gerektiğini belirterek, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

ÖZET: Davacı vekili, istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasını talep etmiş ise de, Hukuk Muhakemeleri Kanunun maddesinde belirtilen koşullar gerçekleşmediğinden duruşmalı inceleme talebinin reddiyle, dosya üzerinden yapılan incelemede,

HMK. maddesi gereğince istinaf dilekçesindeki sebeplerle sınırlı olarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; özellikle fiili ayrılığın tek başına boşanma sebebi oluşturmayacağının anlaşılmasına göre, dosya kapsamı, delil durumu,

Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından verilen kararda usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmaması nedeniyle, davacı vekilinin istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak