Boşanma Nafakası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler

Boşanma Nafakası

Boşanma Nafakası Nasıl Alınır ve Ödenir?

Boşanma Nafakası Nasıl Alınır Ve Ödenir

Boşanma Nafakası; yiyecek parası, geçimlik; birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık, demektir. Nafaka yükümlülüğü şahsa bağlı haklardandır. Bu nedenle başkasına devrolunmaz.

Nafaka hakkından feragat edilemez. Çünkü nafaka hakkından vazgeçme, hukuken geçerli değildir. Ancak karı veya oğul, işlemiş nafaka alacaklarıyla, kesinleşmiş hükme dayanan nafaka alacaklarından feragat edebilirler. Nafaka miktarı sözleşme ile de belirlenebilir.

Boşanma Nafakasını Kimler Alamaz

Nafaka ödenmesi ya dalınması için süreçlerin doğru yönetilmesi karar mercilerinin buna kanaat vermeleri için yerine getirilmesi şeylerin yanında, nafakanın alınamayacağı durumlar da vardır? Peki, nedir bu durumlar?

Boşanma gerçekleştikten sonra maddi darlığa düşmeyecek eşlerin yoksulluk nafakası almaları mümkün değildir.

Kendi isteğiyle işinden ayrılanlar ya da istifa edenler yoksulluk nafakası alamazlar. Yoksulluğa düşmeyecek kadar aylık geliri olan kişiler, yoksulluk nafakası alamazlar. Emekli maaşı olan veya kira geliri elde eden kişiler nafaka alamazlar.

Boşanmadan sonra yeni bir evlilik yapılmamış olsa bile biriyle evlilik hayatı yaşamak da nafaka hakkını ortadan kaldırır. Bu durumda nafaka, açılacak olan nafaka iptali davası ile sonlandırılabilir.

Yeteri kadar taşınmaz mala sahip kira geliri gibi düzenli bir para akışı olan kişiler nafaka alamazlar. (Eski) eşinin geliri olmayan kişiler nafaka alamazlar. Fakat eşi bir gelire sahip olduğunda, işe girdiğinde nafaka alabilir.

Boşanma Nafakası Nasıl Alınır Ve Ödenir – Yargıtay Kararları

BOŞANMA DAVASI – DAVACI KADIN VE YANINDA BULUNAN ÇOCUK YARARINA TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ .

TEDBİR NAFAKASI YÖNÜNDEN ONAMA KARARININ KALDIRILDIĞI.

ÖZET: Bozma ilamında yer alan boşanma ve nafakaya ilişkin bozma nedenlerine mahkemece açıkça uyulmuştur. Mahkemenin bozma ilamına uyarak verdiği bu karar, açık biçimde yeni hüküm niteliğindedir.

Hal böyle olunca; bu karara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi görevi Hukuk Genel Kuruluna değil; Özel Daireye aittir. Bu nedenle; dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

0 Yorum

Yorum Bırak