Boşanmada Aldatma ve Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanmada Aldatma ve Tazminat Davası

Boşanmada Aldatma ve Tazminat Davası

Boşanmada Aldatma ve Tazminat Davası

Boşanmada Aldatma Ve Tazminat Davası – Aldatma dolayısı ile açılacak olan aldatma nedeniyle boşanma davasında aldatıldığının kanıtlanması, manevi tazminat talebinin Aile Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi yönünden de oldukça önemli etkilere yol açacaktır.

Eşin kusuru sebebi ile yaşanan üzüntü, keder, küçük düşme durumu, mahkeme tarafından karar verilecek manevi tazminat oranın belirlenmesini etkiler.

Aldatılmanın kişi üzerinde ciddi düzeyde yıpratma ve manevi zarar uğratan bir durum olması ve bu sebep ile daha yüksek oranlarda manevi tazminat alımı gerçekleştirilebiliyor.

Boşanmaya Konu Olan Aldatma Nedenleri

Modern toplum yaşantısında kurulan evlilik birliklerinin çok kısa zaman dilimleri içerisinde sona erme oranları her geçen gün büyük bir hız ile artış göstermeye devam ediyor.

Sürekli olarak artan oranlara sahip olan boşanma oranlarında boşanma nedenleri olarak ise ağırlıklı şekilde evlilik birliğindeki aldatma eylemi öne çıkıyor.

Taraflardan birisinin evlilik birliği dışındaki üçüncü bir şahıs ile olan cinsel yakınlaşması aldatma eylemini oluşturarak, boşanma davalarının en yaygın nedenlerinden birisini oluşturuyor.

Günümüzde aldatılan eş tarafından ‘aldatıldım boşanma davası açabilir miyim?’ sorusunun yanı sıra ‘ben niye aldatıldım?’ sorusunu dile getirebiliyor. Bu noktada hem erkeğin hem de kadının farklı aldatma nedenleri bulunur.

Aldatma Nedeniyle Tazminat Davası

Boşanma davasında aldatma eylemi eşlerin evliliklerin yaşamayı istemeyecekleri en olumsuz bir davranıştır. Öyle ki aldatmaya muhatap olan eşin psikolojisini büyük ölçüde etkilemekte, kendine olan güvenini yitire bilmektedir.

Bu yaşanan olumsuz davranış manevi olarak eşi etkilemekte ve büyük üzüntüye yol açmaktadır. Hatta bu olay boşanmaya sebep olabilmektedir. Kanun yapıcı ise bu yaşanan olaylardan dolayı eşin duymuş olduğu üzüntü nedeniyle eşe boşanma tazminat olarak talep etme hakkı tanınmıştır.

Aldatma boşanmaya sebep olmasından dolayı açılacak boşanma davasında aldatma delilleri ortaya konulmalı ve olaylar ispat edilmelidir. Boşanma kararı aldatma boşanma davası dilekçe örneği yerine daha profesyonel kişiler olan avukat tarafından hazırlanmalıdır.

Boşanma Dava dilekçesinde olaylar giriş ve sonuç kısmında sistematik ve anlaşılır bir dille anlatılmalı aldatma ve zina davası tazminat miktarı dilekçeye eklenmelidir. Aldatan eş ne kadar tazminat öder konusu ise yaşanan olayların önemi, manevi duygunun tatmini ile sosyal ekonomik güce göre belirlenmektedir.

Aldatma boşanma davasında önemli bir sebep olarak görülmesi, ispat edilmesi halinde uğradığı manevi zararın tazminat olarak talep edilmesi esnasında aldatma manevi tazminat zamanaşımı sürelerine de dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aldatan kadın tazminat alabilir mi? Sorulan soruya ise böyle bir durumun olmayacağını belirtmemiz gerekir. Manevi tazminat alamayacağı gibi aldatma sonucu boşanma mal paylaşımı konusunda ise mal paylaşım oranı düşebileceği gibi, mal paylaşım hakkını da kaybedeceğini belirtmemiz gerekmektedir.

Aldatma nedeniyle boşanma davası ne kadar sürer sorusu ise boşanmanın açılan aile mahkemesinin iş durumu ve yapılan tebligatların zamanında olması gibi bir çok etken sürenin uzaması yada kısalmasına sebep durumlardır. Bu açıklama ışığın da aldatmalı boşanma davası 449 gün makul süresi içerisinde sonuçlanması amaçlanmaktadır.

Evlilikte Aldatma Neden Yaşanır

Evlilik birliğinde kadın ile erkek taraflarının birbirlerini aldatmasına ilişkin öne çıkan nedenler farklılık gösterebilir. Buna göre;

*Erkek neden aldatır sorusu için:

-Uzun süreli aynı kadınla birlikte olmanın oluşturduğu sıkıntı

-Erkek egosu ve özgüven tatmini, seks hormonlarının aşırı yükselmesi

-Yüksek seviyede istek hissetme, yoğun stres, kaygı ve sıkıntının farklı insanlarla birlikte olarak atılma arzusu

-Eş ile cinsel isteklerin yanıt bulamaması

-İlerleyen yaş depresyonu

-Cinsel işlev bozukluğunun yarattığı psikolojik deformasyon

-Bekar hayatına duyulan özlem

-Psikolojik sıkıntılar

-Ekonomik ve sosyal statü değişimleri

-Aldatmaya karşı intikam güdüsü

-Evlilikteki yüksek kıskançlık baskısı şeklinde yanıtlar verilebilir.

Evlilikten Kadın Neden Aldatır

-Evlilikte farklı faktörlerden kaynaklı mutsuzluk oluşması

-Aile baskısıyla kurulmuş evlilik birliğinin etkisi

-Eşten sözlü veya fiziki şiddet gelmesi

-Pasif, güvensiz ve sorumsuzluk durumlardan eşe olan güvenin sarsılması

-Eşten beklenen saygı ve sevginin alınmaması

-Eşten uzun süreli ayrı kalınması

-Aldatılmaya karşı intikam güdüsü

-Eşin çeşitli bağımlılıklarının psikolojik baskısı

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Sorry, the comment form is closed at this time.