Atla

Boşanmada Maddi Tazminat Davası


Boşanmada Maddi Tazminat Davası

Boşanmada Maddi Tazminat Davası

Boşanmada Maddi Tazminat Davası

BOŞANMADA TAZMİNAT DAVASI, BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT DAVASI, MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT NEDİR?

Boşanma Davasında Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf,  kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir (TMK. m: 174/1).

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir (TMK. m: 174/11).

İstenecek tazminat maddi ve manevi olmak üzere iki türlüdür:

Boşanmada Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasınında ; Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanma davası açıldığı takdirde maddi ve manevi tazminat talebi dilekçede belirtilmelidir.

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ŞARTLARI NELERDİR?

Tazminat isteyen taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Davalı taraf boşanmaya kendi kusuruyla sebep olmuşsa, onun aleyhine tazminata hükmedilemez.

 Maddi Tazminat Davalarında   Tazminat isteyen tarafın mevcut veya beklenen bar 1 menfaati boşanma sebebiyle zedelenmiş olmalıdır.

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Boşanma Davasında Maddi tazminat miktar itibariyle zenginleşmeye yol açmayacak miktarda olması gerekir. Aile Mahkemesi Hakimi tazminat miktarını belirlerken kusurun oranı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, çalışma koşullarını göz önünde bulundurur.Yargıtayın  son zamanlarda vermiş olduğu kararlara göre tazminat miktarı TMK’nın 4.maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanunu’nun 44 ve 49.maddeleri bir arada değerlendirilerek takdir edilir.

Yargıtay Kararı - Boşanmada Maddi Tazminat Davası

YARGITAY KARARI : Hukuk Genel Kurulu Esas:  2009/2-410 Karar: 2009/447

Yargıtay Kararında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesine göre, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebileceği öngörülmüştür. Manevi tazminat, bozulan manevi dengenin yerine gelmesi için kabul edilmiş bir telafi şekli olup boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi halinde manevi tazminata hükmedilir. Manevi tazminatın miktarının belirlenmesinde ise kişilik haklarına yapılan saldırının niteliği ve tarafların ekonomik sosyal durumu nazara alınmalıdır.

YARGITAY KARARI: Hukuk Genel Kurulu Esas:  2005/2-729 Karar: 2005/705 Karar Tarihi: 07.12.2005

Yargıtay Kararında Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukuki sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Bu nedenle olayda Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir. Somut olayda boşanmaya davacının eşini metres hayatı yaşayarak uzun süredir aldatma şeklinde gerçekleşen eyleminin neden olduğu, davalının yukarıda açıklanan eylemlerinin, boşanmaya neden olan olaylarla arasında doğrudan bir illiyet bağının bulunmadığı, bu fer'i nitelikteki kusurların tazminat istenmesine engel olmayacağı anlaşıldığından, yerel mahkemenin bu yöne ilişkin direnmesi doğrudur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • TEOMAN KOÇKAR -
  6 Ağustos 2016

  Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir

  Cevapla
 • TARIK DUĞAN -
  6 Ağustos 2016

  İki insan arasında hüküm edecek olan hakim, sakın asabi bir halde hüküm etmesin

  Cevapla
 • MEHMETCAN GENÇER -
  7 Ağustos 2016

  Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. (William Godwin)

  Cevapla
 • TURGAY GÜROCAK -
  16 Ağustos 2016

  Boşanmada Maddi Tazminat Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak