Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı

Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı

Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı

Boşanmada Tazminat Ve Nafaka Hakkı

Boşanan eşler birbirlerine Boşanma Davası Tazminat isteme hakları bulunmaktadır. Boşanma Davası Tazminat Miktarı belirlendikten sonra tazminat davası açılabilir. Tazminat davası boşanma davasıyla birlikte görülebileceği gibi boşanmadan hemen sonrada açılabilir.

Ancak boşanmadan 1 yıl geçtikten sonra Boşanma Maddi Tazminat davası açılamaz. Yani boşanma mahkemeniz tamamlandıktan hemen sonra tazminat davası açmanız yasal haklarınızın zamanaşımı nedeniyle son bulması nedeniyle mağdur olmamanıza fayda sağlayacaktır.

Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden diğer isterse Boşanma Davası Temyiz yapabilir. Bu davayı diğer davanız sonuçlandıktan sonra 15 gün içerinde açmanız gerekir. Aksi takdirde hakkınız zaman aşımına uğrayacaktır. Dava sonuçlandıktan bir gün sonra 15 günlük süreniz başlatılmış olacaktır. Yine bu konuda hakkında daha detaylı bilgiyi avukatınızdan alabilirsiniz. Sizde tüm bunlar ve daha fazlası için bizimle irtibata geçmelisiniz. Uzman ekimiz ile size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Boşanmada Tazminat Ve Nafaka Hakkı Avukat Ve Danışmanlık

Türk Hukuk Sistemi avukat tutma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte ilgili davanın ilgili kanunları, prosedürü ve usulleri açısından başvuru aşamasından tüm işleyiş sırasında uygunluk göstermesi gereklidir. Usuller bakımından uygun olmayan başvuru, dilekçe yazımı gibi hatalar, davaların reddedilmesine enden olabileceği gibi, hukuki sürecin uzamasına ve çeşitli hak kayıplarına da neden olabilir.

Örneğin bir boşanma davasının sadece usullere uygun olarak yazılmayan bir dilekçe nedeniyle reddedilmesi, aynı konuda 3 yıl boyunca yeniden dava açılamayacağı için, boşanmanın 4-5 yıllık bir sürece yayılmasına neden olabilir. Böylesi sorunlarla karşılaşmamak için en iyi davranış, bu alanda uzmanlaşmış bir avukatın hukuki yardımına başvurulmasıdır.

Bir avukatın hukuki desteği ile başlatılan boşanma davası, doğru nedene dayalı olarak başlar ve boşanma davalarının tümünü doğrudan etkileyen dilekçenin usullere uygun olarak yazılmasından kaynaklı olarak, hakimlerde ilk kanaatin doğru bir şekilde oluşmasına sebep olur.

Bu aşamada hakimler davayı doğru ve istenilen yöne doğru yönlendirirler ve işleyiş hızlanarak, davanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlarlar. Ayrıca boşanma davasının nedenine göre kazanılacak tazminat, nafaka, velayet gibi haklar, avukatların zamanında yaptığı müdahaleler sonucunda üst düzeyde korunur.

Tüm bu sebepler bir anlamda boşanma davaları gibi karmaşık hukuki süreçlere sahip davalarda, boşanma avukatı tutulması zorunlu kılar. Benzer şekilde pek çok dava türünde de uzmanlaşmış avukatların hukuki desteği, davaların istenilen süre ve sonuçlarla başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

Boşanmada Tazminat Ve Nafaka Hakkı Yargıtay Kararları

BOŞANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. TARAFLARIN KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRLERİNE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIKLARI. EŞLERİ BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAMANIN ARTIK KANUNEN MÜMKÜN GÖRÜLMEDİĞİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI

ÖZET: Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların karşılıklı olarak birbirlerine fiziksel şiddet uyguladıkları A… 6.Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/2229 esas, 2012/1721 karar sayılı dosyasıyla sabit olduğu, dosyada tarafların bu olaydan sonra barıştıklarını ve bir araya geldiklerini gösteren, kabul edilebilir yeterli düzeyde delil bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Yargıtay Boşanmada Tazminat Ve Nafaka Hakkı

BOŞANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATLA NAFAKA DAVASI. KOCA İŞTEN AYRILMAMIŞ OLSA DA TARAFLARIN GERÇEKLEŞEN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE KADIN YARARINA TAKDİR EDİLEN YOKSULLUK NAFAKASININ ÇOK OLDUĞU

ÖZET: Davacı/karşı davalı (koca) işten ayrılmamış olsa da tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre kadın yararına takdir edilen yoksulluk nafakası çok olup, mahkemece Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı Boşanma

0 Yorum

Yorum Bırak