Atla

Çek Menfi Tespit Davası


Çek Menfi Tespit Davası

Çek Menfi Tespit Davası

Çek Menfi Tespit Davası

Çek menfi tespit davası, çek veya bono gibi bir belgeye dayalı olarak borçlu gösterilen tüzel veya özel bir kişinin, borcu ödemeden önce ödememek için açabildiği dava türüdür. Bu dava kişi hakkında çek veya bonoya göre borca dayalı olarak başlatılan icra takibi sırasında veya öncesinde de açılabilir.

Bununla birlikte alacaklının elinde, borçlu kişinin borçlu olduğuna dair bir belge olması durumunda ve bir icra takibi başlatabilme tehdidi bulunması durumunda dava açılabilir. Tersi bir durum davanın reddedilmesine sebep olabilir.

İcra İflas Hukuku' nun 72. Maddesi kapsamında çek menfi tespit davası, söz konusu borca dayalı takip başlatıldığında veya öncesinde açılabilir.

Çek Menfi Tespit Davası

Takip Öncesinde açılan Çek Menfi Tespit Davası

Borçlunun alacaklıya karşı bu davayı açabilmesi için ön şart, alacaklının elinde borçlunun borçlu olduğuna dair bir belge bulunmasıdır. Alacaklı ancak bu şekilde takip başlatabileceği için borçlunun elinde de borçlu olmadığına dair bir belge bulunması işleyişte gereklidir. Borçlunun elinde kendisinin borçlu olmadığına dair bir belge bulunmaması durumunda bu davayı açmaya gerek kalmaksızın yapılacak olan itiraz, takibi durdurmak için yeterlidir.

Çek menfi tespit davasının konusu hukuki ilişkidir. Borçlu kişinin davayı açtığında bir menfaati bulunması gereklidir ve alacaklı ile borçlu kişi arasındaki hukuki ilişki incelenerek, alacaklının ileri sürdüğü alacağın veya kişiler arasında ki hukuki ilişkinin yokluğu ispatlanır. 

Çek menfi tespit davasının konusu hukuki ilişkidir. Borçlu kişinin davayı açtığında bir menfaati bulunması gereklidir ve alacaklı ile borçlu kişi arasındaki hukuki ilişki incelenerek, alacaklının ileri sürdüğü alacağın veya kişiler arasında ki hukuki ilişkinin yokluğu ispatlanır. 

İcra Takibi Sırasında Açılan Çek Menfi Tespit Davası

Takip başladıktan sonra açılan davalarda, icra takibinin durdurulması Mahkemenin yetkisi içerisinde değildir. Buna neden olarak, borçlunun takibin sürüncemede bırakılmasını sağlamak için bu davayı açabilmesidir.

 

Bununla birlikte borçlu alacağın % 15' inden aşağı olmamak kaydıyla ve yanı sıra alacaklının gecikmeden doğabilecek zararlarını karşılanması amacıyla ödeyeceği teminat karşılığında,durudurma talebinde bulunabilir..

Bu anlamda Mahkemenin söz konusu paranın İcra veznesine girmesine kadar, Mahkemenin İcra takibini durdurmaya işleminde bulunmaz. Çek menfi tespit davaları kabul edildiğinde borçlu lehine kesin hükme tabiidir.

Çek Menfi Tespit Davası

Tarafların aynı konuyla ilgili başka bir dava açamayacakları gibi, dava borçlu lehine sonuçlandığında icra takibi de derhal durur. Borçlunun hiç borcu bulunmadığı saptanırsa tamamen, kısmen borçlu olduğu saptanırsa kısmen eski duruma iade söz konusudur.

Davanın reddedilmesi alacaklının icra takibine konu olan borç kesin hüküm kazanır. Dava takip öncesi başladıysa alacaklı elde ettiği ilamla, ilamlı icra takip yöntemine başvurmaya hak kazanır. Yanı sıra İhtiyati tedbir kararının kaldırılmasına da hak kazanır.

Alacaklı borçlunun teminatı üzerinden gecikmeden kaynaklı zararını karşılayabildiği gibi, alacaklının zararı aynı davada belirlenir.

Alacaklının kazanacağı tazminat, bahse konu alacağın %20' sinden aşağı olamayacağı gibi, tazminata hüküm verilebilmesi için alacaklının talebi olması zorunlu görülmez. Bununla birlikte alacaklının zararı söz konusu alacağın %20' si sınırını aşmışsa, alacaklının aynı davada bu durumu ispat etmesi beklenir.

Makale de Çek Menfi Tespit Davası konusu bilgi amaçlı yer almıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • CEYLAN ARPALI -
  7 Ağustos 2016

  Çek Menfi Tespit Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

  Cevapla
 • NECMİ TEKEDERE -
  10 Ağustos 2016

  Çek Menfi Tespit Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • NAZLI ŞEN -
  12 Ekim 2016

  Çek Menfi Tespit Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
Yorum Bırak