Atla

Ceza Hukuku Avukatı Ankara


Ceza Hukuku Avukatı Ankara

Ceza Hukuku Avukatı Ankara

Ceza Hukuku Avukatı Ankara

SUÇ VE CEZALARIN İLİŞKİN ESASLARKimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
 • Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur.
 • Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
 • Ceza sorumluluğu şahsidir.
 • Genel müsadere cezası verilemez.

Ceza Kanununun amacı nedir?

 • Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.
 • Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ne demektir?
 • Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
 • Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.
 • Kanunun bağlayıcılığı ne demektir?
 • Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.
 • Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.
 • TCK'nın Özel kanunlarla ilişkisi TCK. m: 5'te hükme bağlanmıştır.
İLK AY HUKUK BÜROSU, Ceza Hukuku Alanında Aşağıdaki Davalara Bakmaktadır;
 1. Hazırlık soruşturmalarında müdafilik özellikle karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma, sorgu hakimliğinde savunmaya katılma,
 2. Ağır ceza davalarında avukatlık hizmetleri, duruşmalara katılma,
 3. Ceza kararlarına itiraz edilmesi,
 4. Ceza kararlarının temyizi,
 5. Sanık ve Katılan vekilliği,
 6. Ceza yargılamasının her aşamasında müdafilik hizmetleri; Özellikle Ağır ceza davalarında müdafilik,
 7. Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza davaları,
 8. Müdahil-mağdur vekilliği ve sanık müdafiiliği.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • MİNA HERİSÇİ -
  5 Ağustos 2016

  Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur

  Cevapla
Yorum Bırak