Atla

Ceza Hukuku Avukat Ve Danışmanlık


Ceza Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

Ceza Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

Ceza Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

Başkasına ait olan bir taşınmaz veya taşınır mala yönelik olarak yakma, tahrip etme, yok etme ya da kirletme eylemlerinde bulunulmasını kapsayan mala zarar verme, cezai yaptırımlar ile sonuçlanmaktadır.

Modern hukuk sisteminde mala zarar verme suçu, başkasına ait olan taşınmaz ve taşınır mala zarar vermeye yönelik hukuka aykırı eylemleri cezalandırma hedefi ile uygulanır.

Mala zarar verme suçu ile malvarlığı değerlerinin korunması hedeflenmekte olunduğundan, bu suça ilişkin düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun 151. İla 152. Maddeleri arasında ‘Malvarlığına Karşı Suçlar’ kısmında ele alınmıştır.

Mala Zarar Verme Suçu Zamanaşımı ve Başvuru Süresi

Mala zarar verme suçunun en temel şekilde olması durumunda en az ceza uygulaması gerçekleştirilir. Mala zarar verme suçunun en basit biçimi şikayete tabi olurken, suçun mağduru tarafından yapılacak şikayet hakkı faili ve eylemi öğrenmesinin ardından 6 aylık süreç içerisinde şikayet başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekir.

Mala zarar verme suçunun nitelikli durumları ise daha büyük bir hukuki menfaati ihlal ediyor olması dolayısı ile daha ağır cezayı gerektireceğinden, mala zarar verme suçunun nitelikli halleri şikayete tabi olmamaktadır.

Bu durumda mağdur şikayetçi olmasa dahi savcılık tarafından suç kendiliğinden 8 senelik dava zamanaşımı süresi içerisinde soruşturulabilmektedir.

Mala Zarar Verme Suçunun Detayları

Mala zarar verme suçu ile mülkiyet hakkı koruma altına alınır. Suça konu olan menkul bir mal olmasının dışında gayrimenkul bir mal da olabilmektedir.

Mağdurun cep telefonu, gözlüğü, arabası gibi menkul mallarına ya da evi, arsası gibi taşınmaz mallarına zarar verilmesi hallerinde suç meydana gelmektedir.

Mala zarar verme suçu genel kasıt şeklinde işlenebilen suçlar olduğundan failin mala zarar verme eylemini yerini getirirken özel bir hedef ile hareket edip, etmemesinin ise herhangi bir önem taşıyan noktası bulunmamaktadır.

Malın Bozulması ve Kullanılamayacak Hale Getirilmesi

Kullanım hedefini yerine getirmesi ile değere sahip olan malın, fail tarafından gerçekleştirilen eylem neticesinde malın niteliğinde değişme ya da mal temel işlevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde malın bozulması, kullanılamayacak duruma getirilmesi ile mala zarar verme suçu oluşur.

Malın Yıkılması

Malın mevcudiyetinde önemli değişimlerin yaşanmasına neden olan malın yıkılması, yıkma eylemi ile malın mevcudiyeti üzerinde malı bozmaktan daha önemli değişimlerin meydana geldiğini göstermektedir.

Malın Tahrip Edilmesi

Yıkılmış, bozulmuş ya da kullanılamayacak duruma getirilen mallarda onarım neticesinde geri kullanım mümkün olurken fail tarafından gerçekleştirilen eylem neticesinde bazı hallerde malın onarımının gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaz.

Malın Kirletilmesi

Malın fail tarafından gerçekleştirilen eylem ile kirletilmiş olması durumunda malın onarımı için masraf ve uğraşı gerekliliği meydana gelir. Malın kirletilmesi durumunda meydana suç hususu çıkmaktadır.

Mala Zarar Verme Suçlarına Ceza Uygulamaları

Mala zarar verilmesi TCK 151 ve 152.maddelerde ele alınırken suçun basit şekli ve suçun nitelikli şekli olarak değerlendirilmektedir.

Suçun basit şekli durumunda sanığa yönelik 4 aydan başlayarak 3 yıla kadar hapis cezası ya da adil para cezası uygulanır. Ancak suçun nitelikli şeklinde ise;

*Kamu kurumlarına ait eşyalara uygulanması

*Doğal afetlere karşı koruma gerektiren eşyalar

*Dikili ağaç, fidan ya da bağ çubuğuna

*Sulamaya uygun ya da içme suyu tesisatı

*Siyasi partilerin ya da kamu kurumu değeri taşıyan meslek kuruluşlarının mülkiyetinde ya da kullanımında olan eşyalar

*Grev ve lokavt durumlarında çalışanların ya da işverenlerin veya sendikaların mülkiyetinde ya da kullanımında olan eşyalar

*Kamu görevlisinden görevi dolayısı ile öç almak hedefi ile işlenmesi durumunda fail 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırma uygulanır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkındaki yakalama kararının infazını engellemek için emniyet görevlilerine üzerinde kendi fotoğrafının yapıştırılmış olduğu başkasına ait sahte kimlik belgesini veren ancak sahte kimlik bilgilerine dayanılarak herhangi bir belge düzenlenmeden gerçek kimlik bilgilerini söyleyen sanığın ,

Eyleminin resmi belgede sahtecilik suçunu ve kimliği bildirmeme kabahatini oluşturacağından ve bir fiilin hem suç hem kabahat teşkil etmesi halinde yalnızca suçtan dolayı hüküm kurulabileceğinin gözetilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma talebinin kabulüyle hükmün bozulması gerekir.

ÖZET: Sanığın duruşmaya çağrılıp mümkün olduğu takdirde iddianame okunup müdafii huzurunda savunması alındıktan sonra,

Dosyada bulunan delillerin değerlendirilmesi yapılarak sanığa yüklenen suçların sabit olduğu sonucuna varılması halinde akıl hastalığı ve akıl hastalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine ilişkin kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmesi gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Ceza Hukuku Avukat Ve Danışmanlık - Yorum
    MİNA HERİSÇİ -
    5 Ağustos 2016

    Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur

    Cevapla
Yorum Bırak