Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?
Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? | Şikayet dilekçesi ikamet ettiğiniz İl adliyesinde bulunan MÜRACAAT SAVCILIĞINA verilir. Dilekceniz savcılık kalemince kayıt edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır. HAZIRLIK NUMARASI dilekçeyi takip etmek, (kayıt yaptırdığınız yere gelip sorduğunuzda istekçenizin hangi savcıda olduğunu ya da istekçenizin hangi mahkemeye...
Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? | Şikayet dilekçesi ikamet ettiğiniz İl adliyesinde bulunan MÜRACAAT SAVCILIĞINA verilir. Dilekceniz savcılık kalemince kayıt edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır. HAZIRLIK NUMARASI  dilekçeyi takip etmek, (kayıt yaptırdığınız yere gelip sorduğunuzda istekçenizin hangi savcıda olduğunu ya da istekçenizin hangi mahkemeye gönderildiğini) öğrenmek açısından önemlidir. Size Karşı bir eylemin veya hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir istekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Keçiören ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir. Olaylara maruz kalan veya buna tanıklık eden kişiler savcılığa suç duyurusu yaparken ilk önce savcılık makamına veya bölgede yetkili olan jandarma veya polis gibi kolluk kuvvetlerine başvurmalıdır. Sözlü anlatım biçiminde olayın bu makamlara bildirilmesi yeterli olduğu halde uygulamada istekçe yolu ile suç duyurularının yapılması alışkanlık kazandığı için kişilerin suç duyurularının bir amaca hizmet etmelerini istediklerinde bu yola başvurması gereklidir. Dilekçe yolu ile yapılan duyurular sonucunda tahkîkat süreçleri başlayacak ve kovuşturma aşamasına gelinen noktada bu süreç sonlandırılacaktır. | Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Savcılığı Suç Duyurucu Neden Yapılır?

Kişilerin birebir maruz kaldıkları veya tanık oldukları olaylar ile ilgili olarak yetkili merciler olan kolluk kuvvetlerini haberdar etmek için hukuki açıdan izleyebilecekleri yol savcılığa suç duyurusunda bulunulmasıdır. Suç duyurularında bulunan kişiler bu olaylar ile ilgili olarak kişilerin yargılanması isteğiyle ihbarda bulunulur. Suçtan mağdur olan kişiler bu durumda adaletin kendisine sağlamış olduğu hakları kullanmaya başlayacaktır. Suç duyurusunun herhangi bir biçimde yazılı veya sözlü olarak sunulması şartı bulunmuyor olmasa da uygulamada yazılı duyuruların benimsenmesi kişileri buna zorlamaktadır. Kişiler olayları net bir biçimde bütün ayrıntılarıyla anlattıkları istekçeler vasıtasıyla suç duyurularını yaparak olayı yargı aşamasına rahatça taşıyabilirler. | Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Savcılığa Suç Duyuru Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Savcılığa suç duyurusu yapmak için istekçe yolu ile müracaatlar yapılırken istekçeler üzerinde olabildiğince titiz bir biçimde bilgilere yer verilmelidir. Bunlar arasında ilk dikkat edilmesi gereken istekçenin başına müracaatla savcılığın adının yazılmasıdır. Daha sonra suçtan eklenen ve suça neden olan kişilerin kimlik bilgileri ve biliniyorsa adres bilgileri de bu istekçelere eklenmelidir. Daha sonra suç duyurusuna söz konusu olan olayın birçok ayrıntı ile ilgili açık bir biçimde bilgiler yazılmalıdır. Suçun işlendiği tarih başta olmak suretiyle olayın kronolojik bir sıra içinde anlatılması gereklidir. Olaylar anlatılırken veya bu aşamadan sonra olay ile ilgili bütün deliller açık bir biçimde belirtilmeli ve şayet tanık bulunuyorsa bunlar da istekçeye dahil edilerek davalara katılmalıdır. Son olarak istekçede gerekli karar mercilerinden istenilen sonuç açıkça belirtilmelidir. Savcılığa suç duyurusu yaparken en çok yapılan hataların başında kişilerin kendi duygularını fazla kapılarak nesnel bir metin ortaya koyamaması oluyor. Oysa istekçe içindeki olay anlatımının her bir detayında kesinlikle mümkün olduğu kadar sade bir anlatımla olay kısacasınmelidir. Savcılığa suç duyurusu istekçesi hazırlanırken, Hangi savcılığa müracaat oluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır. Eylemden zarar gören şikâyetçi veya şikâyetçilerin Ad (T.C) ve Adresleri yazılmalıdır, Eylemi gerçekleştiren sanık ya da sanıkların Ad (T.C) ve Adresleri yazılmalıdır, Suç tarihi yer almalıdır, Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek biçimde anlatılmalıdır, Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan bütün deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet istekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir, Kamu davası açılması isteği, istekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir. | Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Savcılığı Suç Duyurusu Yaparken Avukat Gerekir Mi?

Savcılığa suç duyurularının yapılmasında Türkiye'de her bir kişi maruz kaldığı olay karşısında kendi başına suç duyurusunu yapabilme hakkına sahiptir. Ancak bir avukat yardımı ile bu süreç gerçekleştirildiği takdirde hem istekçelerin yazılması konusu ile ilgili daha iyi bir sonuç elde edilmiş olacak hem de olayla ilişkilendirilebilecek olan delillerin listesi yapılması konusu ile ilgili daha profesyonel bir çalışma ortaya konabilecektir. Özellikle istekçe yazımında sık sık karşılaşılan sorunlara önlem almak amacıyla avukatların desteğinden faydalanmak süreci daha basit biçimde yönetecektir. | Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Yargı Aşamasında Suç Duyurusu Sahipleri Bulunur Mu?

Türkiye'de birçok kişi mağdur kaldığı olaylarda dahi hakkını aramak ve mahkemelerde bulunmak konusu ile ilgili kendini geri çekebiliyor. Ancak suç duyurusu ile açılan davaların kamu davası niteliğini taşıması nedeniyle belirli sınırlamalarla kişilerin davalara katılabilmesi sağlanmaktadır. Şikayetçi sıfatı ile davada bulunan bu kişiler davalara söz konusu olan olaylar ile ilgili olarak ne kadar müdahil olduklarına dair ayrıntıları daha belirgin hale getirebilirler. Savcılığa suç duyurusunda bulunma bilincini kendinde bulunduran kişilerin mahkemede bulunması da davaların sonuç vermesina olumlu bir etki yapacaktır. | Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Dilekçe Örneği - Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA YAKINAN               : VEKİLİ                      :  Av. İlkay UYAR KABA ŞÜPHELİ                 : SUÇ                           : Hakaret. SUÇ TARİHİ               : …/…/… AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz …, ............................ yapmaktadır. 2-) Müvekkilimiz …/…/… ...........................................................ifadeler kullanmak suretiyle müvekkilimize hakaretlerde bulunmuştur. 3-) Müvekkilime hakaret eden …’dan şikayetçiyiz. HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K.  m. 125 ve ilgili mevzuat. HUKUKİ DELİLLER : Program kayıtları, tanık beyanları ve diğer delililer. SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin müvekkilimize karşı sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … Yakınan Vekili Av. İlkay Uyar KABA

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU - KOVUŞTURMA KONUSU SUÇUN UZLAŞMA KAPSAMINDA OLDUĞU - SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANIP İNFAZ OLUNACAĞI - DOSYANIN UZLAŞTIRMA BÜROSUNA TEVDİİ EDİLMESİ GEREKTİĞİ ÖZET: Sanığın tekerrüre esas alınan tehdit suçuna ilişkin mahkumiyetinin hükümden önce …tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddesi ile değişik 5271 sayılı kanunun maddesi uyarınca uzlaşma kapsamına alınması ve aynı Kanunun ilgili maddesi ile değişik 5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca, "Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde kovuşturma dosyası uzlaştırma işlemlerinin ilgili maddede belirtilen esas ve usule göre, yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir" şeklindeki düzenleme ile 5237 sayılı kanunun ilgili maddesindeki "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur." hükmü uyarınca tekerrür uygulamasına konu Ç.. Asliye Ceza Mahkemesinin … gün ve …sayılı kararı hakkında uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için dosyanın uzlaştırma bürosuna tevdii ile işlemlerin tamamlanmasından sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, Yargılamaya devamla hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması ve gerekçeli kararda uzlaştırma işlemlerinin neden yerine getirilmediğinin tartışılmaması nedeniyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU – SUÇUN UZLAŞMA KAPSAMINA ALINDIĞI - UZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN DOSYANIN UZLAŞTIRMA BÜROSUNA TEVDİİ EDİLMESİ GEREĞİ - UZLAŞTIRMA İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINDAN SONRA SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ HUSUSUNUN GÖZETİLMEMESİ ÖZET: Suç tarihinde …Bankası …Şubesi ATM cihazından kendi hesabına para yatırmak isteyen müştekinin, tesadüfen orada bulunan sanıktan yardım istediği, sanığın müştekinin verdiği banka kartı ve … TL'yi aldığı, makinaya müştekinin banka kartı yerine kendi banka kartını yerleştirip müştekinin verdiği parayı kendi hesabına yatırdığının iddia ve kabul olunması karşısında; Yüklenen eylemin 5237 sayılı Kanununun ilgili maddesinde düzenlenen hırsızlık suçu kapsamında olduğu gözetilmeden ve hüküm tarihinden önce yürürlüğe giren 6763 sayılı kanun ile değişik 5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca istinaf incelemesine konu basit hırsızlık suçunun uzlaşma kapsamına alınması ve aynı Kanun ile değişik 5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca, "Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde kovuşturma dosyası uzlaştırma işlemlerinin ilgili maddede belirtilen esas ve usule göre, yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir" şeklindeki düzenleme uyarınca, Uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için dosyanın uzlaştırma bürosuna tevdii ile işlemlerin tamamlanmasından sonra sonucuna göre bir karar verilmesi hususunun gözetilmemesi nedeniyle hükmün bozulmasına dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU - HIRSIZLIK SUÇUYLA BİRLİKTE İŞLENEN İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU YÖNÜNDEN ŞİKAYET ŞARTI ARANMAYACAĞI - ŞİKAYET YOKLUĞUNDAN BAHİSLE DÜŞME KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU ÖZET: 5237 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca hırsızlık suçuyla birlikte işlenen işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu yönünden şikayet şartı aranmayacağı gözetilmeden şikayet yokluğundan bahisle düşme kararı verilmesi nedeniyle hükmün bozulmasına dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. TEHDİT SUÇU - OLAYIN TEK TANIĞI OLAN KİŞİNİN DİNLENİLMEDİĞİ - MAĞDURUN DURUŞMAYA GETİRİLİP BEYANLARININ TESPİT EDİLMEDİĞİ - SANIĞIN SAVUNMA HAKKININ KISITLANDIĞI ÖZET: Sanık hakkında tehdit suçundan verilen adli para cezası, hapis cezasından çevrilme olup kesin olmadığından, istinaf isteminin reddine ilişkin yerel mahkemenin …tarihli ek kararının kaldırılarak hükmün esasına yönelik olarak incelemede, tanık A. R. K.'ye talimat mahkemesince tebligat yapıldığı, Zorla getirme müzekkeresine adresin kapalı olduğu şeklinde cevap verildiği anlaşılmakla, olayın tek tanığı olan bu kişi dinlenmeden ve kendisine tebligat yapılan ve delil kaynağı olan mağdur N.'nin duruşmaya getirilip beyanları tespit edilmeden hüküm kurulması suretiyle, Sanığın savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle hükmün bozulmasına, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR İHBAR OLDUĞU - YAPILAN YARGILAMA SONUCU HÜKMÜN AÇIKLANMASININ UNUTULDUĞU - SANIĞA TEBLİGAT YAPILARAK KARAR VERİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU ÖZET: Sanıklara ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair ihbarların alınması üzerine yapılan yargılama sonucu verilen …tarih ve …esas …karar sayılı kararda, sanık R.. A…ilişkin hükmün açıklanmasının unutulması üzerine, Yeniden duruşma açılıp, tebligat yapılarak karar verilmesi gerekirken aynı gün dosya üzerinden inceleme yapılarak ek karar verilmesi suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması isabetsiz olması nedeniyle hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Boşanma konularında dava sürecinin başarılı devam ettirilmesi ve sonuca olumlu ulaşmak adına avukatlık ve danışmanlık önemli bir faktördür. Bu konuda daha fazla bilgi için 

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara