Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? | Ankara Avukat

Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? Savcılığa suç duyurusunda bulunma işlemi oldukça basit bir şekilde yapılmakta olup yazılı ve sözlü olarak suç duyurusu yapılabilmektedir. Sözlü olarak suç duyurusunda bulunulsa dahi ilgili taraflar tarafından yazılı bir şikayet suç duyurusu yapılması da istenecektir. Bu neden ile de şikayet hem sözlü hem de yazılı olarak yapılmış olacaktır.

Şikayet suç duyurusunda bulunma sırasında herhangi bir şart ya da istek konulmamıştır. Ancak olayın gerçeklik payı ve tarafsız bir şekilde yetkililere sunulması büyük bir önem taşımaktadır.

Bu neden ile de suç duyurusunda bulunacak kişinin bu unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Şikayet Suç Duyurusu Nedir?

Savcılığa suç duyurusu bireysel olarak yaşanan bir olay ya da suç olabileceği gibi şahit olunan bir davaya yönelik de şikayet suç duyurusu yapılabilmektedir. Suç duyurusu sözlü olarak yapılabileceği gibi yazılı olarak da yapılabilmektedir. Genellikle sözlü olarak başlayan suç duyuruları resmi bir şekle bürünebilmesi ve dava sürecinin başlatılabilmesi için yazılı olarak da istenebilmektedir. Şikayet suç duyurusunda bulunmak için savcılığa gidilmesi gerekmektedir.

Şikayet Suç Duyurusu İçin Nereye Gidilmesi Gerekmektedir?

Şikayet suç duyurusu için savcılığa gidilebileceği gibi başka kurum ve görevli kişilere de gidilebilmektedir. Yaşanan olaya ve zamanına bağlı olarak savcılığa gidilse dahi savcılık tarafından süreç emniyete devredilecek ve akabinde tekrar üstlenilecektir.

Şikayet suç duyurusunda bulunmak için polise gidilebileceği gibi kolluk kuvvetleri olarak nitelendirilen ve polisin olmadığı noktada hizmet veren jandarma gibi özel kuvvetlere de suç duyurusunda bulunulabilmektedir. Bunların haricinde baroya giderek baroda da suç duyurusunda bulunmak mümkündür. Suç duyurusu bulunmak için 4 adet platform bulunmakta olup direkt olarak Cumhuriyet Savcılığına da gidilebilmektedir.

Şikayet Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Cumhuriyet savcılığına şikayet suç duyurusu nasıl yapılır; bir başvuru dilekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulunulabilmektedir. Dilekçede yer alması gereken bazı bilgiler bulunmaktadır.

Hangi savcılığa yazıldığı, gerçekleşen olayın anlatımı, zarar görenlere yönelik kimlik bilgisi, tarih ve yer gibi önemli bilgiler ve dava açma talebi yer almalıdır. Online suç duyurusu yapılması da günümüzde mümkündür.

 Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Şikayet dilekçesi ikamet ettiğiniz İl adliyesinde bulunan MÜRACAAT SAVCILIĞINA  verilir. Dilekçeniz savcılık kalemince kayıt edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır.

HAZIRLIK NUMARASI  dilekçenizi takip edebilmek, (kayıt yaptırdığınız yere gelip sorduğunuzda dilekçenizin hangi savcıda olduğunu veya dilekçenizin hangi mahkemeye gönderildiğini) öğrenmek açısından önemlidir.

Cumhuriyet başsavcılığına uygulanan suç ilanı üstüne, savcılık araştırma yaparak yasa maddesinde tespit edilen görevleri adına getirir. “5271 sayılı Kanun’un 160. maddesi uyarınca,

Cumhuriyet savcısının, ihbar ya da farklı bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer çoğu olmadığına hüküm vermek üzere derhal işin gerçeğini incelemeye başlaması gerektiği.

Aynı Kanun’un 170/2. maddesi gereğince gerçekleştireceği değerlendirme neticesinde, toplanan kanıtların suçun işlendiği konusunda kafi kuşku meydana getirdiği kanısına ulaştığında iddia belgesi düzenleyerek kamu davası açacağı, ters durumda ise Kanun’un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına hüküm vereceği, …..” şeklindedir.

Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Suç Duyurusu ve Şikayet Hakkı Nedir?

Şikayet hakkı, diğer bir deyimle hak arama özgürlüğü; Anayasa’nın 36. maddesinde; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” şeklinde yer almıştır.

Hak arama özgürlüğü bu şekilde güvence altına alınmış olup; kişiler, gerek yargı mercileri önünde gerekse yetkili kurum ve kuruluşlara başvurmak suretiyle kendilerine zarar verenlere karşı haklarının korunmasını, yasal işlem yapılmasını ve cezalandırılmalarını isteme hak ve yetkilerine sahiptir.

Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Suç Duyurusu Örnek Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA YAKINAN :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Mala Zarar Verme.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR : 1-) Şüpheli ile müvekkil kapı komşusu olup çocukların kavgasından doğan bir husumet içerisindedirler. Suç tarihinden bir gün önce bitişik olan bahçe kapıları önünde ağız dalaşına girmişler, bu durum mahalleli tarafından da görülmüştür.

2-) Suç tarihinde gece 23:30 sularında şüpheli müvekkilin bahçesine girerek şeftali ağaçlarını testereyle kesmeye başlamış, 24:05 gibi komşuların haber vermesi üzerine müvekkilin bahçeye çıkmasıyla eylemine son vererek kendi bahçesine kaçmıştır. Şüphelinin eylemi sonucunda 3 adet şeftali ağacı tahrip olmuş, maddi zarar meydana gelmiştir.

3-) Müvekkilimizin malına verilen zarar nedeniyle şüphelinin cezalandırılmasını sağlamak amacıyla makamınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 151 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanıklar ve diğer deliller.

Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Suç Duyurusu Nasıl Yapılır Ankara Avukat genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.

Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI – HAKSIZ ŞİKAYET VE İCRA TAKİBİ – ŞİKAYET HAKKINI HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KULLANAN DAVALININ EYLEMİNİN DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURMADIĞI – İSTEMİN TÜMDEN REDDEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Şikayet hakkını hak arama özgürlüğü kapsamında kullanan davalının eylemi, davacının kişilik haklarına saldırı oluşturmaz ve davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmasını gerektirmez.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek istemin tümden reddedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

1 SORULAR

  1. İbrahim M. dedi ki:

    Merhaba, iş ortağım ile ayrılmaya karar verdik. işletmeyi bana satacaksın dıye baskı yapıyor. işe nereden başlıyayım.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri