Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır

Şikayet dilekçesi ikamet ettiğiniz İl adliyesinde bulunan MÜRACAAT SAVCILIĞINA  verilir. Dilekceniz savcılık kalemince kayıt edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır.

HAZIRLIK NUMARASI  dilekçenizi takip edebilmek, (kayıt yaptırdığınız yere gelip sorduğunuzda dilekçenizin hangi savcıda olduğunu veya dilekçenizin hangi mahkemeye gönderildiğini) öğrenmek açısından önemlidir.

Size Karşı bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Keçiören ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir.

Olaylara maruz kalan ya da buna tanıklık eden kişiler savcılığa suç duyurusu yaparken öncelikle savcılık makamına ya da bölgede yetkili olan jandarma ya da polis gibi kolluk kuvvetlerine başvurmalıdır. Sözlü anlatım şeklinde olayın bu makamlara bildirilmesi yeterli olmasına rağmen uygulamada dilekçe yolu ile suç duyurularının yapılması alışkanlık kazandığı için kişilerin suç duyurularının bir amaca hizmet etmelerini istediklerinde bu yola başvurması gerekmektedir. Dilekçe yolu ile yapılan duyurular sonucunda soruşturma süreçleri başlayacak ve kovuşturma aşamasına gelinen noktada bu süreç sonlandırılacaktır.

Savcılığı Suç Duyurucu Neden Yapılır?

Kişilerin birebir maruz kaldıkları ya da tanık oldukları olaylarla ilgili olarak yetkili merciler olan kolluk kuvvetlerini haberdar etmek için hukuki açıdan izleyebilecekleri yol savcılığa suç duyurusunda bulunulmasıdır. Suç duyurularında bulunan kişiler bu olaylarla ilgili olarak kişilerin yargılanması talebiyle ihbarda bulunurlar. Suçtan mağdur olan kişiler bu durumda adaletin kendisine sağlamış olduğu hakları kullanmaya başlayacaktır. Suç duyurusunun herhangi bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak sunulması şartı bulunmuyor olmasa da uygulamada yazılı duyuruların benimsenmesi kişileri buna zorlamaktadır. Kişiler olayları net bir şekilde tüm detaylarıyla anlattıkları dilekçeler aracılığı ile suç duyurularını yaparak olayı yargı aşamasına rahatlıkla taşıyabilirler.

Savcılığa Suç Duyuru Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Savcılığa suç duyurusu yapmak için dilekçe yolu ile başvurular yapılırken dilekçeler üzerinde oldukça hassas bir şekilde bilgilere yer verilmelidir. Bunlar arasında ilk dikkat edilmesi gereken dilekçenin başına başvurulan savcılığın adının yazılmasıdır. Daha sonra suçtan eklenen ve suça sebep olan kişilerin kimlik bilgileri ve biliniyorsa adres bilgileri de bu dilekçelere eklenmelidir. Daha sonra suç duyurusuna söz konusu olan olayın her türlü detayı hakkında açık bir şekilde bilgiler yazılmalıdır. Suçun işlendiği tarih başta olmak üzere olayın kronolojik bir sıra içinde anlatılması gerekmektedir. Olaylar anlatılırken ya da bu aşamadan sonra olay hakkındaki tüm deliller açık bir şekilde belirtilmeli ve eğer tanık bulunuyorsa bunlar da dilekçeye dahil edilerek davalara katılmalıdır. Son olarak dilekçede gerekli karar mercilerinden istenilen sonuç açıkça belirtilmelidir.

Savcılığa suç duyurusu yaparken en sık yapılan hataların başında kişilerin kendi duygularını fazla kapılarak nesnel bir metin ortaya koyamaması oluyor. Oysa dilekçe içerisindeki olay anlatımının her bir ayrıntısında mutlaka mümkün olduğu kadar sade bir anlatımla olay özetlenmelidir.

Savcılığa suç duyurusu dilekçes hazırlanırken, Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır, Eylemden zarar gören şikâyetçi ya da şikâyetçilerin Ad (T.C) ve Adresleri yazılmalıdır, Eylemi gerçekleştiren sanık veya sanıkların Ad (T.C) ve Adresleri yazılmalıdır, Suç tarihi yer almalıdır, Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek şekilde anlatılmalıdır, Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir, Kamu davası açılması talebi, dilekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir.

Savcılığı Suç Duyurusu Yaparken Avukat Gerekir Mi?

Savcılığa suç duyurularının yapılmasında Türkiye’de her bir kişi maruz kaldığı olay karşısında kendi başına suç duyurusunu yapabilme hakkına sahiptir. Ancak bir avukat yardımı ile bu süreç gerçekleştirildiği takdirde hem dilekçelerin yazılması konusunda daha başarılı bir sonuç elde edilmiş olacak hem de olayla ilişkilendirilebilecek olan delillerin listesi yapılması konusunda daha profesyonel bir çalışma ortaya konabilecektir. Özellikle dilekçe yazımında sıklıkla karşılaşılan problemlere önlem almak amacıyla avukatların desteğinden yararlanmak süreci daha kolay şekilde yönetecektir.

Yargı Aşamasında Suç Duyurusu Sahipleri Bulunur Mu?

Türkiye’de pek çok kişi mağdur kaldığı olaylarda dahi hakkını aramak ve mahkemelerde bulunmak konusunda kendini geri çekebiliyor. Ancak suç duyurusu ile açılan davaların kamu davası niteliğini taşıması sebebiyle belirli sınırlamalarla kişilerin davalara katılabilmesi sağlanmaktadır. Şikayetçi sıfatı ile davada yer alan bu kişiler davalara söz konusu olan olaylarla ilgili olarak ne kadar müdahil olduklarına ilişkin detayları daha belirgin hale getirebilirler. Savcılığa suç duyurusunda bulunma bilincini kendinde bulunduran kişilerin mahkemede bulunması da davaların sonuçlanmasına olumlu bir etki yapacaktır.

Dilekçe Örneği – Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır

Dilekçe Örneği

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN               :

VEKİLİ                      :  Av. İlkay UYAR KABA

ŞÜPHELİ                 :

SUÇ                           : Hakaret.

SUÇ TARİHİ               : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz …, ………………………. yapmaktadır.

2-) Müvekkilimiz …/…/… …………………………………………………..ifadeler kullanmak suretiyle müvekkilimize hakaretlerde bulunmuştur.

3-) Müvekkilime hakaret eden …’dan şikayetçiyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K.  m. 125 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Program kayıtları, tanık beyanları ve diğer delililer.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin müvekkilimize karşı sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Yakınan Vekili Av. İlkay Uyar KABA

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır

Ankara avukat Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır ile ilgili diğer konu başlıkları, Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Bulunulur, savciliğa suç duyurusu dilekçe örneği, savcılığa suç duyurusu nasıl yapılır, internetten savcılığa suç duyurusu nasıl yapılır, askeri savcılığa suç duyurusu nasıl yapılır, suç duyurusu hangi savcılığa yapılır, savcılığa suç duyurusu ne zaman sonuçlanır, savcılığa suç duyurusu dilekçesi örneği, savcılığa suç duyurusu yapıldıktan sonra ne olur, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.