Atla

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası


Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası Nedir Konuyla ilgili olarak genel anlamda İcra ve İflas Kanunu 25/I maddeye göre; çocuk teslimine dair olarak düzenlenmiş olan ilam, icra dairesine verildiğinde icra müdürü yazılı bir şekilde icra emri düzenlemelidir. Bu icra emri 24. madde de yazılı olan şekilde düzenlendikten sonra, borçluya tebliğ edilir. Tebliğ, borçlu kişiye 7 gün içinde çocuğun teslim durumunu emretmektedir. Eğer borçlu bahsi geçen yedi gün içerisinde çocuğu teslime etmezse, çocuk nerede olursa olsun ilam hükmü zorla yerine getirilmektedir. 04.05.1929 tarihli 1424 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ilk İcra ve İflas Kanunu'nda bazı konuların düzenlenmesi yapılmamıştı. Düzenlenmesi yapılmayan konular içerisinde ilamlı icra da vardı. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda 25. madde çocuk teslimine sevk edilmiş olup bu madde 3890 sayılı Kanun ile 1940 senesinde değişikliğe uğramıştır. Uğranan değişikliğe göre, icra emrinin yerine getirilme süresi yedi gün olarak belirlenmiştir. Belirlenen tarihten günümüze kadar bir değişiklik olmadan da İcra ve İflas Kanunu 25. madde varlığını devam ettirmektedir.  Alacaklı kimse, çocuk teslimine dair olan eda hükmü içerikli ilamı icra dairesine vererek takip isteğinde bulunur. Bahsedilen takip talebi hem yazılı hem de sözlü olarak yapılabilmektedir. Bu sayede ilamlı icra takip süreci başlamış olmaktadır. Eğer alacaklı talepte bulunursa, kayıt numarasının gösterildiği pulsuz bir belge kendisine bedava olarak verilir. (İİK m.35) ilamlı icra takibinde bahsi geçen alacaklı ve borçlu, takibe konuşmuş olan ilamdan alacaklı ve borçlu olduğu anlaşılmış olan kişilerdir. İlamda hak sahibi olan kişi tarafından, ilamda borçlu olarak gösterilmiş olan kişiye karşı talep söz konusudur. İlamlı icraya başvuru hakkına sahip olan kişi, alacaklı olan kişidir. İlam niteliğinde olan belge, alacaklı kişinin lehinedir. Çocuk teslimine dair ilamlı takip bakımından alacaklı olan kişi, çocuğun velayetin kendisine bırakıldığı ama çocuğun henüz kendi yanında bulunmadığı kişidir. Bu hususta alacaklı ana veya baba olabilir. Eğer ana ve baba her ikisinin de ölümü hali varsa ve çocuğa vasi tayin edilmişse başvuru hakkı bu kararın lehine olduğu kişiye aittir. Aynı şekilde çocuğun korunması amacıyla öngörülmüş olan tedbirler doğrultusunda, çocuğun bir kurum ya da aile yanına yerleştirilmesi hali varsa çocuk teslimine dair ilamlı icraya başvuru hakkı yine kararın lehlerine olduğu kişilere ait olmaktadır.

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlam Nedir

İlamlı icrada borçlu olan kişiyse, ilam veya niteliğindeki belge aleyhine olan kişidir. Yani ilamın aleyhinde olduğu ve velayetin kendisine bırakılmamasına rağmen çocuğu yanında bulunduran kişi olmaktadır. Bunlar ayrılık veya boşanmada velayetin kendinden alındığı ana veya babadan biri olmaktadır. (TMK m.336) ayrıca;

 • Velayetin kaldırılması halinde (TMK m.348),
 • Ana ve babanın her ikisinin de ölümü durumunda çocuğa vasi tayininde (TMK m.404),
 • Çocuğun korunma amacıyla öngörülen tedbirlere bağlı olarak çocuğun aile ya da kuruma yerleştirilmesinde hallerinde (TMK m.347) ana ve/veya baba olabilir.

Ayrıca, ilamlı icra takibinde taraflardan birinin vekil olduğu ilamda yazılıysa, avukattan ayrıca vekâletname istenmesine gerek olmamaktadır. Alacaklı, icra takibine başvuru yapacaksa, takip harcı yatırmalıdır. Ayrıca alacaklıdan başvurma harcı alınır. İlamlı icra takibi söz konusu olduğunda, binde beş peşin harç alacaklıdan alınmaz. Bunun nedeni, ilamlı icra aşamasına gelmeden evvel mahkemeden ilam alımı esnasında, karar ve ilam harcının ödenmiş olma durumudur. Eğer ilamlı icra takibi konusu, para ile değerlendirilemeyecek bir alacaksa, icranın maktu olarak yerine getirilme harcı alınır. İcra takibi sonunda alacalıdan ayrıca cezaevleri harcı da alınmaktadır. Bu harç, %2 oranındadır. Bahsedilen cezaevleri harcını ödemesi zorunlu olan kişi alacaklıdır. Bu harç, borçluya yüklenilmez. İcra dairesi, icra emrini hem borçluya hem de varsa vekiline tebliğ etmelidir. Tebligat usulüne uygun olacak şekilde yapılmalıdır. İlamın yerine getirilmesi aşamasına ancak usulüne göre gerçekleştirilen tebligattan sonra geçilebilmektedir. Bunun nedeni, çocuk teslimiyle alakalı olan icra emrine muhalefet etmenin suç olmasıdır. (İcra ve İflas Kanunu m.341) emrin tebliği borçlunun bizzat kendisine yapılmış olmalıdır. Çünkü borçlu icra emri ile alakalı olan ceza sonuçları bakımından bilgilendirilmeli ve borçluya kendini savunma hakkı tanınmalıdır. Bunlar da ancak tebliğ işleminin borçlunun bizzat kendisine yapılmasıyla olmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası - Yorum
  Kubilay -
  3 Şubat 2017

  Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası - Yorum
  Tabir -
  5 Mart 2017

  Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak