İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır? | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır? İlamlı takip türleri ve ilamlı icra takibi, mahkeme ilamına dayanılarak yapılmaktadır. Alacaklı olan kişinin elinde, borçlusuna karşı alınan mahkeme ilamı bulunmaktadır.

Alacaklı olan kişi bu mahkeme ilamını İcra Dairesine verir ve ilamlı icra takibi başlatılır. Borçlu olan kişi, kendisine tanınmış olan süre kapsamında ilam konusu borcu rızası ile yerine getirmediği durumlarda İlamlı İcra Dairesi tarafından zorla temin edilmektedir.

İlamlı icra takibi kapsamında borçlu olan kişi borcu olmadığını ileri sürerek itiraz edemez. Bu noktada itirazda bulunsa dahi bu durum icra takibi durdurulmayacaktır. İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır:

 • İlk olarak ilamlı icra takibi alacaklı olan kişinin icra dairesine yapacağı takip talebi ile başlatılmaktadır.
 • İcra talebine rağmen borç ödenmezse, bu noktada borçlu olan kişi iflasa tabi kişilerden ise alacaklı olan kişi borçlunun direkt olarak iflasını talep edebilmektedir.

İlamlı İcra Takibi Kaç Günde Sonuçlanır?

İcra takip işlemleri için kişinin elinde mahkeme kararı ya da kanunların mahkeme ilamı olarak kabul ettiği belgelerin bulunması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse Tüketici Hakem Heyeti  kararları niteliğinde olmaktadır.

Bu noktada ilamlı icra talebi başlatmak için Türkiye’de bulanan bütün icra daireleri yetkili olmaktadır. İlamlı icra talepleri için dilekçenin usulüne uygun olarak doldurulması ve icra müdürlüklerine ilam örneği ile beraber verilmesi gerekmektedir.

Bu noktadan sonra takibin ve mahkemenin süreci dava konusuna göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ilamlı takiplerde peşin harç yatırılmamaktadır. Bu durumlarda tebligat ve diğer masraflar ödenmektedir.

İlamlı İcra Zamanaşımı Varmıdır?

İlamlı icrada zamanaşımı süresi 10 sene olarak belirlenmiştir. Son işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren 10 sene geçmesi durumunda zamanaşımı olmaktadır.

Noter senedine bağlı olan icra takipleri ise senedin niteliğine göre, borçlar yasası ve Türk Ticaret Yasası kapsamında belirlenmiş olan zamanaşımına bağlı olarak değerlendirilmektedir.

İlamlı icra takiplerine itiraz etmek söz konusu değildir. İlamlı icra takibine girebilecek konular ise şu şekilde olmaktadır:

 • Para,
 • Menkul,
 • Çocuk teslimi,
 • Çocuk ve şahsi münasebet ya da görüştürme durumları,
 • Gayrimenkullerin tahliye edilmesi konuları ilamlı icra kapsamına girmektedir.

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlamlı İcra Takibi, Mahkeme ilamına dayanılarak yapılan İcra Takibidir. Burada; alacaklının elinde, borçlusuna karşı almış olduğu bir mahkeme ilamı vardır.

Alacaklı, bu mahkeme ilamını İcra Dairesine vererek İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır. Borçlu, kendisine tanınan süre içinde ilam konusu borcu rızası ile yerine getirmezse, ilam İcra Dairesi tarafından zorla icra ettirilir.

İlamlı İcra Takibinde ‘da borçlu, borcu olmadığını ileri sürerek bir itirazda bulunamaz. Bulunsa bile, bu itiraz İcra takibini durdurmaz. Konusu paradan başka bir şey olan alacaklıların, bu yolla takip edilebilmesi için, ilk önce dava açıp, bu konuda bir mahkeme ilamı almak gerekir.

Böyle bir ilam almadan, konusu paradan başka bir şey olan alacakların Cebri İcra yoluyla yerine getirilmesi istenemez.

İlamlı İcra Takibi, Türkiye’deki herhangi bir İcra Dairesi’nden talep olunabilir ve  Alacaklı ikametgâhını değiştirirse, takibin yeni ikametgâhı İcra Dairesi’ne havalesini isteyebilir.

İlamlı İcra Nedir? – İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlamsız icranın esasen (kiralanan taşınmazların ilamsız tahliyesi dışında) para ve teminat alacakları için mümkün olduğunu,bunun dışında takip yapılmak isteniyorsa,önce mahkemeye başvurulup ilam alındıktan sonra,takip yapılması gerektiğini belirtmiştik.

Para ve teminat alacağı dışında bir alacak için (örneğin,taşınır ve taşınmaz teslimi,bir işin yapılması,bir çocuğun teslimi),takip yapılmadan önce mutlak mahkemede dava açılıp ilam alınmalıdır.

Ayrıca,konusu para veya teminat alacağı olan alacaklılar için de ilamsız icra yoluna başvurmak istemeyen alacaklı,önce mahkemeden ilam daha sonra takip yapabilir.

Ancak,bu alacaklar için ilamlı icra takibi yapmak bir zorunluluk değildir;alacaklının tercihine bağlıdır.

Borçlunun bu ilamın gereğini yerine getirmemesi durumunda,alacaklının zorla ilamın yerine getirilmesini sağlaması,kendiliğinden hak almaya çalışması yasaktır,hatta suçtur.Bu sebeple ilamlı icra yoluna başvurması gerekir.

İlamlı icra takibinde,ilamsız icradan farklı olarak temel iki aşama söz konusudur:İlamsız icrada,alacaklı doğrudan icra dairesine başvurarak takibi başlatır.

Oysa,ilamlı icrada takip yapmak isteyen alacaklının,önce mahkemeye başvurması,bu konuda yargılamanın yapılması ve bunun sonucunda lehine bir ilam elde ettikten sonra icra dairesine başvurarak ilamın icrasını talep etmesi gerekir

Yani,ilamlı icrada önce mahkemeye daha sonra icra dairesine başvurulmalıdır.Bunun dışında,kanun koyucunun ilam kuvvetinde kabul ettiği bazı belgelere sahip olan alacaklı da bu yola başvurabilir.

Bunun için de,alacaklının,alacağının veya talebinin önce bu belgelere bağlanması ve daha sonra takip yapılması söz konusudur. İlamlı icra takibi de,ilamsız icrada olduğu gibi bir takip talebi ile başlar.

Takip talebinden sonra ödeme emri değil,icra emri gönderilir.Kural olarak icra emri karşısında onun gereğinin yerine getirilmesi gerekir;icra emrine karşı ilamsız icradaki gibi,takibin durmasını sağlayan doğrudan bir itiraz yolu öngörülmemiştir.Zira,alacaklının elinde artık bir ilam veya ilam niteliğinde bir belge mevcuttur.

Ancak,borçlunun takibe karşı koyabilmesi için,kanun koyucu bazı imkanlar tanımıştır.İcra emrine borçlu tarafından uyulmazsa,takibin bir sonraki aşaması,icranın yerine getirilmesidir.

Burada ilamın konusu para alacağı ise,ilamsız icradaki gibi haciz,satış ve paranın ödenmesi şeklindeki aşamalar söz konusu iken;para dışındaki alacaklarda ilamın gereği zorla yerine getirilir.

Kanun’da,ilamlı icra ayrıntılı şekilde düzenlenememiştir.Bu sebeple,açıkça düzenlenemeyen hususlarda ilamsız icraya ilişkin hükümler,niteliğine aykırı düşmedikçe ilamlı icra için de uygulama alanı bulur.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – İLAMIN HÜKÜM ALTINA ALINAN LİKİT BİR ALACAK OLARAK EDA HÜKMÜ İÇERMEDİĞİ – İLAMIN İNFAZ EDİLECEK KISMININ NET OLMADIĞI.

ÖZET: İcra takibinin dayanağı olan ilam incelendiğinde; “Müşterek çocukların kurs ücreti, ders kitabı ve okulların açılması zamanında kıyafet masrafı olmak üzere eğitim masrafları ile sağlık masraflarının davacı ve davalı tarafından eşit olarak paylaşılmasına,” karar verildiği görülmektedir.

İlam, bu haliyle hüküm altına alınan likit bir alacak olarak eda hükmü içermediğinden, ilamın infaz edilecek kısmı net olmadığından, bilirkişi incelemesi ile netlik kazandırılması gerektiğinden, bu şekilde netlik kazandırılmasının ilam kavramına ve ilam niteliğine uygun olmadığı, ilamsız takibe konu yapılarak bu prosedür içinde tartışılması gerektiği sabit olduğundan, bu gerekçelerle icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekmiş olup,

İlk derece mahkemesince de takip dayanağı ilamın eda hükmü içermediği kabul edilmesi yerinde ise de, ilamın tespit niteliğinde olduğu yönündeki kabulü yerinde olmayıp, bu yönüyle ilk derece mahkemesi kararı yerinde değil ise de, ilk derece mahkemesince nihai olarak icra takibinin iptaline karar verilmiş olduğundan sonucu itibariyle doğru olan ilk derece mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Dosya kapsamı, delil durumu, İ. İcra Hukuk Mahkemesi kararında yukarıda açıklanan gerekçeler dahilinde sonuç olarak mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden hukuka aykırı bir durum bulunmamasına göre, davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

6.257 Görüntülenme

0 SORULAR

 1. Nedim Y. dedi ki:

  ilk önce ilamsız icra takibinde bulundum.itirazla takip durdu icra mahkemesine dava açtım. Banka havale dekontunu ilam hükmünde saymadığından yetkili hukuk mahkemesinde dava açmam gerektiğini karara bağladı hukuk mahkemesini kazandım. icradaki dosyam açık bu durumda icra mahkemesinde aleyhime sonuçlanan harç tutarı92,80 tl yi borçludan alabilirmiyim.? Asliye hukuktaki davayı kazandım 297,50tl harç avans ödeme bu tutarı alabilirmiyim. ?
  asıl alacak 450,00 tl idi.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
  BİZE ULAŞIN

  İletişim Bilgileri