İlamsız İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İlamsız İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi

   …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 Dosya No                                      …/…

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)               :

ADI SOYADI                                   :

ALACAKLI                                     :

VEKİLİ                                            :

ALACAK TUTARI                          :                                      …TL

KONU                                             :  

Aleyhime …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

0 Yorum

Yorum Bırak