Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

 • Dava dilekçesi hazırlnamasında huksal destek alınması şarttır. Çünkü hazırlanacak dava dilekçesi ile özellikle dava değeri olan dilekçelerde bilinmeden yazılan rakamlar sonucunda davayı kaybedilmesi durumunda karşı avukat vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz.
 • Dava dilekçesi örnekleri sunulmasından ziyade, dava özelliği ve dava konuları farklı olması sebebiyle dava dilekçesinin genel hatlarını yazacağız. Dâvâ dilekçesinde genel olarak nelerin bulunması gerektiği HUMK. M: 179’da belirtilmiştir:Dava dilekçesi ana başlıkları aşağıda yazılmıştır. Dava dilekçesinde dava konusu  açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Anlaşmalı Boşanma dilekçesi  örneğini okayabilirsiniz.

Dava dilekçesinde bulunan başlıkları:

 1. Mahkemenin adı.
 2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
 6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, Dâvâcının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu,
 7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
 8. Dayanılan hukuki sebepler.
 9. Açık bir şekilde talep sonucu.
 10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
 • Birinci fıkranın (1), (4), (5), (6) ve (7) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır – Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

 • Resmi makamlara veya dava için verilecek dilekçeler kural olarak belli bir düzen içerisinde hazırlanmalıdır. Özellikle Dava dilekçeleri hazırlanırken cümleler akıcı, ve fazla uzun olmamalıdır. Dava dilekçesi hazırlanırken avukat desteği veya yine avukattan hukuki yardım alınmasını tavsiye ediyoruz.
 • Dilekçe düz Çizgisiz, beyaz, bir kâğıdın yalnız bir yüzüne yazılır.
 • Dilekçe mümkünse, bilgisayar ile aksi halde, okunaklı bir şekilde mürekkepli kalemle yazılır.
 • Dilekçe kâğıdının sol ve sağ kenarlarından 3cm. boşluk bırakılır.
 • Hitap edilen makam (Başlık); kâğıdın üst kısmından 2 cm. kadar aşağıya büyük harflerle ve ortaya yazılır.
 • Adres yazılacaksa, adresteki kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır.
 • Dosya numarası yazılacaksa, sağ kenarlardan 3 cm. kadar içeriye yazılır.
 • Tarih; gün, ay ve yıl olarak ya başlığın alt kısmına gelmek üzere sağ kenara veya son cümleden sonra yazılır.
 • Doğrudan doğruya konuya girilir: Anlatılmak istenenler, olaylar zinciri halinde; kısa, özlü, açık ve düzgün ifadelerle yazılır.
 • Olaylar, paragraflar halinde özetlenir. Son paragrafta “istek” belirtilir.
 • “Arz olunur”, “arz ederim”, “arz ve rica ederim”, “talep ederim”, “sunarım”, “saygıyla dilerim” ifadelerinden biriyle bitirilir.
 • Son satırın 2 satır kadar altına, sağ tarafa ad-soyadı yazılıp, imzalanır.
 • Dilekçe sahibi okuma-yazma bilmiyorsa, sol elinin başparmağını; yoksa aynı elinin diğer bir parmağını; sol el yoksa sağ başparmağını, o da yoksa diğer bir parmağını basar.
 • İmzanın hizasında, sol tarafa “Adres” ve onun altına da varsa dilekçeye eklenen belgeler yazılır.
 • Sayfa sonunda 2 cm. kadar boşluk bırakılır.
 • Tek nüsha verilecek dilekçeler, iki nüsha halinde yazılır. Bir nüshası, kayıt tarih ve numarasını yazıldıktan sonra dilekçeyi veren kişi tarafından saklanır.
 • Dilekçeler; katlanmadan, buruşturulmadan, kirletilmeden verilir.

          

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

                                        ……… …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                   :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                     :

VEKİLİ                                     :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                    :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                   :

ADRESİ                                   :

KONU                                      :

AÇIKLAMALAR                        :