Atla

Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları


Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları

Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları

Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları

Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır.

Ecrimisil Nedir?

Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklindeki olumlu zarar, Kullanmadan doğan olumlu zarar,  Malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ( olumsuz zarar ) ecrimisilin kapsamını belirler.

Ecrimisil Davası Nerede Açılır - Yetkili Mahkeme Neresidir

Ecrimisil, hak sahibi zilyedin, kötü niyetli zilyetten isteyebileceği tazminattır. Ecrimisil Davasında Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Ecrimisil Davasında Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerden maksat taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer değil, fiilen içinde bulunduğu mülki sınırdır.

Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları Nasıl Açılır?

Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri ortaklığa giren taşınmazların korunması için tek başına dava açabilir. Ecrimisil de dava değeri, el atmanın önlenmesi istenilen taşınmazın el atılan bölümünün değeri ile talep edilen ecrimisil miktarı toplamından oluşur.

Ecrimisil Davasında Dava değeri, elatmanın önlenmesi istenilen taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep edilen ecrimisil miktarı toplamından oluşur.

Ecrimisil Davasında Taşınmazın aynına taalluk eden davalarda ecrimisil isteminin de bulunması halinde harç, taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep olunan ecrimisil tutarı üzerinden alınır.

Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.

Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Malikin zilyetliğine ve bundan dolayı da mülkiyet hakkına el atan, taşkınlık yapan ve rahatsız edici durumlar yaratan, hakkının derecesine itiraz eden kimse aleyhine, elatmanın önlenmesi davası açılabilir.

Mülkiyet hakkının sağladığı yetkilerin malik tarafından gereği gibi kullanmasının önleyen ve üçüncü kişilerden gelen etkilere karşı korunma aracı olarak malike haksız elatmanın önlenmesi, taşkınlığın giderilmesi, durdurulması için, elatmanın önlenmesi davası hakkı tanınmıştır.

Mülkiyet hakkına dayalı olarak açılan elatmanın önlenmesi davasında davalı, ayni ya da kişisel bir hakka dayandığını; bu cümleden olarak taşınmaz malda kiracı bulunduğunu ispat ederse, elatmanın haksızlığından söz edilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Ecrimisil Tazminatı Nelerdir?

Ecrimisil Davası, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır:

a. Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklindeki olumlu zarar,
b. Kullanmadan doğan olumlu zarar,
c. Malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ( olumsuz zarar ) ecrimisilin kapsamını belirler.

 Ecrimisil, hak sahibi zilyedin, kötü niyetli zilyetten isteyebileceği tazminattır. Ecrimisil davalarında kötü niyetli işgal söz konusu olduğu için hak isteyen davacının tapu maliki olması yeterli olmayıp, şagilin ayrıca kötü niyetli olması gerekir. Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri ortaklığa giren taşınmazların korunması için tek başına dava açabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları - Yorum
  KEREM SATIK -
  10 Ağustos 2016

  Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları - Yorum
  SAİM DİNEDURGA -
  15 Ağustos 2016

  Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları - Yorum
  ŞÜKRÜ AFŞAR -
  29 Ağustos 2016

  Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları - Yorum
  Türkan -
  13 Mart 2017

  Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
Yorum Bırak