Eş ve Babadan Ölüm Maaş Aylığı Alma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > Eş ve Babadan Ölüm Maaş Aylığı Alma

Eş ve Babadan Ölüm Maaş Aylığı Alma

Eş ve Babadan Ölüm Maaş Aylığı Alma

Sosyal Güvenlik Kurumuna eş ve babadan ölüm maaş aylığı için müracaat halinde maaşların bir tanesi bağlanmaktadır. Bu durumda diğer aylık için SGK red kararı vermektedir. Bu durumda İş mahkemesine dava açılması durumunda aşağıda verilen örnek yargıtay kararı ışığında mahkeme olumlu karar vermektedir. (Eş ve Babadan Ölüm Maaş Aylığı Alma)

Eş ve Babadan Ölüm Maaş Aylığı Alma İle İlgili Yargıtay Kararları

TESPİT DAVASI – ÖLEN BABASI NEDENİYLE HAK SAHİBİ OLAN DAVACININ EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALMAKTA OLSA DAHİ EVLİLİĞİNİN ÖLÜM NEDENİYLE SON BULMASINDAN SONRA BABASINDAN DA ÖLÜM AYLIĞI TALEP ETME HAKKINA SAHİP OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Uyuşmazlık, ölen eşinden dolayı ölüm aylığı almakta olan davacının babasından da ölüm aylığına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.

Somut olayda, davacı, 01.10.2003 tarihinden itibaren ölen eşinden ölüm aylığı almaktadır. Davacı, 01.04.1996 tarihinde ölen babasından dolayı ölüm aylığı talebini 04.01.2008 tarihinde dile getirmiştir. Davacının evli olması nedeniyle eşinin ölüm tarihi olan 27.08.2003 tarihinden önce ölüm aylığı talep etmesi mümkün değildir. Ancak yapılan mevzuat değişikliği ile getirilen düzenlemeye göre 06.08.2003 tarihinden önce ölen babası nedeniyle hak sahibi olan davacı, eşinden ölüm aylığı almakta olsa dahi evliliğinin ölüm nedeniyle son bulmasından sonra babasından da ölüm aylığı talep etme hakkına sahiptir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.506 sayılı Yasa’nın 65, 66 ve 68. maddelerine göre aylık bağlama koşulları bulunduğu takdirde ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına ölüm sigortasından aylık bağlanır. Davacıya, eşi M. A. Y.’in 27.08.2003 tarihinde vefat etmesi üzerine 01.10.2003 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanmıştır. Davacı, bu davada, eşi yanında babasından da ölüm aylığı bağlanmasını talep etmektedir. (Eş ve Babadan Ölüm Maaş Aylığı Alma)

Eş ve Babadan Ölüm Maaş Aylığı Alma Yargı Kararı

TESPİT DAVASI – YETİM AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ – EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN KADININ EVLİLİĞİNİN ÖLÜM SEBEBİYLE SON BULMASINDAN SONRA BABASINDAN DA ÖLÜM AYLIĞI TALEP ETME HAKKINA SAHİP OLDUĞU – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Somut olayda, davacı, 1.10.2003 tarihinden itibaren ölen eşinden ölüm aylığı almaktadır. Davacı, 1.4.1996 tarihinde ölen babasından dolayı ölüm aylığı talebini 4.1.2008 tarihinde dile getirmiştir.

Davacının evli olması sebebiyle eşinin ölüm tarihi olan 27.8.2003 tarihinden önce ölüm aylığı talep etmesi mümkün değildir. Ancak 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen maddeyle getirilen düzenlemeye göre 6.8.2003 tarihinden önce ölen babası sebebiyle hak sahibi olan davacı, eşinden ölüm aylığı almakta olsa dahi evliliğinin ölüm sebebiyle son bulmasından sonra babasından da ölüm aylığı talep etme hakkına sahiptir.

Uyuşmazlık, ölen eşinden dolayı ölüm aylığı almakta olan davacının babasından da ölüm aylığına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. (Eş ve Babadan Ölüm Maaş Aylığı Alma)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor