Evlat Edinme Davaları | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Evlat Edinme Davaları

Evlat Edinme Davaları

Evlat edinme davaları, çocuk sahibi olamayan aileler tarafından tarafından evlat edinme merak edilse de son günlerde tekrar bir çocuk dünyaya getirmek istemeyen aileler tarafından da tercih edilmekte olan evlat edinmek ancak yasal yollarla mümkün olan bir durum olmaktadır.

Çocukların anne ve babasını görevini üstlenecek olan bu kişiler hakkında hukukun nasıl düzenlemeler yaptığı konusunda kişilerin mutlaka bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Evlat edinmek isteyen kişilerin kesinlikle bunu evlat edinme davalarını açarak yapması gerekmektedir.

Çocukların anne ve baba görevlerini üstlenecek olan kişilerin kendi nüfus kayıtlarını da değiştirmesi söz konusu olduğundan Türk hukuk sisteminin nüfus konusundaki değişikliklerdeki baskınlığından hareketle mahkeme kararları ile değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

Bunun dışında evlat edinilen çocukların yaşları ne olursa olsun ailelerinin değişmesi söz konusu olduğunda mutlaka dava açma yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Evlat Edinmenin Şartları ve Evlat Edinme Davaları

Evlat edinmeyle ilgili şartlar farklı durumlar için birbirinden ayrılabilmektedir. Bu noktada evlat edinilecek olan çocukların 18 yaşından küçük ve büyük olması ile hukuk sistemi içinde bazı farklılıkların ortaya çıkması mümkün oluyor. Yasalarla birlikte belirlenmiş olan bu şartlarda ilk dikkat edilen husus kişilerin bir kurumdan mı yoksa doğrudan şahıstan mı alınacağının bilinmesidir.

Özellikle usul açısından davaların yürütülmesinde bu durum önemli olmaktadır. Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiş olan evlat edinme konusundaki tüm detaylar birer kural haline getirilmiştir. Bu açıdan öncelikle 18 yaşından küçükler için evlat edinme şartlarının neler olduğuna dikkat edilmesi gerekir.

Evlat Edinmede Genel Koşullar ve Evlat Edinme Davaları

Türk hukuk sistemi herkese evlat edinme şansını vermemektedir. Bu işlemin gerçekleşmesi için mutlaka kanunlarla ortaya konmuş olan bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.

Evlat Edinme Davası Nasıl Açılır

Evlat Edinme Davaları

Türk Medeni Kanun’unda da belirtildiği gibi küçüklerin evlat edinen kişi tarafından bir yıl süre içinde bakımının ve eğitiminin yapılmış olması şartı aranmaktadır.

Bununla birlikte mahkemede evlat edinme sonrasında çocuğun yararına sonuçlar çıkacağı konusunda da bir fikir ortaya konulması gereklidir. Ayrıca başka çocuklar söz konusu ise bu çocukların da yararının gözetilmesi gerekir.

18 Yaşından Küçükleri Evlat Edinme Davaları

18 yaşını doldurmamış olan çocuklar için evlat edinme davası şartları farklılık göstermektedir. Genel şartlar korunacak şekilde Türk Medeni Kanunu 18 yaşından küçük çocuklar için bazı ek şartların da yerine getirilmiş olmasını talep etmektedir. Evlilik birlikteliği içinde bulunan kişiler evlat edinmek istiyorlarsa kesinlikle bu işlemin birlikte yapılması gerekmektedir.

Evli olmayan kişilerin evlat edinmesi birlikte mümkün değildir. Aynı zamanda bu eşlerin evliliklerinin 5 yıl ve daha fazla bir süreye sahip olması, eşlerin de yaşlarının 30’un üzerinde olması şartı aranmaktadır.

Eğer 30 yaş doldurulmuş ancak evlilik üzerinden 5 sene geçmemişse bu durumda evlat edinme hakkını korumak da mümkündür. Çocuklar açısından da mutlaka evlat edinilecek olan ailenin kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Kurumdan alınacak çocuklar da çocuğun vasisinin onayı da gerekli olmaktadır.

18 Yaşından Büyükleri Evlat Edinme Davaları

18 yaşından büyük olan reşit birini evlat edinme davasında  kişiler kanun tarafından kendi iradelerini kullanarak özgürce karar verme haklarına sahip olsalar da evlat edinme konusunda bazı şekil şartları ile evlat edinme işleminin korunması hedeflenmiştir.

Bu noktada evlat edinmenin kamu düzenini etkileyen bir mesele olduğu dikkate alınarak karar verilir.

18 yaşından büyük olan kişinin evlat edinilmesi söz konusu olduğunda hiçbir şekilde alt soyunun bulunmaması gerekmektedir.

Bakım süreleri noktasında da 1 yıl yerine en az 5 yıldır bu kişinin bakımını üstlenmiş olması şartı aranmaktadır.

Evlat edinilen kişi ve evlat edinecek olan kişinin arasındaki yaş farkının da en az 18 olması gerekmektedir. Son olarak evlat edinilecek kişinin rızası alınması halinde bu işlemi gerçekleştirmek mümkün olabiliyor.

Evlat Edinme Davası Nasıl Açılır ve Evlat Edinme Davaları Nasıl Görülür?

Evlat edinmek üzere dava açmak isteyenlerin görevli ve yetkili mahkemelere başvurarak bunu gerçekleştirmesi mümkün olabiliyor.

Gerekli şartlar oluştuğu zaman hukuki prosedürleri yerine getirmek için eksiksiz ve hatasız bir süreç geçirmek adına bu konuda deneyimli avukatlardan yardım almak yerinde bir karar olacaktır.

Evlat edinmeye rıza davası hakkında geniş bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Evlat Edinme Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Evlat edinme davasını açmak isteyen kişiler görevli mahkeme statüsüne sahip olan aile mahkemelerine başvurmalıdırlar.

Evlat Edinme Davaları

Eğer kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmuyorsa bu durumda aynı davanın asliye hukuk mahkemelerinde açılması gerekmektedir.

Yetkili mahkemenin neresi olduğu belirlenirken evlat edinecek olan eşlerden birinin ya da tek başına evlat edinecek kişinin oturma yerinin aile mahkemesi yetkili mahkeme olarak belirlenir.

Evlat Edinme Davalarının Süreci Nasıl İşler?

Evlat edinme davasını açmak isteyen kişilerde aranan ilk özellik kanunlarda açık bir şekilde ifade edilmiş olan şartların yerine getirilmiş olmasıdır.

Aile mahkemesi tarafından bu şartların yerine getirildiği görülürse davanın türüne ve içeriğine bağlı olarak tanık beyanlarının alınması ve kişilerin sosyal ve ekonomik açıdan durumlarının araştırmalarının yapılması sağlanmalıdır.

Bu noktada davanın ilerlemesi evlat edinme işlemine konu olan kişilerin arasındaki ilişkinin bir amaca hizmet edip etmeyeceğinin belirlenmesidir. Gerektiği durumlarda uzmanlardan ya da bilirkişilerden de rapor talep edilebilir.

Evlat Edinme Davaları Ne Kadar Sürer?

Evlat edinilecek olan kişinin durumuna bağlı olarak kişilerin yazılı başvurularına cevap alması farklılık gösterebileceği için dava süreçleri de farklılık gösterebilmektedir. Mahkemelerdeki süreçler hızlı geçilse dahi emniyet ve bilirkişi raporlarının geç elde edilmesi söz konusu olmaktadır.

Yargıda hedeflenen süre olarak 259 gün olarak belirlenmiştir. Evlat edinme dava süreci ve evlat edinme davası şartları hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Kesin olarak ne zaman sonuçlanacağı bilinmiyor olsa da en kısa süreler olarak 5 ile 6 aylık sürelerde dava sonuçlanmaktadır.

Evlat Edinmede Vesayet Makamının İzni Nasıl Alınır?

Evlat edinilecek olan çocuk bir kurumda bulunuyor ve kendisinin bir vesayet makamı altında gözetimi uygun görülmüşse bu durumda evlat edinmenin gerçekleşmesi için bu kişiden izin alınması gerekmektedir.

Evlat Edinme Avukatı Danışmanlık

Evlat Edinme Davası

Evlat Edinme Davası Sonucunda Ne Olur?

Evlat edinme davalarının başarılı şekilde sona ermesi ile kişilerin sadece anne ve babalık görevlerini üstlenecek olan kişiler değişmez. Bununla birlikte evlatlık olan kişiler evlat edinen kişilerin yasal mirasçısı konumuna gelirler.

Evlatlık alınan kişinin yaşı küçükse bu durumda evlat edinen kişilerin soyadını alması mümkündür.

Evlat edinen kişiler aynı zamanda çocuğun yeni bir isme sahip olmasını da talep edebilirler. Evlat edinilen kişilerin ergin olduğu durumlarda bu kişiler kendi özgür iradelerini kullanarak hangi soyadlarını kullanmak istiyorlarsa bunu alabilirler.

Evlat edinme sonrasındaki en büyük değişiklikler ise hali hazırda evlat edinme süreçlerinin yasal yoldan yapılmasını da zorunlu tutan nüfus kayıtlarındaki değişiklikler olmaktadır. Evlat edinilen çocuğun nüfus cüzdanındaki anne ve babası bölümleri değiştirilerek buraya evlat edinen kişilerin isimleri yazılır.

Evlatlık olan kişiler bu anne ve babanın kütüğüne geçmiş sayılırlar. Evlatlık olan kişiler tüm bu süreçlerin gizli kalmasını talep etmeleri halinde konuyla ilgili olan mahkeme tarafından belgelerin gizli tutulması yönünde bir tedbir alınarak yükümlülükler yerine getirilmektedir.

Yabancı eşin çocuğunu evlat edinme konusu hakkında danışmanlık alabilirsiniz. Ayrıca evlat edinme avukatı ve danışmanlık hizmeti alınması sizin faydanıza olacaktır.

2.701 Görüntülenme

SORULAR

  1. selim şan dedi ki:

    Merhaba
    Dayım ve eşi 80 yaş üzerinde cocukları yok ben 60 yaşındayım mal varlığını bana vermek maksadıyla beni evlat edinmek istiyorlar bu mümkünmü,mümkün ise nasıl bu konuda bilgi verebilirmisiniz.
    Tşekkürler

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp