Evlat Edinmek

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler

Evlat Edinmek

Evlat Edinmek Nedir? Nasıl Olur?

Evlat Edinmek Nedir Nasıl Olur | Evlat edinme hükmü, evlat edinenin oturma yeri; beraber evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme  kararıylaberaber  evlatlık  teması  heyetmiş gerçekleşir. Ana ve babaya ilişkin olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin kalıtçısı gerçekleşir. Evlatlık ufak ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir isimverebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme esnasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.

Eşler doğrulusunda beraber evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına esas ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin  isimleri  yazılır. Evlatlığın, kalıt ve farklı haklarının zedelenmemesi, aile bağlarınınsürmesi içersinde evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında birçok bağ kurulur. Evlatlıkla alakalı kesinleşmiş mahkeme hükmü her doğrultu nüfus kütüğüne işlenir.

Evlat edinme konusunda kayıtlar, belgeler ve bulgular mahkeme hükmüolmadıkça ya da evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde izah edemez. Evlat edinme başvurusundan  ardından evlat edinenin ölümü ya da ayırt etme gücünü kaybetmesi, başka evlat edinme koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlat edinmeye mani olmaz.

Araştırmada bilhassa evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sıhhati, karşılıklı ilişkileri, ekonomik vaziyetleri, evlat edinenin eğitme kabiliyeti, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ilefakirlik ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması lazım olur.

Evlat edinenin altsoyu varsa, onların evlat edinme konusunda tavır vekanaatleri de değerlendirilir. Yasal neden bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması lüzumlenen şahıslar, küçüğün çıkarı bunun neticeninde ağır biçimde zedelenmeyecekse, hakimden evlatlık temasınınkaldırılmasını isteyebilirler.  Evlat edinme esasa ait başkanoksanlıklardan birisi ile sakatsa, Cumhuriyet Savcısı ya da her alakalıevlatlık temasının kaldırılmasını isteyebilir.

Küçüğün Evlat Edinilmesi

Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen doğrulusunda bir senemüddetle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Evlat edinmenin her durumda küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin başkaçocuklarının yararlarının hakkaniyete marjinal bir biçimde zedelenmemesi de lazım olur. Eşler, fakat beraber evlat edinebilirler; evli olmayanlar beraber evlat edinemezler. Eşlerin minimum beş senedenardından evli olmaları ya da otuz yaşını doldurmuş bulunmaları lazım olur.

Eşlerden biri, minimum doğrultu seneden ardından evli olmaları ya dakendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir. Evli olmayan şahıs otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir. Otuz yaşını doldurmuş olan doğrultu, başkabayanın ayırt etme gücünden defalarca kez yoksunluğu ya da doğrultusenesi aşkın süreden ardından nerede olduğunun bilinmemesi veyahutmahkeme kararıyla doğrultu senesi aşkın süreden ardından eşinden ayrı yaşamakta olması sebebinden beraber evlat edinmesinin olası olmadığınıkanıt etmesi durumunda, tek başına evlat edinebilir.

Evlat edinilenin, evlat edinenden minimum on sekiz yaş ufak olmasıkuraldır. Ayırt etme gücüne bulunduran ufak, rızası olmadıkça evlat edinilemez.
Vesayet altındaki ufak, ayırt etme gücüne sahip çoğu olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir.  Evlat edinme, küçüğün esas ve babasının rızasını gerektirir. Rıza, küçüğün ya da esas ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü ya da yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Verilen rıza, evlat edinenlerin isimleribelirtilmemiş ya da evlat edinenler daha belirlenmemiş olsa bilegeçerlidir. Rıza, küçüğün doğumunun üstünden altı hafta geçmeden evvelverilemez.
Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içersinde aynı usulle geri alınabilir.  Geri almadan ardından yine verilen rıza kesindir.

Aşağıdaki durumlarda esas ve babadan birinin rızası aranmaz:

1 – Kimbulunduğu ya da uzun süreden ardından nerede oturduğu bilinmiyorsa ya da ayırt etme gücünden defalarca kez mahrum bulunuyorsa, ,

2 – Küçüğebaşka itina yükümlülüğünü yeteri kadar adına getirmiyorsa
Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi
Evlat edinenin alt soyunun açık muvafakatiyle ergin ya da kısıtlı alttakidurumlarda evlat edinebilir
Evli bir kimse fakat eşinin rızasıyla evlat edinilebilir

1 – Bedensel ya da zihinsel özrü nedeniyle defalarca kez yardıma muhtaç ve evlat edinen doğrulusunda minimum beş seneden ardından bakılıp gözetilmekte ise,

2 – Evlat edinen doğrulusunda, küçükken minimum beşsene müddetle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,

3 – Başka haklı sebeplersahip olunan ve evlat edinilen, minimum beş seneden ardından evlat edinen ile aile durumunda beraber yaşamakta ise.

0 Yorum

Yorum Bırak