Atla

Evliliğin İptali Davası


Evliliğin İptali Davası

Evliliğin İptali Davası

Evliliğin İptali Davası

Evliliğin İptali Davası Nasıl Nerede Açılır ?

Evliliğin İptali Davası, Dava aile mahkemesinde görülür. Evliliğin İptali Davasında Yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. 

Evliliğin İptali Davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her halde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.

Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.
 

 

evliliğin iptali davası nasıl açılır

Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyi niyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, Evliliğin İptali Davası ile dava edebilir.

Evlilik İptali Konusunda Yapılması Gerekenler

Yasal olarak yapılan evlilikler yine yasal olarak sonlandırılabilmekte ve evlilikler iptal edilebilmektedir. Boşanma işleminden farklı olarak evlilik iptali konusunda belirli şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Bu şartların oluşması durumunda evliliğin iptali davası açılabilmektedir.

Bu davanın açılması konusunda gerekli olan evliliğin iptal edilmesi konusundaki haklı gerekçelerin sunulması gerekmektedir. Bu gerekçeler yasalarda belirtilmiş durumdadır. Yasalarda evliliğin iptali konusunda gerekçeler mutlak ve nispi olarak ayrılmış durumdadır. Mahkemeye evliliğin iptali konusunda yasalarda belirtilen geçerli bir sebebin sunulmaması veya bunun oluşmamış olması durumunda evlilik iptali gerçekleşmeyecektir.

Evlilik İptali İçin Belirlenen Mutlak Sebepler

Evliliklerin iptal edilmesi konusunda yasalarda bazı haklı sebepler belirtilmiştir. Bu sebeplerin ortaya çıkması durumunda tarafların evlilikleri iptal edilecektir.

Bunun gerçekleşmesi için belirtilen sebepler içerisinde mutlak sebepler bulunmaktadır.

Bu sebeplerin oluşması ve bunların kanıtlanması ile mahkeme evliliğin iptali konusunda karar verebilecektir. Bu durumların oluşması ve ispatlanamaması veya tam olarak oluşmaması durumlarında evlilik iptali söz konusu olmayacaktır.

 • Evlilik yapan taraflardan birisinin ayırt etme gücünden yoksun olması bu sebepler içerisinde gösterilmektedir.
 • Evlenen bireylerden birisinin, evliliğin önünde engel teşkil edecek durumda ve derecede akıl sağlığının bozuk olması diğer bir sebep olmaktadır.

Bunların yanında evlilik iptali için evlenen kişilerin evliliği etkileyecek derecede hısım olmaları da mutlak bir sebep olarak gösterilebilmektedir.

evliliğin iptali davası davaları

Evlilik İptali İçin Belirlenen Nispi Sebepler

Evliliğin iptal edilmesi konusunda mutlak sebepler yanında nispi sebeplerde bulunmaktadır. Bunlarında gerçekleşmesi durumunda evliliğin iptal edilmesi mümkün olabilmektedir.

 • Evliliğin iptali için evlenen kişilerden birisinin yanılgı ile evlenmesi evliliğin iptalini gerektirebilmektedir.
 • Evliliğin iptali konusundaki diğer bir nispi sebep ile evlenilen eşin kandırması ve aldatması olabilmektedir. Bu durumda da evlilik iptali sebepleri gerçekleşmiş olacaktır.
 • Evliliğin iptal edilmesi için gerekleri sebeplerden birisi de taraflardan birisinin evliliğe tehdit veya şantaj ile zorla karar verdirilmiş olmasıdır. Böyle bir durumda da evlilik iptal edilebilecektir.

Evliliği iptali konusunda açılacak davalarda bu konular belirtilmeli ve ispat edilmelidir. Bu şekilde mahkeme tarafından evliliğin iptal edilmesi söz konusu olabilmektedir.

 

Evliliğin İptali Davası Şartları

 1. Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa,
 2. Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse.
 3. Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,
 4. Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse.
 • Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.
 •  Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez.
 •  Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmış olan bir evliliğin kanunun diğer şekil kurallarına uyulmaması sebebiyle butlanına karar verilemez.
 • Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyi niyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar. Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İLKİM ÖNCEL -
  5 Ağustos 2016

  Adalet olmadan düzen olmaz. (Albert Camus)

  Cevapla
 • CANAN AKKOÇ -
  12 Ağustos 2016

  Evliliğin İptali Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • SANER GÖLGE -
  13 Ağustos 2016

  Evliliğin İptali Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • FUAT OBAY -
  14 Ağustos 2016

  ben resmi olarak evlendim fakat düğün olmadan anlaşmazlık oldu iptal olabilir mi nikahımız ayrıldık çünkü

  Cevapla
Yorum Bırak