Atla

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti


Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilir. Genetik baba tarafından babalık davası açılamaz. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Çocuk küçükse, babalık davasında çocuk ile ana babası arasında yarar çatışması olduğundan vesayet makamı tarafından atanacak olan kayyım tarafından temsil olunmalıdır.

Kayyım çocuk adına açtığı babalık davasında ancak vesayet makamının izniyle feragat isteyebilir. Kayyımın babalık davasından feragat etmesi annenin dava hakkını ortadan kaldırmaz.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Görevli Mahkeme

Babalık davasına görevli mahkeme; aile mahkemesidir. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Örnek kararda Dosya kapsamından, davacının doğduğu tarih itibariyle annesi evli olmadığı, davacının evlilik dışı dünyaya geldiği, davacının genetik babası ile soybağının kurulması talebine ilişkin olarak dava açıldığı.

Soybağının kurulmasından sonra nüfus kayıtlarının tashih edileceği anlaşılmakla davanın Aile Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektiği kararı verilmiştir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Ve Nafaka

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 330. maddesine göre: "Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşullan ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir.

Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur." 327/1.maddesinde ise "Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır." hükmü düzenlenmiştir. 

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anaya ait ise de babanın da çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılması zorunludur.

Mahkemece ana ve babanın sosyal ve ekonomik durumları, günün ekonomik koşulları, küçüğün ihtiyaçları Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2009/9282 Karar: 2010/11024 Karar Tarihi: 07.06.2010

ÖZET: Küçüğe vesayet makamınca kayyım tayin ettirilmeden, tüm ilgililere dava ihbar edilmeden, katılmalarına imkân hazırlanmadan ve gösterdikleri takdirde delilleri de toplanmadan eksik tahkikatla hüküm verilmesi doğru değildir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak