Atla

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti


Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

A. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti, B. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Miras Hakkı, C. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Hakları, D. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Soruları

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilir. Genetik baba tarafından babalık davası açılamaz. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Çocuk küçükse, babalık davasında çocuk ile ana babası arasında yarar çatışması olduğundan vesayet makamı tarafından atanacak olan kayyım tarafından temsil olunmalıdır. Kayyım çocuk adına açtığı babalık davasında ancak vesayet makamının izniyle feragat isteyebilir. Kayyımın babalık davasından feragat etmesi annenin dava hakkını ortadan kaldırmaz.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Babalık davasına görevli mahkeme; aile mahkemesidir.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

YARGITAY: EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUK VELAYET DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2009/9282 Karar: 2010/11024 Karar Tarihi: 07.06.2010

ÖZET: Küçüğe vesayet makamınca kayyım tayin ettirilmeden, tüm ilgililere dava ihbar edilmeden, katılmalarına imkân hazırlanmadan ve gösterdikleri takdirde delilleri de toplanmadan eksik tahkikatla hüküm verilmesi doğru değildir.(4721 S. K. m. 301, 337, 426) (1086 S. K. m. 49)

Türk Medeni Kanunu'nun 337. maddesi uyarınca evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun velayeti anaya ait ise de, kanun koyucu, babalık davasında ananın her zaman çocuğun yararına davranmayacağı ilkesinden hareket ederek küçük için kayyım tayin edilmesini (TMK md. 426/2) ve davanın Cumhuriyet Savcısı ile Hazine'ye; ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbarını ve böylece çocuğun yararının korunmasını öngörmüştür (TMK md. 301/3).

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak