Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır? | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır?

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır?

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır? Babalık davasının açılması Medeni Hukuk alanında sıkça karşılaşılan konular arasındadır. Doğumla birlikte anne ile kurulan doğal soy bağı ilişkisi özellikle evlilik dışı doğumlarda babalık davası açılarak baba ile çocuk arasında soy bağını sağlamaya yöneliktir.

Çocuk evlilik birlikteliği içinde dünyaya gelmişse ve kadının evli olduğu kişi çocuğun babası değilse önce soy bağının reddi davası anne veya çocuk tarafından açılarak soy bağının reddi yapılmalı daha sonra baba olduğu iddia edilen şahsa babalık davası açılarak bu durum ispatlanmaya çalışılmalıdır.

Babalık davası nasıl açılır sorusuna cevap verebilmek için babalık davasının kimler tarafından açılacağına, ne zaman açılacağına, babalık davasının nasıl ispat edileceğine dair bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Babalık davası Medeni Kanun’a göre anne veya çocuk tarafından baba olduğu düşünülen kimseye karşı açılmaktadır. Anne dava açmışsa çocuğa kayyım atanmakta ve çocuğun hakları kayyım tarafından takip edilmektedir. Çocuğun doğumuyla birlikte çocuğa kayyım atanmasına karar verilmişse kayyım da babalığın tespiti davası açmaya yetkilidir.

Babalık davası aile mahkemesine açılmaktadır. Yer olarak çocuğun doğum yaptığı yer veya anne ya da babanın ikametindeki aile mahkemesi, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi davaya bakmakla yetkilidir.

Biyolojik baba babalık davası açabilir mi konusu da oldukça merak edilmektedir. Biyolojik baba veya babanın yasal mirasçıları babalık davası açamamakla birlikte tanıma davası açarak baba olduğunu iddia eden kimsenin babalık sıfatı kazanması sağlanabilir.

Babalık Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Babalık davası doğumdan itibaren 1 yıl içinde anne ya da çocuk tarafından açılmalıdır. Çocuğa atanan kayyım doğumdan itibaren 1 yıl içinde babalık davası açmak üzere mahkemeye başvurabilir.

Doğumdan sonra kayyım atanmamışsa çocuğun 18 yaşına girdikten itibaren 1 yıl içinde babalık davası açma hakkı saklı tutulmuştur. Bu 1 yıllık süre hak düşürücü süre olmakla birlikte dava açılmasını geciktiren haklı bir sebep varsa bu sebebin ortadan kalktığı 1 yıl içinde babalık davası açılmalıdır.

Babalık davası süre hesaplanmasında çocuk şayet evlilik birlikteliği içinde meydana gelmişse ve kadının evli olduğu erkek çocuğun babası değilse öncelikle soy bağının reddi davası açılmalı soy bağının reddi davası sonuçlandıktan 1 ay içinde baba olduğu düşünülen kimseye karşı babalık davası açılarak bu kişinin baba sıfatına sahip olduğu mahkemede ispatlanmalıdır.

Babalık Davası Kime Karşı Açılır, Babalık Tespiti Nasıl Yapılır?

Babalık davası 2019 baba olduğu iddia edilen kimseye karşı açılmaktadır. Medeni hukukta babalık karinesi doğumdan 300 gün ila 180 gün öncesinde anne ile cinsel ilişkiye girmiş kimseye atfedilmektedir.

Babalık tespiti konusunda babalık davasında dikkate alınan en önemli delil DNA testidir. Kan testi ile birlikte tükürük, kıl gibi testlerle çocuğun babası olduğu düşünülen kimse ile çocuğun DNA’sı karşılaştırılmakta mahkemeye ulaştırılacak bu test sonuçlarıyla babalık davası ispat edilmeye çalışılmaktadır.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Soy bağı yani babalık davalarında ihbar kuralı bulunmaktadır Savcılık açmış ise hazineye, anne tarafında açılmış ise kayyıma, kayyım başvurmuş ise anneye ihbar yapılır.

Türk Medeni Kanununda yer alan esaslara göre çocukların doğumunun ardından doğal olarak anne ile aralarında oluşan soy bağının aynı şekilde baba ile oluşması için de belirli kurallar düzenlenmiştir.

Buna göre anne ile evlenen erkekler, tanıma ya da mahkeme kararı sonrasında hakimin hakkında hüküm verdiği kişilerle çocuklar arasında babalık soy bağı oluşmaktadır. Hakimin bu konuda karar verebilmesinin sağlanması için açılan davalara babalık davası adı veriliyor.

Bu davalarda çocuğun kendisi ya da anne tarafından davanın açılarak babalık soy bağının kimde olduğunun tespiti gerçekleştirilmelidir. Çocuk eğer üzerinde kayyım atanmış bir birey olmuşsa bu durumda davanın kayyım tarafından açılması da söz konusu oluyor. Davalarda hitap edilen davalı makamı ise babanın kendisi eğer bu kişi hayatını kaybetmişse mirasçısı konumundaki soyları olmaktadır.

Davalı olarak davaya taraf olarak katılan kişiler çocukla kendi arasında babalık soy bağı bulunduğu iddia edilen kişilerdir. Davalar dikkatli bir şekilde incelenerek sonuca ulaştırılıyor olsa da iffetsiz yaşadığı delillerle ispat edilmiş olan anne tarafından açılan davalar doğrudan reddedilmektedir.

Davaların açılacağı mahkemeler ise aile mahkemeleri olmaktadır. Kişilerin doğumun gerçekleştiği ikamet yeri ya da davalı şahsın ikamet yerini dikkate alarak davaları açması gerekmektedir (Babalık Davası Nasıl Açılır).

Babalık Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Mahkeme dava sonucunda babalık ilişkisinde olumlu bir karar verirse bu durumda mahkemenin çocuğun velayeti ile ilgili tekrar bir işlem yapması gerekebilir. Babalık davası sonucunda ortaya çıkan kararların iki farklı boyutu bulunmaktadır. Eğer evlilik dışı bir ilişki sonucu çocuk dünyaya gelmişse bu durumun tespiti halinde kişilerin doğal olarak çocuğun babası olduğuna karar verilir.

Bunların dışında evlilik vaadi olup olmamasına bağlı olmaksızın kişilerin cinsel zorlamalar ya da kötüye kullanmalar sonucunda babalık kararı sonucunda soy bağı oluşturması da söz konusu olabiliyor.

Eğer evlilik dışı bir ilişkiden çocuk olduğunda kadın başka bir kişiyle evli durumda ise öncelikle hali hazırda kadının evli olduğu kişinin çocuğu reddetmesi çocuğa tayin atanması için şart olmaktadır. İffetsiz yaşayan kadınlarda olduğu gibi evlilik dışı ilişkiden doğan çocukların gerçek babalarının da davaları ret kararı ile sonuçlanır (Babalık Davası Nasıl Açılır).

Babalık Davalarında Zamanaşımı Süreleri

Daha önce yürürlükte olan yasa ve maddelere göre çocuğun hali hazırda babalık soy bağı bulunan kişilerle arasındaki ilişkinin kopmasının ardından bir yıllık süre içinde babalık davasının açılmasına karar veriliyordu. Ancak yeni hükümlere göre artık babalık davası açmak isteyen kişiler için herhangi bir zamanaşımı limiti bulundurulmamaktadır.

Babalık Davasında Davalı Kimdir?

Babalık davasının açıldığı kişiler baba olmaktadır. Eğer bu kişiler dava açıldığı sırada hayatını kaybetmiş durumda iseler bu halde kişilerin mirasçısı konumunda olan kişilerin davaya taraf olarak katılması mümkün oluyor. (Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır?)

Babalık Davası İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Kamu düzenini ilgilendiren davalar kapsamında değerlendirildiği için babalık davası söz konusu olduğunda Cumhuriyet savcısına ya da hazineye karşı gerekli ihbarlar yapılmalıdır. Kamu düzeni yargı kurumları içinde oldukça önemli olduğu için dikkatle incelenen bir dava türüdür. Eğer bu ilgili makamlara ihbar yolu ile davalar duyurulmamış ise Yüksek Mahkeme tarafından davaların usul ve yasalara aykırı olduğu hükmüne ulaşılır (Babalık Davası Nasıl Açılır).

Babalık Davasında Ekonomik Açıdan Annenin Hakları

Çocuğun doğumunun ardından belirli bir süre boyunca annenin tek başına çocuğun bakımını üstlenmesi sırasında hem maddi hem de manevi destekten ve yükümlülükten mahrum kalmasının sonucunda kişilerin maddi ve manevi olarak kayıplarının karşılanması söz konusu olabiliyor. Bu kanuna göre annelerin dava sürecine kadar yaşamış olduğu giderlerin karşılanması adına babadan bazı masrafların talebi istenmektedir.

Doğum sırasındaki giderler başta olmak üzere, doğumdan önceki ve sonraki kritik aşamalardaki giderler de bu masraflara dahil edilir. Eğer anne tarafından talep edilirse bu masrafların baba tarafından karşılanması gerektiğine hüküm verilir.

Mahkeme ancak annenin talebi olmadığı durumlarda giderlerin karşılanmasını istemeyecektir. Ayrıca çocuğun ölü doğması gibi hallerde de annenin doğum sırasındaki ve öncesindeki masraflara ilişkin taleplerinin karşılık bulması söz konusu olabiliyor. (Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır?)

Babalık Davasında Hangi Nafakalar İstenir?

Babalık davasını açmış olan anne kararın istenmesi ile birlikte nafaka talebinde de bulunabilmektedir. Mahkeme tarafından dava sonucunda davalının babalığını hüküm verilmiş ise bu durumda nafaka taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Mahkeme bu konuda iştirak nafakası usullerine göre karar vermekte ve işlem yapmaktadır.

Kişilerin bu süreçte yoksulluk nafakası talep etmesi söz konusu değildir. Bu durum boşanma davaları ile ilişkilendirilen nafaka çeşitlerinden olmaktadır. Babalık davasına dahil bir şekilde bu konular görüşülmüyor olsa da kişiler ayrı bir dava açarak bu süreci yeniden başlatabilirler. Kişilerin maddi tazminat ve nafaka gibi taleplerinin yanı sıra manevi tazminat istemesi de bu süreçte mümkün oluyor.

Ancak Yüksek Mahkeme tarafından verilmiş olan kararlara göre kişilerin bunu talep etmesi için mutlaka tarafların evlenme vaadi ile ilişki kurmuş olması gerekmektedir. Evlenme vaadi ile birliktelikte annenin mağdur olduğu ve manevi açıdan zarar gördüğü dikkate alınarak bir karar verilir.

Babalık davalarının kesin sonuçlara ulaşabilmesi adına davayı açacak olan kişilerin zaman aşımı süreleri geçmeden gerekli işlemleri yaptırmaları ve dava masrafları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Çocuğun babalık ilişkisi üzerinden sahip olacağı hakların kesin olarak tespit edilmesini sağlamak amacıyla mutlaka davaların en kısa sürede açılması ve DNA testi ile kesin babalık bilgisinin elde edilmesi gerekmektedir (Babalık Davası Nasıl Açılır).

Babalık Davası Durumunda Velayet Hakları

Türk Hukuk sistemi içerisinde kişiler dava açma yoluna giderek ilgili mahkemelerin kararına dayanarak çocuklarla babalar arasındaki soy bağının kesin bir şekilde sağlandığı konusunda hüküm verebiliyorlar.

Davaların kabul edilmesi için kişilerin mutlaka doğru makamlara ihbar bildirimlerini yapmış olmaları ve davayı doğru kişilere karşı açmış olmaları gerekmektedir.

Davaların açılması çocuğun annesi tarafından gerçekleştirilebileceği gibi Medeni Kanun’a göre çocuğun kendisi tarafından da yeterli şartlar sağlandığı takdirde açılabilmektedir.

Eğer çocuk evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya gelmişse bu durumda babalık soy bağının oluşabilmesi için mutlaka davanın açılması ve başarıyla sonuçlandırılması gerekmektedir.

Son düzenlemeler ile birlikte eskin kanunların işleyişinde görülen tanıma ve babalık hükmünün sahih gayri sahih nesep farklılıklarına dayandırılması bırakılmış ve bunun yerine sahih olmayan nesep aracılığı ile normal soy bağlarının kurulmasına olanak sağlanmıştır.

Kanunda ayrıca davaya konu olacak taraflarla ilgili olarak kesin bilgilendirmeler de yer almaktadır. Buna göre davalı olarak davaya iştirak eden kişiler babalık iddiasının yöneltilmiş olduğu kişiler olmaktadır.

Eğer bu kişi hayatını kaybetmişse bu durumda kişinin mirasçılarının davaya taraf olarak katılması söz konusu olabiliyor. (Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır?)

Cumhuriyet savcılığı ve hazine gibi makamların davaya dahil olma sebepleri ise babalık davasının kamu düzenini ilgilendiren davalar olması sebebidir. Babalık karinesi de bu davalarla ilişkilendirilebilecek olan bir durumdur.

Çocuk doğmadan önceki üç yüz gün ve yüz sekseninci gün arasında anne ile herhangi bir şekilde ilişki kurduğu tespit edilen kişinin babalığına dair bir karine oluşmaktadır. Bu süre içinde cinsel ilişkinin tespit edilmesi halinde karine geçerlilik kazanacaktır (Babalık Davası Nasıl Açılır).

Babalık davası ile ilgili bilinmesi gereken son nokta ise ciddi şüphe sıfatının yüklendiği kişilerle ilgili olmaktadır. Bu noktada çocuğun mutlaka bir babasının olacağı ve üçüncü başka bir erkeğin çocuğun babası olması olasılığının babalık şüphesi bulunan kişiden daha az olacağı düşünülerek karar verilmektedir. Böylece karinenin geçerliliğinin kaybolması da yasalarla birlikte güvence ve kesinlik altına alınmıştır.

Çocuğun doğumundan sonra anne ve baba evli durumda değillerse çocuğun sahip olacağı haklar belirlenirken ilk dikkat edilmesi gereken nokta çocuğun soyadı annesinden alabileceği ile ilgili oluyor. Babalık davalarının kim tarafından açıldığı önemli olmaksızın dava sonucunda mahkeme tarafından babanın tespit edilmesi ve çocuğun soy bağının kesin olarak belirtilmesi halinde de çocuğun annesinin soyadı kullanmaya devam etmesi söz konusu olmaktadır.

Bu süreç içinde çocuk annesinin soyu üzerinden nüfus sistemi üzerinde kayıtlı olmaya devam edecek ancak babası ile arasındaki soy bağı kesin olarak kayıtlara geçirilmiş olacaktır.

Çocuk ayrıca annesinin velayeti altına alınacak ve aynı zamanda babanın mirasçıları arasındaki yerini alarak ekonomik haklara da sahip olacaktır. (Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır?)

Babalık Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Aile hukuku içinde değerlendirilen davalardan olduğu için babalık davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Eğer bulunulan yerleşim yerinde aile mahkemesi yoksa bu durumda asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakabiliyorlar.

Babalık Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Davaların görüldüğü yer olan yetkili mahkemede babalık davası için davalı sıfatına sahip olan babaların yerleşim yerindeki mahkemeler dikkate alınarak işlem yapılır.

Mahkemece yapılacak iş; çocuk, ana ve davalının kan grup ve alt grupları belirlenerek ve DNA analiz ve tiplemeleri yaptırılarak, genetik inceleme sonucu davalının baba olup olmadığı tıbben belirlenmeli,

Bu konuda adli Tıptan rapor alınmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmelidir, eksik inceleme ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Makalede   Babalık Davası Nasıl Açılır konusuna yer verilmiştir.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davası nasıl açılır sorusu ile babalık davasına giriş yapmamız gerekmektedir. Babalık davası konusu içerisinde en önemli durum ise soy bağının reddi ve soy bağının kurulması davalarıdır. Babalık davası dilekçe örneği ile dava dilekçesi hazırlanarak, dava açılır. Önceleri ortaya çıkan babalık davası süresi dava açma 1 yıllık zamanaşımı süresi Anayasa mahkemesinin kararı ile babalık davası zamanaşımı kalktı olarak bilinmektedir.

Babalık davası 2018 yılında en fazla açılan hukuk davalardandır. Bunun nedeni babalık davası ile kişinin medeni kanunda belirtilen birçok hakların değişmesi, mirasçı konumunda olması, davalarda açılma sebepleri olarak belirtebiliriz.

Bir başka nedeni ise yıllar sonra babasının bir başkasının olması veya babasının olmadığı bilgisinin yıllar sonra değişmesi ve öğrenilmesi olarak sayabiliriz.

Örnek verilen bir davada Her ne kadar davanın babalık davası olduğu öne sürülmüş ise de dava, mirasçılığı tespitine yönelik verasetin iptali davasıdır.

Davada davacı ile muris arasında babalık ilişkisi ve buna bağlı olarak nüfusta soy bağı kurulması talep edilmemiş olup, mirasçılığı tespiti talep edildiğine göre bu davada hak düşürücü süreden bahsedilemez şeklinde karar verilmiştir.

Babalık davası ne kadar sürer veya babalık davası ne kadar sürede sonuçlanır cevabı merak edilen soruya şöyle cevap verebiliriz. Babalık davası, Soy bağının kurulması ya da Soy bağının İptali Davaları Avrupa Adalet komisyonun belirlemiş olduğu kriterler yasal haklar göz önünde bulundurulduğunda, tahmini sonuçlanma süresi olarak 449 gün olarak belirlenmiştir.

Babalık davası açılması ile birlikte, babalık davası tazminat ya da babalık davası nafaka tazminat olarak talebi mümkündür. Babalık davasında doğum masrafları ile birlikte maddi ve manevi tazminat miktarları belirtilerek talep edilmektedir.

Babalık davasında nafakanın ödenmesi ve talep edilmesi babalık davası Yargıtay kararlarına göre belirtilen kanun maddesi olan Evlilik dışı olarak dünyaya gelmiş çocuğun velayeti anneye ait olsa dahi, babasının evlilik dışı doğan çocuğun bakım ve eğitim harcamaları için ekonomik gücü oranında katkı sağlaması zorunludur.

Ayrıca babalığın tespiti ve nafaka davası ile davalı babanın tanıma yoluyla çocuğu kabul ettiğini belirtmiş olmasına rağmen babanın nafaka ödememesi durumunda da nafaka talep edilir. (Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır?)

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

Babalık Davasını Anne ve Çocuk Ne zamana Kadar Açmalı

Babalık davası açarak babalık soy bağının tespit edilmesini ya da kayıtlara geçmesini isteyen kişilerden çocuğun annesi olan kişilerin mutlaka çocuğun doğumunu takip eden ilk bir yıllık sürede dava sürecini başlatması gerekiyor.

Eğer dava çocuk tarafından açılıyorsa da kayyım atanmış olup olmamasına bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurduktan sonraki bir yıllık süre içinde davaların açılması gerekmektedir. Bu sürelere uymayan ve geç kalan kişilerin dava açma hakkı kaybolmaktadır.

Babalık Davasında Kayyımın Görevleri (Babalık Davası Nasıl Açılır)

Eğer babalık iddiasının yöneltildiği kişinin mirasçısı sıfatına sahip olan herhangi bir alt soyu bulunmuyorsa bu durumda kişiler babanın ikamet ettiği bilinen son yerleşim yerinde yetkililere karşı davalarını açabilmektedir.

Babalık davası sonucunda kişilerin üzerine yüklenen sorumlulukların daha iyi bir şekilde ayırt edilebilmesi adına resmi makam statüsünde Cumhuriyet savcılığı ve dava sonucu ortaya çıkan menfaatlerin ele alınması adına Hazinenin davalara dahil olması söz konusu olmaktadır. Davalı statüsüne sahip olan kişilerin belirlenmesinde davayı açan kişilerin kim olduğu önemli olmaksızın anne, çocuk ya da çocuk için atanmış olan kayyım tarafından davanın ilgililere yöneltilmesi söz konusu olmaktadır.

Babalık Davası Nasıl Açılır sorusu ve cevapları diğer makalelerde de bulabilirsiniz. Babalık Davası açılırken anne ve çocuk babanın soy bağının belirlenmesini isteyebilir.  Babalık Davasında babanın ölümü halinde yasal mirasçılarına karşı  açılır.

Babalık Davasının İptal Edilmesi

Babalık soy bağının ilişkilendirilmesi ve kayda geçirilmesi için açılmış olan davaların kabulü ancak kesin delillerle mümkün olmaktadır.

Davalı ile çocuk arasında DNA testi yapılması bunlar arasındaki en kesin verilerin alınabildiği işlemler olmaktadır. Mahkeme sırasında test yapılmadan kişiler babalığı kabul etmiş olsalar bile DNA testi yapılması zorunlu tutulmuştur.

Babalık Davasında Giderler Masraflar

Babalık davasında her dava için ödenen mahkeme harçları ile birlikte ayrıca DNA testleri için de ayrı bir rakam ortaya çıkarılmaktadır. Giderler her sene harçlar kanunu üzerindeki değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilmektedir.

Davanın tamamlanmasının ardından davalılar baba olarak kabul edilmişse bu durumda masrafların baba tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır – Hangi Mahkemede Görülür

Babalık Davası Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerde açılır. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz. Babalık Davasında Görevli mahkeme, aile mahkemesidir.  

Babalık Davasını Açabilecek Kişiler

Babalık davası öncelikle çocuğunun soy bağını kanıtlamak isteyen anneler tarafından açılabilir.

Buna ek olarak çocukların kendisi tarafından ya da eğer çocuğa kayyım atanmış durumda ise bu kayyımlar tarafından davaların açılması söz konusu olabiliyor (Babalık Davası Nasıl Açılır).

2.620 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp