Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası

Babalık Davası Nasıl Açılır konusu hakkında makaleyi okuyabilirsiniz.

(Dilekçe Örneği)

……AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                                       :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRESİ                                                       :

VEKİLİ                                                        : Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI                                                      : Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

ADRESİ                                                       :

KONU                                                          : Babaliğin tespiti ve tedbir nafakasi talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                                       :

1-)Müvekkilimiz ………………….

2-)Müvekkilimiz, ………………

HUKUKİ NEDENLER                             : 4721 S. K. m. ……………….

HUKUKİ DELİLLER                               :

1-)  Müvekkilimize ait gebelik …………………..

2-)  …Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli …………

3-)  Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir……………..

SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının müşterek çocuk………………’in babası olduğunun tespitine, aylık …………… TL tedbir nafakasının, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakasına dönüşmek üzere, davalıdan alınarak davacıya davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/…

 EKLER :

1-)  Müvekkilimize ait gebelik …………………..

2-)  …Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli do…….

3-)  Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir……………..

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili Av.İlkay UYAR KABA                                                                                                                                                         

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası – Nasıl Açılır – Nasıl Görülür

 

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocuk ile başka bir erkek

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası – Tazminat

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası – Velayet

 

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası

Ankara Avukat