Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti konusunda Evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin velayeti çocuğun anne ile arasındaki soybağı Medeni Kanun’un 282. Maddesine göre doğumla kurulmaktadır.

Evlilik dışı olan çocukların velayetinde anne ön planda tutulur. İstisnai durumlar olmadığı sürece, velayet anneye verilir.

Çocuğun anne ve babası arasında resmi bir nikah yoksa, çocuğun soyadı, annenin soyadı olarak belirlenmektedir. Baba ile çocuk arasında babalık hükmü kurulsa dahi çocuğun soyadı aksi durumlar haricinde annenin soyadını alacaktır.

Nüfus hanesinde babanın çocuğu tanıyor olması, annenin velayet hakkında herhangi bir değişime yol açmaz. Nüfus Kanunu’nun 20. Maddesine göre babanın soyadını alabilmesi için 2 farklı yol bulunmaktadır. Bunlar:

  • Nesebin düzeltilmesi davası açılması,
  • Tanıma davası ile babanın hanesine kaydolması talebi.

Velayet, yalnızca çocuğun yetkisinin anneye ya da babaya verilmesini kapsamaz. Velayet, anne ya da babanın yükümlülüklerini de ifade eder. Velayet hakkını alabilmek için arada bir soyabağı olması gerekmektedir.

Evlilik Dışı Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Evlilik dışı olan çocuğun velayet hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 337. Maddesine göre anneye verilmektedir. Çocuk ve anne arasındaki bağ, doğumla beraber soybağı olarak kurulur. Bundan dolayı annenin çocuğunun velayetini alabilmesi için dava açmasına gerek kalmaz.

Bebek doğar doğmaz, annesinin soyadını alacaktır. Ancak anne vefat etmiş ise ya da çocuğun menfaatlerine göre çeşitli durumlarda velayetin babaya verilmesine karar verebilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuk için Babalık Davası Nasıl Açılır?

Evlilik dışı çocuk için babalık davası açılması için 3 yol bulunmaktadır. Bunlar:

  • Anne ve babanın resmi olarak evlendiği durumlarda çocuğun babası olduğunun kanıtlanması halinde babanın soyadını alacaktır,
  • Babanın çocuğu tanıması gerekmektedir.
  • Anne ya da çocuğun babalık davası açması gerekmektedir.

Evlilik dışı dünyaya gelmiş olan çocuk için noterde düzenlenecek olan tanıma senedi olması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra Nüfus Müdürlüğü’ne başvurularak, çocuğun babanın nüfusu üzerinden kaydedilmesi sağlanır.

Baba çocuğu tanımıyorsa, anne ya da çocuk babaya karşı babalık davası açabilmektedir. Çocuğun dünyaya gelmesinden 1 sene sonra bu dava açılmalıdır. Bu gibi davalar sırasında uzman bir avukat desteği almak oldukça önemlidir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilir. Genetik baba tarafından babalık davası açılamaz. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Çocuk küçükse, babalık davasında çocuk ile ana babası arasında yarar çatışması olduğundan vesayet makamı tarafından atanacak olan kayyım tarafından temsil olunmalıdır.

Kayyım çocuk adına açtığı babalık davasında ancak vesayet makamının izniyle feragat isteyebilir. Kayyımın babalık davasından feragat etmesi annenin dava hakkını ortadan kaldırmaz.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Görevli Mahkeme

Babalık davasına görevli mahkeme; aile mahkemesidir. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Örnek kararda Dosya kapsamından, davacının doğduğu tarih itibariyle annesi evli olmadığı, davacının evlilik dışı dünyaya geldiği, davacının genetik babası ile soybağının kurulması talebine ilişkin olarak dava açıldığı.

Soybağının kurulmasından sonra nüfus kayıtlarının tashih edileceği anlaşılmakla davanın Aile Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektiği kararı verilmiştir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Ve Nafaka

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 330. maddesine göre: “Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşullan ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir.

Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur.” 327/1.maddesinde ise “Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.” hükmü düzenlenmiştir.

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anaya ait ise de babanın da çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılması zorunludur.

Mahkemece ana ve babanın sosyal ve ekonomik durumları, günün ekonomik koşulları, küçüğün ihtiyaçları Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir.

Makalemizde Terekenin Tespiti Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Babalık davası nasıl açılır sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

216 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp