Velayet Davası Ne Kadar Sürer? Anlaşmalı Velayet, Çekişmeli Velayet Davaları Ne Kadar Sürer?

Velayet Davası Ne Kadar Sürer? Anlaşmalı Velayet, Çekişmeli Velayet Davaları Ne Kadar Sürer?
Velayet davaları boşanmış veya boşanma aşamasındaki eşlerin önüne her zaman sorun olarak çıkması muhtemel davaların başında gelmektedir. Peki, Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet, küçük çocuklar ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların kişilik ve mallarının korunması, temsili ile ilgili olarak kanun tarafından anne ve babaya yüklenen geniş kapsamlı ödev ve hakları ifade eder.

Bu kavram, anne ve babanın çocukları üzerindeki bakım, koruma, eğitim, sağlık ve temsil gibi konulardaki yasal sorumluluklarını kapsar.

Velayet davası, çocukların üstün menfaatini korumak amacıyla, genellikle boşanma sürecinde anne veya baba tarafından çocukların velayetinin kime verileceği konusundaki uyuşmazlıkların çözülmesi için açılan bir davadır.

Velayet Davası Nedir?

Anne ve baba arasındaki velayet hakkının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla açılan ve çocukların üstün menfaatini öncelikli hukuki süreçtir.

Çekişmeli Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli velayet davaları, genel olarak 7 ay ile 12 ay arasında bir sürede sonuçlanabilir, yani ortalama olarak 1 yıl kadar sürer.

Velayet Davası Kaç Ay Sür?

Velayet davaları, basit yargılama sistemi uygulanarak yürütülen ve ortalama olarak 209 gün, yani yaklaşık 7 ay ile 12 ay arasında sonuçlanan süreçlerdir.

Anlaşmalı Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı velayet davaları, genellikle tek celsede sonuçlanabilen ve ortalama 1 ay ile 3 ay içinde tamamlanan davalar arasında yer alır.

Velayet Davası Ortalama Ne Kadar Sürer?

Velayet davasının süresi, dava dosyasının özelliklerine ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Makul olarak kabul edilen süre genellikle 209 gün olarak belirlenmiştir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Velayetin değiştirilmesi davaları da, basit yargılama sistemiyle işlenir ve bu davaların sonuçlanması için makul süre, genellikle 7 ay ile 12 ay arasında değişmektedir.

Velayet davası kaç celsede biter?

Boşanma davalarının içerisinde görülen velayet davaları, boşanma davasının sonuçlanma, karara bağlanır. Ancak velayet davaları boşanma davası sonunda da karşımıza çıkmaktadır.

Anlaşmalı velayet tek celsede sonuçlanırken, çekişmeli velayet davaları ortalama 5 ile 7 celse arası sonuçlanmaktadır.

Boşanma Davası Sonrası Açılan Velayet Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası karar verilmesi ile velayet konusu da, mahkemece karara bağlanır. Velayet hakkında daha sonra boşanmış eşler arasında bazı sorunlar olana, örneğin çocuğu göstermeme, çocuğun tercih hakkının değişmesi, yada çocuğa bakılmaması, Kötü muamele gibi bir çok nedenden dolayı, yeniden boşanmış eş velayeti bulunduran eşe karşı velayetin kaldırılması yada değiştirilmesi için dava açılabilmektedir.

Velayet davaları, basit yargılama sistemi uygulanarak yürütülen ve ortalama olarak 209 gün, yani yaklaşık 7 ay ile 12 ay arasında sonuçlanan süreçlerdir.

Velayet Davasında Dilekçe Aşaması Ne Kadar Sürer?

Velayet dava sürecinde davanın açılması ve aşamaları şu şekilde gerçekleşmektedir, Dava dilekçesinin hazırlanarak dava açılması işlemi ile aile mahkemesine dilekçenin teslim edilmesi aşamasında başlamaktadır.

Teslim alınan velayet dava dilekçesi, incelenerek, tensibin hazırlanması 7 gündür. Velayet dava dilekçesinin davalı tarafa tebliğ edilmesi 30 gündür. Tebliğ edilen dava dilekçesine cevap süresi ise 14 gündür. Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davasında Ön İnceleme Duruşması Ne Kadar Sürer?

Bu anlatılan konular davanın dilekçe aşaması olup Cevap dilekçesinin ve duruşma günün tebliğ edilmesi, duruşmanın yapılma aşaması da ön inceleme duruşma aşaması olup süresi 60 gün olarak belirlenmiştir.

Velayet Davasında Eksik Delillerin Bildirilmesi Ve Karar Duruşması Ne Kadar Sürer?

Ön inceleme duruşmasının tamamlanması ile eksik delillerin toplanması ve ikinci duruşmanın yapılması için belirlenen süre 70 gündür.

Velayet davası ikinci duruşma ile toplanan delil ve dinlenen tanıkların anlatımları ışığında karar verilmektedir.

Bu aşamada ayrıca uzman görüşü alınması ve rapor hazırlanması da bu aşamaya dahildir. Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davasında Kararın Yazılma Aşaması Ne Kadar Sürer?

Aile mahkemesinin velayet konusunda verilen kararın gerekçeleri ile yazılması ve hakimin onaylanma süresi ise 30 gündür.

Bu süre ile velayet davası 209 gün içerisinde belirlenen makul sürede sonuçlanması hedeflenmiştir. Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davası Sonuçlanma Süresi Nasıl Belirlenir, Hızlanır?

Yukarda belirtilen süreler tavsiye ve hedef kriteri olarak belirlenmiş pilot şehirlerde yapılan uygulamalar sonra uygulamaya geçilecektir. Bu aşamalarda ki kesin süreler uygulamada olup bu süreleri düşürülmesi ve uzatılması mümkün değildir.

Velayet davalarında belirlenen makul sonuçlanma süresi 209 gün olup, davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu, personel, hakim izin, tayin durumu, tebligat adreslerindeki olumsuzluk, adli tatil süreci bu süreleri etkilemektedir.

Sonuç olarak velayet hakkı anne ve babaya verilmiş bir haktır. Velayetin engellenmesi, velayet konusunda mahkemenin kararı olmadıkça tasarrufta bulunma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle velayet görevinin aksatılması, kötüye kullanılması halinde bu davalara muhatap olabilirsiniz.

Velayet Davası Ne Kadar Sürer? | Sıkça Sorulan Sorular

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI Şu halde mahkemece yapılacak iş; dosya kapsamı öneme alınarak taraflara yüklenen borç ve tanınmış hakkın sıra numarası altında belirtildiği açık, infazda kuşku ve tereddüt uyandırmayacak biçimde, usulün aradığı niteliklere haiz defa hüküm ve buna makul gerekçeli hüküm oluşturulmasıdır.

Mahkemenin, yukarıda ayrıntılarıyla izah eden biçimde usulün öngördüğü niteliklere haiz bulunmayan defa hüküm usule makul hüküm değildir. Direnme kararının bu nedenden dolayı bozulması gerekmiştir.

Dairemizin 07.06.2017 tarihli iade kararı ile “Dosya içerisinde bulunan davalı vekili Av. ...’a ait vekelatname genel vekaletname olup, boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içermemektedir.

Boşanma davası açmak ve açılan davayı takip etmek kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Bu bakımdan vekaletname de özel yetkiyi gerektirir (TMK m. 74). O halde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. maddesi gereğince boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içeren vekaletnamesini sunması için davalı vekiline süre verilmesi, bu süre içinde vekaletname verilmez veya asıl yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmez ise, gerekçeli kararın davacı tarafa tebliği sağlanıp, yasal temyiz süresi beklenildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine iadesine şeklinde karar verilmiştir.

Mahkemece iade kararı üzerine dosyada davalı vekiline ait vekaletname bulunmadığından bahisle davalı vekiline vekaletname sunmak üzere süre verilmiş, davalı vekili, yine vasi tarafından kısıtlı davalı ...’ı temsil etmek üzere genel vekaletname sunmuştur. Bu itibarla mahkemece iade kararımızın gereği yerine getirilmemiştir.

O halde vasi ... tarafından, kısıtlı davalı ...’ı temsil etmek üzere verilen vekaletnamenin genel vekaletname olduğu anlaşılmakla, adı geçen vekile davalı ...’ı temsil etmek üzere davalı vasisi ... tarafından velayeten verilecek olan boşanma davalarında temsil yetkisi içeren özel vekaletnameyi sunmak üzere süre verilmesi, vekaletname sunulduğu takdirde dosya içine alınması, aksi halde gerekçeli kararın davalı vasi ...'a tebliği ve temyiz süresi de beklendikten sonra gönderilmek üzere dosyanın ikinci kez mahalli mahkemesine İADESİNE, oybirliği ile karar verildi.

ORTAK ÇOCUKLARIN KİMLİK BİLGİLERİNİN HÜKÜMDE GÖSTERİLMESİ LÜZUMU Tarafların velayetleri davalı anneye bırakılan ortak çocuklarının, kimlik verilerinin hükümde gösterilmemesi ve baba ile çocuklar arasında hersene yarıyıl tatili ve Temmuz ayında kurulan şahsi temasta şahsi ilişkinin başlangıç ve bitiş saatlerinin belirtilmemesi nedeniyle, kararın infazında tereddüt oluşacağından hükmün velayet ve şahsi temas istikametinden bozulmasına hüküm vermek gerekmiştir.

Bu haber toplam 775 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara