Velayet Hakkında Merak Edilen Soru ve Cevaplar? Velayet davasında neye bakılır? Velayet davasında hakim çocuğa ne sorar?

Velayet Hakkında Merak Edilen Soru ve Cevaplar? Velayet davasında neye bakılır? Velayet davasında hakim çocuğa ne sorar?
Çocuğun menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan hakim, velayeti çocuğun kalmak istediği ebeveynine değil, diğer ebeveyne verme yetkisine sahiptir. Çocuğun fikri, hakim için bağlayıcı bir etki sayılmamaktadır. Velayet Hakkında Merak Edilen Soru ve Cevaplar?

Boşanmada çoçuklar kime verilir sorusu boşanan veya çocuğun velayetini alacak eşlerin cevabını merak ettiği konudur. 7 yaşına kadar olan çocuklar kural olarak anneye verilir. 8 yaşından itibaren velayet konusunda çocuğun görüşü alınarak velayet anneye ve babaya verilir.

Boşanma ve Velayet: Boşanma Davası Çocuğun Velayeti

Boşanan eşlerde çocuğun velayetine iki şekilde karar verilebilir. Bunlardan bir tanesi tarafların anlaşmasıyla olandır. Eşler çocuğun velayetinin kime verileceğine dair ortak bir karar verirlerse mahkeme de bu karara uyacaktır. Fakat taraflar arasında böyle bir anlaşma olmasa velayet davası açılmalıdır.

Bu davanın sonucunda da çocuğun kimde kalacağına mahkeme karar verir. Genellikle çocukların velayetleri anneye verilir. Fakat anne ve babanın ekonomik, sosyal ve psikolojik durumlarına göre babaya velayetin verildiği durumlar da söz konusu olabilir.

Çocuğun Velayeti Kararı Verilirken Göz Önüne Alınan Durumlar

Boşanmaların olduğu durumlarda ortada çocuğun velayetine dair bir anlaşma yoksa mahkeme çocuğun yaşına göre kararını verir. Boşanmada çocuk kime verilir konusunda yaş oldukça önemli bir faktördür. 0-3 yaşında olan çocukların anne bakımına ihtiyacı vardır.

Annenin konumunda çocuğu tehlikeye atacak ciddi bir sorun yoksa bu yaş aralığındaki çocukların velayeti anneye verilir. 3-6 yaşındaki çocuklar için de yine aynı şey geçerlidir. Fakat 6 yaşından büyük çocukların velayetine karar verilirken anne ve babanın çocuğa sunacakları olanaklar göz önüne alınır.

Dede velayeti alabilir mi?

Velayet hakkı anne ve babaya aittir. Dedeye torunun velayeti verilmez. Uygun olması halinde vasi olarak atanabilir.

Boşanma Sırasına Velayet Soru: Boşanma Davası Devam Ederken Çocuğun Velayeti Ne Olur?

Boşanmada çocuğun velayeti her ne kadar manevi olarak annede olması gerektiği düşünülse de en uygun şart hangi ebeveynde ise ona verilmektedir. Eğer ebeveynler çocuğun gelişimine engel olacak durumda ve sağlıklı bir alan yaratamayacaklar ise çocuğun velayeti ebeveynlere verilmemektedir.

Boşanma davasında velayetin kimde olacağına ebeveynlerin dava öncesinde karar vererek bir anlaşmaya varmaları her zaman daha sağlıklı olan yöntemdir. Ancak anlaşmalı boşanma da velayet süreci daha kolay olur iken; çekişmeli boşanma davalarında velayet büyük bir problem haline gelebilmektedir.

Çekişmeli boşanma söz konusu olduğunda ise çocuk ya da çocuklar bu durumdan büyük bir oranda etkilenerek, psikolojik olarak zarar görmektedirler.

Boşanma Davasında Velayet Kararı Nedir?

Boşanma davasında velayet kararı mahkeme tarafından verilmektedir. Mahkeme tarafından verilen karar tamamıyla objektif olup çocuğun gelişimini, eğitimini ve sağlıklı bir ortamda büyümesi gözetilerek verilen kararlardır.

Çocuğun menfaati düşünülerek verilen bir karar söz konusu olduğu için bu duruma en çok uyan ebeveyne velayet verilmektedir.

Ayrı Yaşayan Eş ve Velayet Soru: Boşanma Davası Olmadan Velayet Durumu Nasıl Olur?

Çocuk velayeti boşanma olmadan ortak şekilde kullanılır. Evli olan çiftlerin çocuklar üzerinde velayet hakkı eşittir. Bundan dolayı bir çocuğun velayetinin alınabilmesi için boşanma davası açılması gereklidir.

Boşanmada çocuk kime verilir konusu iki farklı şekilde çözülebilir. Anlaşmalı boşanmalarda taraflar çocuğun velayeti konusunda da ortak bir karara varırlar. Anlaşma sağlanamazsa da dava açılmalı ve velayetin kimin alacağına mahkeme karar vermelidir. Mahkeme de velayetin kimin alacağını belirlerken bazı faktörleri göz önüne alır.

Çocuk Velayeti Kime Verilir?

Boşanmada çocuğun velayeti genellikle anneye verilir. Özellikle 6 yaşına kadar olan çocukların anne bakımına muhtaç olmasından dolayı mahkeme çocuğu anneye verir.

Bu yaştaki bir çocuğun babaya verilmesi için annenin sağlık durumunda problemler olması gereklidir. 8 yaşından büyük çocukların ise velayetine karar verilirken mahkeme çocuğun görüşüne de başvurur.

Bazı davalarda ise çocukların görüşleri pedagog eşliğinde alınması gerekebilir. 8 yaşın üzerindeki çocuklara mahkeme kiminle beraber kalmak istediğini sorar. Velayet kararı hakkında da çocuğun fikri oldukça etkili olur.

Boşanma Velayet Soru: Boşanma Davasında 2 Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmalarda 2 çocuğun velayetinin kime verileceği kararı alınırken genellikle kardeşlerin ayrılmaması sağlanmaya çalışılır. Çocukların velayetine ilişkin karar iki türlü alınabilir. Bunlardan bir tanesi eşlerin velayet konusunda ortak bir karara varması ve bu karara dair bir protokol hazırlayıp imzalamasıdır.

Bunun yanı sıra boşanmada çocuk velayeti için ortak bir karar yoksa da velayet davası açılabilir ve mahkemenin velayet kararı vermesi beklenebilir. Mahkeme de bazı koşullara bakarak çocukların velayetine ilişkin kararını açıklar.

Velayet Davasında Yaşın Önemi Nedir?

Bir çocuğun velayetini kimin alacağı kararı verilirken ilk olarak çocuğun yaşına bakılır. Çocuk anne bakımına ihtiyaç duyduğu bir yaştaysa bu durumda mahkeme velayeti ekstrem bir durum olmadığı sürece anneye verecektir.

Örneğin 3 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir sorusunun yanıtı annedir. 6 yaşından büyük çocukların velayeti söz konusuysa da anne ve babanın çocuğa sunacağa olanaklara bakılır. Kimin koşulları iyiyse velayet de ona verilir. 12 yaşındaki çocukların velayeti için ise çocuğun fikrine başvurulur.

Küçük Çocuğun Velayeti Soru: Boşanma Davasında 3 Aylık Bebek Kime Verilir?

Boşanma davasında çocuğun velayetinin verildiği kişi, eğer eşler arasında bir ortak karar alınmazsa şayet, mahkeme boşanma davasında çocuğun kime verileceği konusunda bir karar verir. Eğer çocuk 0 ile 3 yaş arasındaysa boşanma davasında çocuğun velayeti anneye verilir.

0-3 Yaş arası çocuğun boşandıktan sonra velayetinin anneye verilmesinin nedeni de çocuğun annenin bakımına ve şefkatine ihtiyacı olduğu içindir. Tabii ki, 0-3 yaş arası çocuğun babası da çocuğa bakabilir. Fakat, anne şefkati, çocuğa baba tarafından verilemez. Anne şefkati farklıdır.

Bu durumda boşanma davasında ortada 3 aylık bir bebek mevcutsa, bu bebeğin menfaati göz önüne alındığı için, bebeği koruma, kollama, eğitme, yetiştirme, besleme gibi hakların içinde bulunduğu velayet anneye verilecektir.

Bu durum 0-3 yaş arası çocuklarda böyledir. Boşanma davasındaki velayeti verilecek çocuğun yaşı da önemlidir. Yaşı büyüdükçe çocuk annesinde ya da babasında kalabileceği yönünde kendi karar verebilir.

Boşanma Davasındaki Çocuk Hakkında Ortak Velayet Olabilir mi?

Boşanma davasındaki çocuğun ortak velayeti verilebilir. Bu durumda çocuğun velayeti hem annede hem babada olacaktır. Fakat, anne ve babanın tartışmaması, çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmaları, ortak karar almaları gerekir. Anne ve baba kavgalıysa, ortak ve sağlıklı kararlar alamıyorsa çocuğun ortak velayeti verilmez.

Velayet Soru: Boşanma Davasında 4 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmalarda 4 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verilir. 4 yaşındaki bir çocuğun, 0-3 yaş aralığına göre anne şefkatine daha az muhtaç olduğu kanaatine varılmaktadır. Ancak 4 yaşındaki çocukların da anne sevgisinden mahrum kalmamaları açısından, çocuğun velayeti ekseri anneye verilir.

Boşanma davasında 2 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanma davalarında, çocuğun velayetinin kime verilmesi gerektiğine karar verecek olan hâkimler, annelik ya da babalık vasıflarını değil, çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmaktadır. 2 yaşındaki bir çocuğun velayeti, kural olarak anneye verilir.

Eğer anne çocuğun velayetini babaya vermek isterse, ya da çocuğa bakmak için gereken koşulları yerine getiremezse, 2 yaşındaki çocuğun velayeti, anneden alarak babaya verilebilir.

4 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Boşanmalarda babaya velayet verilmesi, annenin çocuğuna bakmak için gereken şartları sağlayamaması durumlarında gerçekleşmektedir. Annenin, çocuğun sağlığına zarar verecek girişimlerde bulunması, çocuğa bakacak kudrette olmaması ve annenin sağlık durumunun kötü olması gibi durumlarda,

4 yaşındaki çocuğun velayeti anneden alınarak babaya verilebilir. Eğer anne hayâsız bir yaşam sürüyorsa, yüz kızartıcı bir suça bulaşmışsa, o zaman çocuğun velayeti kayıtsız şartsız babaya verilmektedir.

Velayet Soru: Boşanma Davasında 5 Aylık Bebek Kime Verilir?

Boşanmada 5 aylık bebeğin velayeti anneye verilir. 0-3 yaş grubu arasına giren bebeklerin anne şefkatine muhtaç oldukları öngörülerek, istisnai durumlar dışında çocuğun velayeti anneye verilmektedir. Anne şefkatine muhtaç olan bir bebeğin, anneden ayrılarak babaya verilmesi durumunda, çocuğun pedagojik sağlığı ve kişisel gelişimi olumsuz etkileneceğinden, annenin çok büyük kusurları olmadığı sürece, ekseri velayet kendisine verilmektedir.

5 aylık bebeğin velayeti verilirken, annenin yaşam şartları göz önünde bulundurulmaktadır. Eğer annenin yaşamında bebeğin gelişimini olumsuz etkileyecek bir faktör yer alıyorsa, o zaman çocuğun velayeti anneden alınarak babaya verilmektedir.

Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Kaç Yaşında Babaya Verilir?

Çocuğun velayetinin babaya geçme yaşı, maddi imkanların göz önünde bulundurulması şartıyla, 7-12 yaş aralığında babaya verilebilir. 0-3 ve 3-7 yaş aralığında, çocuğun anne şefkatine daha fazla ihtiyaç duyması sebebiyle, maddi imkanlar göz önüne alınmaksızın velayet anneye verilmektedir.

7-12 yaş aralığında ise, okul çağına gelmiş olan çocuğun eğitim masrafları bulunacağından velayet gelir düzeyi en yüksek olan ebeveyne geçmektedir. Gelişim çağını tamamlamış olan çocuğun velayeti, maddi durumu daha iyi olmak şartıyla, 7-12 yaş aralığında babaya verilebilir.

Velayet Soru: Boşanma Davasında 12 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

12 yaşındaki çocuğun velayeti boşanma davasında kimin koşullarının daha iyi olduğuna ve çocuğun isteğine bakılır. Boşanmak isteyen kişiler çocuklarının velayetine ilişkin karar vermeleri gereklidir.

Taraflar ortak bir karar veremezse de aile mahkemesine başvurularak velayet davası açılmalıdır. Boşanmada çocuğun velayeti ve nafakaya ilişkin kararlar alınabilmesi için mahkeme bazı etkenleri inceler. 12 yaş gibi büyük bir çocuk söz konusuysa mahkeme çocukların kendi velayetlerine karar verebilme olanağı sağlar.

Velayet Değiştirilebilir Mi?

Çocuğun velayetine sahip ebeveynin koşullarında değişiklik olması velayetin değiştirilmesini de gündeme getirebilir. Örneğin velayete sahip olan tarafın yaşamını yitirmesi durumunda velayet de normal olarak değişecektir.

Bunun yanı sıra anne evlenirse velayet babaya verilir mi sorusunun cevabı da bu durumun mümkün olmasıdır. Fakat yalnızca annenin evlenmesi çoğu zaman yeterli değildir. Velayet değişikliği davası açılabilecek diğer nedenler ise şu şekildedir:

  • Velayete sahip olan ebeveynin koşullarının çocuğun menfaatine zarar vermesi,
  • Anne ya da babanın farklı bir yere taşınması.

Velayet Hakkını Kötü Kullanma Soru: Boşanma Davasında Çocuğu Göstermeme

Boşanmada çocuğu görme hakkı her iki ebeveyn içinde geçerli olan bir kuraldır. Ancak bazı durumlarda eğer ebeveynler ya da ebeveynlerden biri çocuğun gelişimi için zararlı olabilecek durumda ise bu durumda mahkeme görüşmeyi engellemektedir.

Boşanma davalarında velayeti hangi ebeveyn alır ise alsın, diğer ebeveynin çocuğu görme ve onunla vakit geçirme hakkı bulunmaktadır. Çocuk ile ne kadar vakit geçirileceğine yönelik karar aile mahkemesi tarafından alınmaktadır.

Mahkeme tarafından velayeti almayan ya da alamayan ebeveyne çocuğu görebileceği günler ve zaman dilimleri bildirilmektedir. Genellikle çocuk velayetini alamayan ebeveyninde hafta sonları ve okul tatillerinde kalmakta ve diğer günleri velayeti alan ebeveyni ile geçirmektedir.

Ebeveynler ve Velayet Hakkı Nedir?

Velayet hakkı her ebeveyn için geçerli olan bir hak olup boşanma sürecinde ve boşanma sonrasında çocuğu görme hakları bulunmaktadır. Bu neden ile dava sürecinde velayet kime verilir ise verilsin diğer ebeveynin çocuğu görme hakkı yasalar ile korunmaktadır. Ayrıca bu süreçte diğer akrabaların çocuğu görmesi için de karar alınabilmektedir.

Velayet Kararı Soru: Boşanma Davasında Çocuğun Dinlenmesi neden Önemli?

Kaç yaşındaki çocuk boşanma davalarında dinlenir sorusunun cevabı 8 yaşından büyük çocuklardır. Hem eşlerin boşanmalarına hem de çocuğun velayetine ilişkin konularda eşlerin 8 yaşından büyük çocukları varsa mahkeme tarafından dinlenmelidir.

Çekişmeli boşanma davalarının en önemli konularından bir tanesi ortak çocuğun velayetinin kime verileceğidir. Davanın zorluğuna göre velayet davasının sonuçlanma süresi de çok uzayabilir. Bu süreç eşler ve çocuklar için oldukça yıpratıcı olabilir. Bundan dolayı da velayet konusunda anlaşmaya gidilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davasında Pedagogun Nelere Bakar?

Velayet davasına söz konusu olan çocuk kendisini ifade edebilecek bir yaşa gelmiş ise onun da fikrine başvurulmalıdır. Bu tür davalarda çocukların fikirleri pedagog eşlinde öğrenilmelidir. Velayet davasında pedagog nelere bakar konusunda verilebilecek cevap anne ve babanın durumlarının yanı sıra çocuğun konuşmalarıdır.

Pedagog sorduğu sorularla çocuğun annesinde mi yoksa babasında mı kalmak istediğini anlamaya çalışır. Ayrıca anne ve babanın imkanlarına göre de pedagog, çocuk için en iyi seçeneğin hangisi olduğunu raporla mahkemeye sunar.

Velayetin Babaya Verilmesi Soru: Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir?

Boşanmada çocuğun velayetinin babaya verilmesi için bazı özel durumların ortaya çıkması gerekir. Aile mahkemelerinde genellikle boşanmalarda çocuğun velayetinin anneye verilmesine kararı alınır. Çocuğun velayeti kaç yaşına kadar anneye verilir sorusunun cevabı 6’dır. Bu yaşlardaki çocukların velayetinin babaya verilmesi için annenin sağlık durumunun iyi olmaması ya da çocuğu sağlığını ve psikolojisini tehdit edebilecek bir durum içerisinde yer alması gereklidir.

Baba Çocuğun Velayetini Nasıl Alabilir?

Babanın anneden çocuğun velayetini alabilmesi için annenin yaşam koşullarının çocuğa uygun olmadığının kanıtlanması şarttır. Ancak böyle bir durumda özellikle 6 yaşından küçük çocukların velayeti babaya verilir. Fakat 6 yaşından büyük çocukların velayetinin babaya verilme ihtimali daha yüksektir.

Velayetin babaya verildiği durumlar arasında babanın ekonomik ve sosyal konumunun anneye göre daha iyi olması vardır. Şayet baba çocuğuna daha rahat imkanlar sağlayabiliyorsa bu durumda mahkeme de velayeti babaya verebilir. Bunun dışında annenin evlenmesi de velayetin babaya verilmesine yol açabilir. Fakat bir babanın velayeti alması çok sık rastlanan bir durum değildir.

Velayet Soru: Boşanma Davasında 6 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davasında 6 yaşındaki çocuğun velayeti, maddi durumu en iyi olan ebeveyne verilir. 6-12 yaş grubu arasındaki çocukların eğitim hayatı başladığından, çocuğun eğitim giderlerinin karşılanması için gereken koşulları sağlayabilen ebeveyn, velayeti almaya hak kazanmaktadır.

6 yaşındaki çocuğun velayeti için, mahkeme uzman bir pedagog aracılığıyla çocuğun hangi velisinde kalmak istediğini öğrenecek ve son kararı böyle verecektir. Bu şekilde çocuğun fikrine de başvurulmuş olacaktır.

Boşanmada çocuğun velayeti için son karar, kanun tarafından kendisine geniş bir takdir yetkisi bırakılan hakim tarafından verilecektir. Velayetin kime verileceğini belirleyecek olan hakimin değerlendireceği husus, eşlerden hangisinin çocuğa daha iyi bir gelecek sağlama imkanına sahip olması olacaktır.

Çocuğun menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan hakim, velayeti çocuğun kalmak istediği ebeveynine değil, diğer ebeveyne verme yetkisine sahiptir. Çocuğun fikri, hakim için bağlayıcı bir etki sayılmamaktadır.

Çocuğun Velayeti Kaç Yaşında Biter?

Velayetin bitiş süresi, çocuğun reşit olması yani 18 yaşına gelmesidir. 18 yaşına gelmiş bir kişi, artık çocukluktan çıkmış ve erişkin bir birey olmuştur. Bu yaştan sonra ne annesinin ne babasının bakımına muhtaç değildir.

Çocuğun hangi ebeveyniyle yaşayacağına, ancak çocuğun kendisi karar verir ve istediği zaman ebeveynleriyle görüşebilir.

Velayet Kararı Soru: Boşanma Davası Velayet Hakkı Kime Verilir?

Boşanma davasında velayet hakkı çocuğun menfaati düşünülerek, çocuğa en iyi şekilde bakabilecek olan kişiye verilir. Bu noktada esas önemli olan ebeveynlerin maddi durumları değildir. Maddi durumları arasında büyük farklar olsa dahi; iki tarafın da maddi durumu çocuğa bakabilecek bir düzeyde ise, kiminle kalması çocuğun menfaatine uygun ise hakim velayeti ona verir.

Boşanma Davasında Velayet Kime Verilmez?

Boşanma davasında velayet talep edemeyecek kişilerin durumları şu şekildedir:

  • Çocuğun annesi ya da babası olan herhangi bir kişi kan bağı olsa dahi velayet hakkı olmadığı için velayet davası açamaz.
  • Çocuğa bakabilecek kadar maddi durumu iyi olmayan bir ebeveyne velayet verilmez. Ayrıca aylık düzenli bir geliri olmayan bir kişiye de velayet verilmez.
  • Yüz kızartıcı bir suç işlemiş olan, hali hazırda işlediği bir suçun davası süren bir kişiye velayet verilmez.
  • Hakim çocuğa hangi ebeveynini seçmek istediğini sorduğunda, çocuğun seçmediği ebeveyne eğer aksini gerektirecek bir durum yok ise velayet verilmez.

Boşanma Davasında 7 Aylık Bebek Kime Verilir?

Boşanmada 7 aylık bebeğin velayeti anneye verilmektedir. Çocuğun yaşam sağlığını ve pedagojik gelişimini tehdit eden bir durum olmadığı sürece, annenin yaşadığı ortam, yaşayış biçimi ya da maddi geliri göz önüne alınmaksızın, velayet anneye bırakılmaktadır.

0-3 yaş aralığındaki çocukların, anne şefkatine diğer çocuklardan daha fazla ihtiyacı vardır. Bu sebeple maddi durumu kötü dahi olsa, velayet anneye teslim edilmektedir.

7 aylık bebeğin velayeti, annenin ahlaksız bir yaşantıya sahip olması ya da bir suça bulaşması sonucu, istisna olsa da babaya verilebilir.

Velayet davalarında gözetilen tek amaç, çocuğun menfaatleridir. Eğer çocuğun maddi manevi menfaatine zarar getirecek bir durumla karşılaşılırsa, mahkeme çocuğun velayetini anneden almaktadır.

Eğer baba da aynı türden bir hayata sahipse ve çocuğun bakımına uygun kriterleri taşımıyorsa, 7 aylık bebeğin velayeti iki ebeveynden de alınarak devlete verilir. Böylece çocuk esirgeme kurumu devreye girer. Çocuğun yaşam sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı sürece, hiçbir itiraz çocuğun velayetini anneden alamaz.

7 Aylık Erkek Bebeğin Velayeti Kime Verilir?

Erkek bebeğin velayeti diye bir tabir, anayasa kanunlarında yer almamaktadır. Toplum tarafından bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi, erkek çocuğun velayetinin babaya, kız çocuğun anneye ise anneye verildiğidir.

Velayet davalarında, çocuğun cinsiyeti diye bir ayrım gözetilmez. Bu sebeple, erkek çocuğun velayeti diye bir anlayışın, mahkeme literatüründe bulunması imkansızdır. Mahkemenin gözettiği tek gaye, kız ve erkek çocukların menfaatleridir.

Velayet Soru: Boşanma Davasında 6 Aylık Bebek Kime Verilir?

Boşanmada 6 aylık bebeğin velayeti, anneye verilir. Bebeğin gelişimsel ve duygusal sağlığının bozulmaması açısından, anne şefkatine ve ilgisine en fazla ihtiyaç duyan 6 aylık bebeğin velayeti, çocuğun sağlığı göz önüne alınarak, maddi duruma bakılmaksızın anneye geçmektedir.

Eğer annenin, çocuğun yaşam sağlığını tehdit eden bir sorunu varsa, çocuğun pedagojik gelişimini olumsuz etkileyecek bir problemi bulunuyorsa, o zaman çocuğun velayeti anneden alınarak babaya verilebilmektedir.

Anne, herhangi bir ahlaksız yaşam ya da suça bulaşmadığı sürece, yaşadığı eve, gelir düzeyine ve yaşam tarzına bakılmaksızın, 6 aylık bebeğin velayetini almaya hak kazanmaktadır.

Boşanmada Baba 6 Aylık Bebeğini Ne Kadar Görür?

Boşanmada babanın çocuğunu görme süresi, 1 ay içerisinde 4 gün olarak belirlenir. 0-3 yaş arası çocukların ailelerinden fazla ilgi görmesi gerektiğinden, babanın çocuğunu her cumartesi görmesine izin verilir.

Anne sütüne muhtaç olan bebeklerde bu sürenin saatleri kısıtlanırken, yatılı alma ihtimali de ortadan kalkmaktadır. 6 aylık bebeğin annesinden ayrı saatler geçirmesi, bebeğin sağlığı açısından risk oluşturacağından, boşanmış babanın 6 aylık bebeğini görme süresi, gün olarak fazla, saat olarak oldukça sınırlı bir zaman dilimi içerisindedir.

İlerleyen zamanlarda ise, boşanmış babanın çocuğu görme süresi gün olarak kısalmakta ancak babanın çocuğu yatılı alma hakkı doğmaktadır. Daha büyük yaş gruplarındaki çocuklarda, 14 günde bir olmak şartıyla, mahkemenin verdiği ölçütlerde görüş serbest bırakılmıştır.

Babanın çocuğunu görme süresinin, bir ay içerisinde sadece 2 hafta sonu ile sınırlandırılmasının sebebi, çocuğun babasıyla olduğu kadar, annesiyle de eğlenme zamanının olması ve kadının eve bağımlı kalmasını engellemektir.

Aksi durumda çocuğun zihninde emirler veren, kızgın bir anne ve sürekli eğlenceye götüren baba profili çizilir. Çocukların babalarıyla olduğu kadar, anneleriyle de hoş vakitler geçirebilmeleri için, 2 haftada bir görüş pedagojik olarak uygun görülmüştür.

Velayet avukatı ve danışma konuları hakkında sayfayı ziyaret ediniz.

Bu haber toplam 955 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara