Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır? Avukat olmadan velayet davası nasıl açılır?

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır? Avukat olmadan velayet davası nasıl açılır?
Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği hazırlanırken Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde en önemli kısım Dayanılan hukuki sebepler ve Açık bir şekilde talep sonuç belirtilir.

Velayetin değiştirilmesi davası velayet altında bulunan çocuğun haklı gerekçelere dayanarak dava konusu yapılmasıdır. Bilindiği üzere boşanma davasıyla birlikte evlilikte eşler tarafından ortak olarak kullanılan çocuklara ait haklar yalnızca bir eşe bırakılarak küçüğün mal ve hukuki durumunun korunması yalnızca bir tarafa bırakılmaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği ve Hazırlanması Nasıl Olur?

Velayetin değiştirilmesi davası dilekçe örneği ile başvurulacak mahkemeye ileri sürülecek gerekçeler ile dava açılması mümkündür. Bu gerekçeler velayet sahibi anne ya da babanın velayet hakkını kötüye kullanmasından kaynaklanabileceği gibi ölüm, hayat şartlarının değişmesi, evlenme veya başka şehre taşınma gibi sebeplere dayanarak da gerçekleşebilmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır?

Velayet davası dilekçesi nasıl yazılır konusunda davalı taraf velayeti elinde bulunduran anne ya da babadır. Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde dava açılmasına sebep olacak gerekçeler delilleriyle ispat edilmelidir. Velayet davaları;

  • Velayet hakkının kötüye kullanılması,
  • Velayet sahibi kişinin evlenmesi,
  • Velayeti elinde bulunduran kişinin taşınması,
  • Velayet sahibinin ölümü,
  • Velayet sahibinin alkol, savurganlık, hapis cezası gibi durumları,
  • Dava açacak kişinin maddi ve sosyal durumunda değişiklik

Gibi nedenlerle açılabilmektedir. Velayetin değiştirilmesi davasında mahkeme değişen durumları ve sunulan gerekçeleri hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde incelemekte ve velayetin değiştirilip değiştirilmeyeceğine bilirkişi raporları, tanıklar ve çocuğun 8 yaşından büyük olması halinde çocuğunda görüşünü alarak karar vermektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı

Velayetin değiştirilmesi davalarına bakmakla genel görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

Velayetin değiştirilmesi davasında yetkili mahkeme ise çocuğun ve velayete sahip olan boşanılmış eşin yerleşim yeri adresinin bulunduğu aile mahkemesidir. Velayetin değiştirilmesi davaları çocuğun 18 yaşına girinceye kadar açılabilmesi mümkün olan davalardandır.

Bu sebeple velayetin değiştirilmesi davası çocuğun 18 yaşına girinceye kadar her zaman açılabilmektedir. Velayetin değiştirilmesi davasında dava açma sayısı öngörülmemiş çocuğun menfaati göz önüne alınmıştır. Bu sebeple velayet değişiklikleri her zaman açılabilen davalardandır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücretleri dava konusuna göre her yıl barolar tarafından asgari tarifeler üzerinden belirlenmektedir. Velayetin değiştirilmesi davası avukatlık ücreti 2024 yılında Aile Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL belirlenmekle birlikte avukatsız da velayet değişikliği davası açılabilir.

Bununla birlikte velayetin değiştirilmesine etki edecek sonuçların etkili bir şekilde ortaya koyulması bakımından aile hukuk alanında deneyimli avukatlık bürolarından hukuki destek alınmasında yarar vardır.

Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri Nelerdir?

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği, Çocuğun velayeti elinde bulunan tarafın bu hakkı gereğince kullanamaması, yeniden evlenmesi ve evlendiği kişinin çocuğa zarar vermesi.

Sorumsuzluğu, maddi yetersizlik ve ahlaki yetersizlik gibi nedenlerden dolayı velayetin değiştirilebilir yani velayet annede ise babaya, babada ise anneye geçebilir veya velayet her ikisine de verilmeyip tayin edilecek vasiye verilebilir.

Velayet Hakkı Nedir?

Boşanan çiftlerin var olan çocuklarının sorumluluk hakkının anne veya babadan birine verilmesine ve böylece çocuğun velayetini alan tarafın çocuğun üzerinde hak sahibi olmasına denir. Velayet hakkına sahip olan kişi aynı zamanda çocuğunun maddi, manevi ve ahlaki tüm değerlerinin oluşum ve gelişimlerinden sorumlu olacak olan kişidir.

velayetin-degistirilmesi-dilekcesi-ornegi.jpg

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği

Velayet açısından bakıldığında, velayet düzenlendikten sonra çocuğun velayetinin yeni olaylara, sebeplere göre yeniden değiştirilmesi mümkündür. Velayetin Değiştirilmesi Davasında Yetkili Mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir. Velayetin değiştirilmesi davası ortaya çıkan yeni olay ve sebeplere dayanarak dava dilekçesi hazırlanarak, mahkeme harç ve masrafları yatırılarak dava açılır. Velayetin değiştirilmesi davasında taraflar iddialarını kanıtlamakla yükümlüdür.

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi hazırlanırken aşıdaki hususlar göz önünde bulundurulur. Öncelikli olarak, Dava dilekçesinin hangi mahkemeye yazıldığını belirtmek için Mahkemenin adı yazılır. Alt kısmına, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri yazılır. Yazılan adresler açık ve kolay bulunur olması önemlidir.

Davacı ve Davalının T.C, isimleri ve soy ismi yazılır. Dava Dilekçesinin konusu özellikle belirtilir. Davanın açık özetleri. İdda edilen konuların nasıl ispatlanacağı belirtilir.

Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde en önemli kısım Dayanılan hukuki sebepler ve Açık bir şekilde talep sonuç belirtilir. (Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 872 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara