Boşanma Davalarında Ortak Velayet Nedir? Ortak velayet davası nasıl kim açar?

Boşanma Davalarında Ortak Velayet Nedir? Ortak velayet davası nasıl kim açar?
Türk Medeni Kanunu'nun 335 ve 336. maddeleri uyarınca, evlilik birliği içinde anne ve baba çocukları üzerinde eşit haklara sahiptir. Bu, boşanma sonrasında da, mahkemenin kararıyla ortak velayet şeklinde devam edebilir.

Türk Medeni Kanunu (TMK) çerçevesinde ortak velayetle ilgili önemli noktaları ve sıkça sorulan soruları madde madde açıklayalım:

Ortak velayet, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının bakımı, gelişimi, eğitimi ve temsili gibi konular üzerinde ortak karar alma hak ve sorumluluğunu ifade eder. Türk Medeni Kanunu'nun 335 ve 336. maddeleri uyarınca, evlilik birliği içinde anne ve baba çocukları üzerinde eşit haklara sahiptir. Bu, boşanma sonrasında da, mahkemenin kararıyla ortak velayet şeklinde devam edebilir.

Ortak Velayette Çocuk Kiminle Yaşar?

Ortak velayet durumunda çocuk genellikle ebeveynlerden biriyle yaşar. Bu, çocuğun menfaatine en uygun olan ebeveynin evi olarak belirlenir. Diğer ebeveyn ise belirlenen zamanlarda çocukla kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir. Bu düzenlemeler, çocuğun her iki ebeveyniyle de düzenli ve sağlıklı ilişkiler kurmasını teşvik etmek amacıyla yapılır.

Ortak Velayette Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ortak velayette nafaka yükümlülüğü, çocuğun maddi ihtiyaçlarının karşılanmasında her iki ebeveynin de sorumluluğunu ifade eder. Çocuğa bakan ebeveyn, diğer ebeveyn tarafından mahkeme kararı ile belirlenen miktarlarda nafaka alabilir. Ancak, ortak velayet durumunda, nafaka miktarı ve ödeme koşulları, çocuğun ihtiyaçları ve ebeveynlerin mali durumları dikkate alınarak adil bir şekilde belirlenir.

Ortak Velayette Kişisel İlişki Nasıl Düzenlenir?

Ortak velayet altında, çocuk ile ebeveynler arasındaki kişisel ilişki, çocuğun her iki ebeveynle de sağlıklı ve düzenli bir ilişki sürdürebilmesi için düzenlenir. Mahkeme, çocuğun yaşına, ihtiyaçlarına ve her iki ebeveynin durumuna göre kişisel ilişki günlerini ve saatlerini belirleyebilir. Bu düzenlemeler, çocuğun ebeveynleriyle olan bağını koruması ve geliştirmesi için önemlidir.

Ortak Velayet Davası Kim Tarafından Açılır?

Ortak velayet davası, çocuğun velayeti konusunda değişiklik talep eden veya mevcut velayet düzenlemesine itiraz eden ebeveyn tarafından açılabilir. Bu tür davalar, aile mahkemelerinde görülür ve çocuğun menfaatleri öncelikli olarak değerlendirilir.

Ortak Velayet Kararı Değiştirilebilir Mi?

Evet, ortak velayet kararları, çocuğun menfaatlerinin değişmesi veya yeni kanıtların ortaya çıkması gibi durumlarda revize edilebilir. Ebeveynlerden biri, çocuğun menfaatine daha uygun olduğuna inandığı yeni bir düzenleme talebiyle mahkemeye başvurabilir. Ancak, bu tür bir değişiklik için yeniden bir dava açılması ve mahkeme sürecinin işletilmesi gerekir, bu da ekstra maliyet ve zaman gerektirebilir.

Boşanma Davalarında Ortak Velayet Nedir?

Kamu düzeni açısından boşanma davalarının gerekçesi ne olursa olsun en önemli bölümünü çocuk veya çocukların velayetinin hangi tarafta kalacağı oluştur. Türk Hukuk sistemi velayet konusunda Hakimlere geniş haklar tanımış ve çocukların menfaatlerini tamamen önde tutmaktadır.

Çocuk veya çocukların velayetlerinin anne tarafına verildiği durumlar sıkça karşılaştığımız kararlar olsa da, bazı boşanmalarda çocukların menfaatlerinin öne çıkmasına paralel olarak babaya da verilebilir. Bununla birlikte hukuk sistemimiz içerisinde yenilikçi bir adım daha atıldı ve en son alınan bir kararla birlikte ortak velayet verilmesi de artık reel bir sonuç haline dönüştü.

Doğal bir hak olan çocukların geleceği hakkında hem anne ve hem de babanın söz sahibi olabilmesi durumu, boşanma nedeniyle çeşitli şekillerde sekteye uğruyor. Özellikle aldatmaya dayalı boşanma davaları, şiddetli geçimsizlik veya şiddetin ana unsur olduğu boşanma sebepleri ve benzeri boşanma davalarının sonucunda genel olarak davacı ve haklı olan taraf çocukların velayetini alabiliyordu.

Bununla birlikte bu konuda ki karar doğrudan hakimin inisiyatifiyle çocuğun veya çocukların menfaatlerini önde tutarak verilirdi. Boşanma Davalarında Ortak Velayet Nedir?

Ortak Velayet Kararı Nasıl Talep Edilmelidir? Boşanma Davalarında Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet konusunda alınan emsal karara konu dava da, taraflar şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvurmuştu. Bununla birlikte taraflar birbirlerinden herhangi bir hak talebinde bulunmayarak, başvuru sırasında çocukların ortak velayeti konusunda karşılıklı olarak düzenledikleri bir ortak protokolü de mahkemeye sunmuşlardır.

Hazırlanan ve her iki tarafça da imzalanmış bu ortak protokolde, çocukların eğitim ve yaşamsal masraflarını her iki tarafında üzerine düşen şekilde gerçekleştireceği, eğitimi, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları için gerekli her türlü kararı boşanma öncesinde olduğu gibi birlikte alacakları, hangi günler çocuğun veya çocukların hangi tarafta kalacakları saatleri ile birlikte belirlenmişti. Boşanma Davalarında Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet nedir?

Çocukların yetişme çağında hem anne ve hem de babaya duydukları ihtiyacın gözetilmeye başlanması ve çocuğun fiziksel ve ruhsal açıdan katkı sağlayacak ve daha elverişli bir şekilde yetişeceği bir düzende ortak velayet kararı alınması Türk Hukuk sistemi açısından büyük bir yenilik oldu.

Ortak Velayet Emsal Kararın Yorumlanması

Bu emsal karar ve emsal durum, ortak velayet konusunda karar yetkisini elinde bulunduran hakimleri, ortak velayetin çocuğun kişisel menfaatlerine uygun olduğunu düşünmesini sağlayacak detaylardan biridir.

Bununla birlikte ortak velayet kararının anlaşmalı boşanma davalarının bir sonucu olarak gerçekleşmesi, diğer türde ki boşanma davalarına göre daha yüksek bir olasılık olarak kabul görüyor. Elbette çocuk veya çocukların her türlü menfaatlerinin hakim ve mahkemeler tarafından ön planda tutulması, çeşitli küçük düşürücü, ahlaka mügayir ve şiddet nedenlerine bağlı olan boşanma davalarında davalı olan tarafın çocuğun menfaatine göre olmadığı kanaati bulunur.

Bununla birlikte çocuğun menfaatleri de hakim tarafından her yönüyle ele alınır ve menfaatin hangi şekilde daha fazla olduğuna karar verilir. Boşanma Davalarında Ortak Velayet Nedir?

Bu haber toplam 346 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara