Velayetin Anne veya Babaya Verilmesi | Ankara Avukat

Velayetin Anne veya Babaya Verilmesi Kararı

Velayetin Anne veya Babaya Verilmesi Kararı

Kimler Velayet Davası Açabilir?

Velayet davasını, kanunlar kapsamında velayet davası açma hakkı bulunan kişiler açabilir. Velayet davası hakkı, birbiri ile evli olan anne ve babaya boşanmaları sonucunda tanınacak olan haktır.

Bu noktada çocuğun öz veya üvey olması durumu fark etmez. Eğer çocuğun evlat edinme işlemleri tamamlanmış ise, boşanma durumunda yine öz çocuğun velayet işlemlerinin aynısı uygulanır.

Evlat edinme işlemi tamamlandıktan sonra, eğer var ise çocuğun öz ailesine karşı da kazanılmış bir velayet hakkı vardır.

Hali hazırda evli olan kişilerin, çocuklarının doğması durumunda da kazanılmış bir velayet hakları vardır. Velayet hakkı olan kişiler gerekli durumlar oluştuğunda velayet davası açabilir.

Yakın Akraba Velayet Davası Açabilir Mi?

Velayet davası açabilecek olan kişiler sadece; çocuğun öz annesi, çocuğun öz babası ve çocuğu evlat edinen anne ile babadır.

Bu kişilerin haricinde kimse şartlar her ne olursa olsun velayet davası açamaz. Çocuğu alıkoyamaz. Büyükanne, büyükbaba veya çocuğun teyzesi; çocuğun velayeti hakkında herhangi bir hak iddia edemez.

Velayet Davası Kaç Ay Sürer?

Velayet davasının süresi, davanın türüne ve işleyişine göre değişiklik gösterir. Her şeyin yolunda gitmesi, dava sırasında vakit kaybedilmemesi ve anlaşmalı olunması durumunda ortalama velayet davasının süresi 1.5 aydır. Velayet davasının sonuçlanmasının uzamasına neden olabilecek bazı nedenler şunlardır:

  • Velayet hakkını elinde bulunduran kişinin velayeti kaybetmesine neden olabilecek kadar büyük bir durumun içerisinde olması
  • Çocuğun velayetine sahip olan kişinin diğer ebeveyne çocuğu göstermiyor olması
  • Velayete sahip olan kişinin çocuğa kötü muamele uyguluyor olması

Velayet Davalarında Gerçekleşen Aşamalar İçin Belirlenen Gün Sayıları

Velayet davalarının aşamalarının maksimum sürebilecekleri gün sayıları şunlardır:

  • Velayet davalarında normal olarak görülebilecek davanın sonuçlanma süresi 209 gündür.
  • Velayet dilekçesinin incelenme süresi 7 gündür.
  • Karşı tarafa velayet davasının açıldığının bildirilmesi 30 gün kadar sürmektedir.
  • Velayet davasında ön inceleme duruşması 60 gündür.
  • Velayet davasında ilk duruşmadan sonra ikinci duruşmanın yapılabilmesi ve o sürede eksik delillerin toplanabilmesi için geçmesi gereken süre 70 gündür.
  • Velayet davasında varılan kararın gerekçelerinin yazılması ve onaydan geçmesi için gerekli olan süre 30 gündür.

Velayetin Anne veya Babaya Verilmesi Kararı Nasıl Verilir? 

Boşanma davasında görülen velayeti talep eden eş içi verilen dilekçede, müvekkili ile davalının 2014 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek bir çocuklarının olduğunu, davalının bir önceki evliliğinden iki çocuğunun olduğunu, müvekkilinin davalının önceki evliliğinden olan çocuklarını kendi çocuğundan ayırmadığını, Bakımları ve hizmetleri ile bir anne gibi bizzat ilgilendiğini, müvekkili ile davalının aralarında anlaşmazlıklar olduğunu, bu anlaşmazlıkların günden güne artarak günümüze kadar devam ettiğini, davalının ortak müşterek çocuk A. E. Ö. ile ilgilenmediğini, davalının önceki evliliğinden olan çocuklarının müvekkiline kötü davrandığını,

Davalının müvekkiline karşı olan hakaret ve davranışları ile evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, ortak yaşamın çekilmez hale geldiğini, müvekkilinin ev hanımı olduğunu, herhangi bir gelire sahip olmadığını beyan etmekle; tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesine, müşterek çocuk için aylık 1.000,00 TL, müvekkili için 1.500,00 TL nafaka, 200.000,00 TL maddi, 200.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesi ile; davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Diğer eş velayet davasında yapmış olduğu savunmada geçimsizliğe sebebiyet verenin müvekkilinin değil davacı eş olduğunu, davacının dava dilekçesindeki iddialarını kabul etmediklerini, davacının müvekkilinin önceki eşinden olan çocuklarına karşı olumsuz tavır sergilediğini, evlilik birliği süresince müvekkilinin çocukları ile bizzat kendisinin ilgilendiğini,

Her türlü ihtiyaçlarını kendisinin gördüğünü, davacının obsesif hastası olduğunu, müvekkilinin çocuklarına sürekli “cama tutmayacaksın”, “tüle tutmayacaksın, kapıya tutmayacaksın” şeklinde baskı uyguladığını, tarafların müşterek evinde 2014 yılı Ramazan ayından beri yemek yapılmadığını, evde birlikte yemek yenmediğini, davacının asla müvekkilinin eski evliliğinden olan çocuklarını kabullenmediğini,

Her fırsatta çocuklar üzerinden tartışma çıkardığını beyan etmekle; tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkil babaya verilmesini, 25.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminatın, müşterek çocuk için aylık 500,00 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep etmiştir. | Velayetin Anne veya Babaya Verilmesi Kararı

Velayetin Anne veya Babaya Verilmesi Örnek Yargı Kararı

Müşterek çocuğun velayetinin anne veya babadan hangisine verilmesinin çocuğun üstün yararına olacağı hususunda uzman bilirkişiden sosyal inceleme raporu alınmadan velayetle ilgili karar verildiği anlaşılmıştır.

İlgili hususlar gözetilmeden karar verilmesi nedeniyle yerel mahkeme kararının, esasına girilmeden münhasıran bu sebeplerle kaldırılmasına ve yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için yeniden yargılama yapılarak sonucuna göre karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine gönderilmesine, sair istinaf itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına HMK. 353/1-a-6 maddesi gereğince kesin olarak karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. | Velayetin Anne veya Babaya Verilmesi Kararı

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri