Velayet Avukatı Ankara

Velayet Avukatı Ankara
velayet hakkı ve ilgili durumlar hakkında detaylı bilgi sağlamakta ve velayetle ilgili kararların nasıl verildiğine dair genel bir bakış sunmaktadır. Her durumda, mahkemenin kararları çocuğun üstün menfaatlerini göz önünde bulundurarak verilir.

Boşanmalar eşler arasında oldukça yıpratıcı ve hüsran yaratıcı durumlar olmaktadır. Birçok insan yaşadıkları ayrılıkların etkisini uzun süre üstünden atamamaktadır. Yeni bir hayata başlamak bu kişiler için hiçte kolay olmayabilmektedir.

Yetişkinler için bu kadar yıpratıcı olan bu durumlar çocuklar çok daha büyük etkilere sebep olabilmektedir. Hatta birçok çocuk için boşanmalar yıkıcı etkilere sebep olabilmektedir. Bu durumdan çocukların olabildiğince az etkilenmesi anne ve babalar gibi devletinde görevi ve isteği olmaktadır.

Bu sebeple de velayet konusunda en iyi kararın verilerek çocuğun boşanma sonrasında daha fazla sorun yaşamasının önüne geçilebilmektedir. Boşanma sonrasında velayet davalarının görülmesinde hakimler tüm bu durumların bilincinde olarak bir karar vermeye çalışmaktadırlar. Bu şekilde verilecek kararlarda da birçok farklı durumu değerlendirmektedirler.

Velayet hakkı sahibi başka bir yere taşınırsa velayet hakkını kaybeder mi?

Velayet hakkı sahibinin yeniden evlenmesi, otomatik olarak velayetin diğer ebeveyne geçeceği anlamına gelmez. Ancak, bu durum Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 183. maddesi kapsamında velayetin değiştirilmesi talebi için bir gerekçe oluşturabilir. Bu talep üzerine mahkeme, çocuğun menfaatlerini dikkate alarak yeni bir karar verebilir.

Velayet hakkı sahibi başka bir yere taşınırsa velayet hakkını kaybeder mi?

Velayet hakkı sahibinin, çocuğuyla birlikte başka bir yere taşınması, velayetin otomatik olarak diğer ebeveyne geçmesini gerektirmez. Ancak, TMK'nın 183. maddesi gereğince, bu durum velayetin değiştirilmesi ve diğer ebeveyne verilmesi için makul bir sebep teşkil edebilir. Mahkeme, çocuğun menfaatlerini gözeterek bir karar verecektir.

Velayetin Babaya Nasıl Verilir?

Velayetin anneden ziyade babaya verilmesi, çocuğun üstün yararlarına dayalı haklı sebeplerin varlığında mümkündür. Velayetin kime verileceği konusunda, cinsiyet ayrımcılığı yapmak yerine, çocuğun menfaatleri ve anne-baba ile kurduğu ilişkinin niteliği esas alınır.

Velayet hakkı sahibi ölürse, velayet diğer eşe kendiliğinden geçer mi?

Eşlerden birinin ölümü durumunda, evlilik birliği içerisinde ise velayet otomatik olarak hayatta kalan eşe geçer. Ancak, boşanmış ebeveynler arasında, velayet hakkı sahibi olan ebeveynin ölümü halinde, velayet otomatik olarak diğer eşe geçmez. Bu durumda mahkemeye başvurarak velayetin diğer ebeveyne verilmesi talep edilebilir.

Çocukla kişisel ilişki kurulması talebi reddedilebilir mi?

Velayet hakkı kendisinde olmayan ebeveynin, çocuğu ile kişisel ilişki kurma talebi, çocuğun menfaatleri dikkate alınarak değerlendirilir. Çocuğun üstün yararına aykırı durumlar söz konusu olmadıkça, bu tür talepler genellikle kabul edilir çünkü bu, hem çocuğun hem de ilgili ebeveynin hakkıdır.

Velayet Davası Nasıl Kazanılır?

Velayet davasının kazanılması, çocuğun üstün yararlarının hangi ebeveynle daha iyi sağlanacağının kanıtlanmasıyla mümkündür. Mahkeme, çocuğun fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını dikkate alarak ve her iki ebeveynin de çocuğun hayatındaki rolünü değerlendirerek bir karar verir.

Velayet kadına bırakılırsa çocuğun soyadını değiştirebilir mi?

Velayet hakkı anneye verildiğinde, annenin çocuğun soyadını değiştirme talebinde bulunması mümkündür. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, velayetin kadına verilmesi durumunda, kadının çocuğun soyadını değiştirmesi konusunda hukuki bir hakka sahip olduğu kabul edilmektedir.

Geçici Velayet Nedir?

Geçici velayet, özellikle boşanma veya ayrılık gibi hukuki süreçler sırasında, çocuğun menfaatlerinin korunması amacıyla mahkeme tarafından alınan tedbirsel bir karardır. TMK'nın 169. maddesi, boşanma veya ayrılık davası açıldığında, mahkemenin çocuğun bakımı ve korunması gibi konularda geçici önlemler alabileceğini belirtir.

Velayet Davası Nasıl Açılır? - Velayet Avukatı Ankara

Eşler arasında evlilik birliğinin sürdüğü zaman içerisinde çocukların velayetleri anne ve babada bulunmaktadır.

Evliliğin sona erdirilmesi ve boşanmanın gerçekleşmesi ile boşanma davalarının bir konusu olarak velayet konusunda karar verilmektedir. Ancak bu velayet kararının değiştirilmesi yani velayetin değiştirilmesi konusunda dava açma hakkı bulunmaktadır.

Bu dava boşanmanın sonrasında açılabilmektedir. Velayetin değiştirilmesi konusunda bir davanın açıklanmasından önce ilk olarak velayetin verildiği boşanma davalarına bakmak gerekmektedir. Bu davalarda tarafların anlaşmalı olarak boşanıyor olmaları ve velayet konusunda aralarında bir karar vermiş olmaları velayetin bu şekilde mahkeme tarafından verileceği anlamına gelmemektedir.

Aile Mahkemesinin uygun görmediği durumlarda tarafların aralarında velayet anlaşmasını geçersiz sayarak farklı şekilde velayet kararı verebilmektedir. Boşanma davalarında velayetin verilmesi konusunda hakimin en önemli konusu ve baktığı durum çocuğun menfaati olmaktadır.

Çocuğun anne şefkatine ihtiyaç duyması veya eğitiminin kesintiye uğraması gibi durumları göz önünde bulundurarak velayeti verebilmektedir. Bunun yanında bazı nadir görülen durumlarda çocuğun velayetini anne veya babasına vermemektedir. Bu durum anne ve babanın haysiyetsiz bir yaşam sürmesi neticesinde olabilmektedir.

Boşanma Sonrası Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davasında verilen velayet kararı kesin bir hüküm içermemektedir. Bu durum velayetin sonradan açılacak velayet değiştirme davası ile değiştirilebilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum velayeti alan kişinin çocuğunun bakımı yapamaması gibi durumlarda geçerli olmaktadır.

Velayeti alan kişinin yeniden evlenmesi velayetin değiştirilmesi konusunda tek başına yeterli bir sebep değildir. Ancak evlenme nedeni ile çocuğun bakımının aksatılması ve eskisi gibi ilgi görmemesi durumlarında velayet değiştirme davaları açılabilmektedir.

Velayet değiştirme davalarının nasıl açılacağı ise kişisel olarak ve çocuğun durumu açısında karmaşık ve kişiye özgü şekilde değişebilmektedir. Mahkemelere velayetin değiştirilmesini isteyen kişinin bu konuda net olarak ifadeler bulunması ve çocuğun velayet değişikliği ile daha fazla menfaat kazanacağı konusunda deliller sunmalıdır.

Velayet Davasında Belirleyici Unsurlar Nelerdir?

Toplumsal olarak aile birliğinin en iyi şekilde sürdürülmesi konusunda devlet kurumları ve bireyler olarak çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda sorunların yaşandığı ailelere terapi hizmetleri sunulmakta ve aile birliğinin devam ettirilmesi yönünde iyileştirici etkiler uygulanabilmektedir.

Boşanmaların azalması konusunda yapılan çalışmaların yanında boşanan bireylerin çocuklarının bu durumdan en az şekilde etkilenmesinin sağlanması da toplumsal olarak devletin bir görevi olmaktadır. Bu konuda yasaları düzenleyerek etkili çözümler bulunmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde velayet konusunda hakimlerin oldukça geniş bir takdir hakkı bulunmaktadır. Ancak birçok farklı duruma dikkat etmesi gerektiği için bilirkişi ve sosyal Hizmetlerden yardımlar alabilmektedir. Bu durum hakimlerin çok daha etkili ve başarılı kararlar vermesinin önünü açmaktadır.

Görülecek boşanma davalarının başlangıcında hakim bir ara karar alarak çocuğun dava süresi içerisinde kimde kalacağına karar verebilmektedir. Bu durum sonrasında boşanma davası görülmeye devam etmektedir.

Velayet davaları boşanma davasının sonuçlanması ile hemen görülebilmektedir. Velayet davalarında karar verecek hakimler birçok etkeni değerlendirmektedir ve birçok konuya dikkat etmektedirler. Makale konusu Velayet Avukatı Ankara ve danışmanlık ile takip edilmesi sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalı olur.

Velayet Davalarında Hakimin Kararını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Velayet konusunda her anne ve baba çocuğunun velayetini almak istemektedir. Bu konuda mahkeme ve hakimler ise bu kararı verirken öncelikli olarak anne ve babanın isteklerini değil çocuğun menfaatlerini düşünürler.

Velayeti alınacak olan çocuğun bebekli döneminde olması durumunda olması ile velayetinin anne şefkatine ihtiyacının daha fazla olması nedeni anneye verilmesi veya çocuğun okulunun babanın evine çok yakın olması durumunda babaya verilmesi gibi durumlar olabilmektedir.

Burada verilecek kararlarda asıl öncelik çocuğun en üst seviyede menfaatinin sağlanması olmaktadır. Çocukların konuşur ve kendilerini ifade edebilir yaşlarda olması durumunda da Sosyal Hizmetler uzmanı tarafından çocuk dinlenir ve bu konuda bir rapor hazırlanarak mahkemeye sunulmaktadır.

Velayet Davalarında Uzman Görüşü Neden Alınır?

Çocuğun yaşayacağı ebeveynin yanında kimlerin kaldığı, çocuğun bu kişiler ile ilişkisi ve çocuğun çevresi ile bu değişikliğin ona olan etkileri uzmanlar tarafından incelenmekte ve bir rapor olarak hazırlanarak mahkemeye verilmektedir.

Hazırlanacak olan bilirkişi raporu hakimin işini kolaylaştırmak ve karar konusunda bir fikir edinmesini sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır. Hazırlanan bilirkişi raporu kesin bir hüküm içermemektedir. Hazırlanacak olan bu raporu hakimlerin uyması konusunda zorlayıcı bir yasa ve kanun bulunmamaktadır.

Hakimin velayet konusunda bir karar vermesi sonrasında velayeti alamayan kişinin çocuğu ile görüşmesi konusunda belirli zaman ve yerlerin belirlenmesi de hakim tarafından yapılmaktadır. Eşlerin anlaşmalı veya çekişmeli olarak açacakları ve görülecek davalar sonucunda boşanma ve velayet konusunda bir kararın alınması yanında bundan bağımsız olarak bir velayet davası da açabilmektedirler.

Boşanma davasında verilen velayetten sonra, o günkü sosyal ve ekonomik durumunda farklı bir yerde olduğunu savunan ve çocuğun menfaatlerinin kendisi ile yaşaması ile daha fazla olacağını savunan taraf yenilen velayet davası açabilmektedir.

Bunun yanında velayeti alan kişinin, velayeti aldığı dönemden daha kötü bir sosyal ve ekonomik durumda olması ve çocuğa bakamıyor olması gibi durumlarda çocuğun kendi ile kalmasının daha uygun olacağını savunarak velayet davası açabilmektedir.

Çocuğumun Velayetini Nasıl Alırım Velayet Avukatı ve Danışma

Velayet konusunda hakimler çocuğun menfaatlerini düşünmektedirler ve bu konuda kararlar vermektedirler. Çocuğunun velayetini almak isteyen ebeveynler hakimleri çocuğun kendi yanlarında çok daha mutlu ve huzurlu olması yanında gelişiminin ve eğitiminin çok daha iyi şartlarda yapılacağı konusunda inandırmak zorundadırlar.

Bu sebeple açılacak davalarda ebeveynlerin bu konulara dikkat etmeleri gerekmektedir. Çocuklarının maddi olanaklar yanında manevi ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu sebeple çocukların menfaatleri konusunda hakimler bunları da göz önünde bulun duracaklardır ve kararlarını verirken maddi olanakların sağlanması yanında manevi olarak çocuğa sunulacakları da değerlendireceklerdir.

Velayet Kararı İlerde Değiştirilmesi İçin Tekrar Dava Açılır Mı?

Verilecek velayet kararının kesin bir hüküm olmaması nedeni ile ileride açılacak velayet değiştirme davası ile bu karar değiştirilebilmektedir.

Velayetin verildiği gün üzerinden geçen zamanda velayeti alan kişinin sosyal ve ekonomik durumunun değişmesi ile çocuğa bakamayacak duruma gelmesi veya velayeti alamayan tarafında ekonomik ve sosyal durumunu düzeltmesi ile çocuğa daha iyi bir gelecek sunabilmesi durumları nedeni ile bu davalar açılabilmekte ve velayet değiştirilebilmektedir.

Makale konusu Velayet Avukatı Ankara ve danışmanlık ile takip edilmesi sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalı olur.

Boşanma Davam Var, Çocuğumun Velayetini Alabilir Miyim?

Evlilikler eşlerin mutlu bir şekilde ortak bir hayat sürmesi için düzenlenen sözleşmeler ile yapılan birlikteliklerdir. Ancak hayat içerisinde evliliklerin yürütülmesi olanaksız hale gelebilmektedir. Bu durumlar eşler boşanarak yeni hayatlar kurmayı hedeflenmektedir.

Yapılacak boşanma davalarında mallar ve diğer hukuki düzenlemeler ile eşler birbirlerinden ayrıla bilmektedirler. Eşlerin ayrılması konusunda en önemli durum çocuklar olmaktadır. Çocukların kimde kalacağı ve kimin yetiştireceği konusu eşler arasında sorun olabilmektedir.

Her anne ve baba çocuğunu yetiştirmek ve büyütmek istemektedir. Bu konuda çalışmakta ve çaba harcamaktadır. Görülecek boşanma davalarında hakimler eşlerin bu konudaki istek ve çabalarından çok daha farklı ve geniş bir bakış açıcısı ile çocukların velayeti konusunda kararlar vermektedirler.

Velayet Nasıl Belirlenir?

Görülecek boşanma davalarında çocukların velayetinin anneye veya babaya verilmesi konusunda karar verecek olan hakimlerin oldukça geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır.

Çocukların velayetinin anneye veya babaya verilmesi yanında farklı kişilere verilmesi de mümkün olabilmektedir. Tüm bu takdir yetkisi hakimde bulunmaktadır. Bu takdir yetkisini kullanırken birçok farklı durumu incelemekte ve en önemlisi olarak çocuğun menfaatini düşünmekte ve kollamaktadır.

Bu sebeple çocuğun velayetinin alınması konusunda anne ve babaların çocuğunun menfaatlerinin daha fazla olacağı bir ortam yaratmaya çalışmalıdırlar.

Çocuğun maddi ihtiyaçlarının ve eğitim olanaklarının sağlanması yanında sosyal çevresinin olması ve anne ile babanın yanında olan kişiler ile çocuğun ilişkileri oldukça önemlidir.

Bu konu yanında manevi olarak çocukların durumu da oldukça önemli olmaktadır. Makale konusu Velayet Avukatı Ankara ve danışmanlık ile takip edilmesi sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalı olur.

Velayet Davalarında Uzman Görüşü Nedir?

Görülecek velayet davalarında bilirkişiler ve pedagoglar bu konuda hakim tarafından görevlendirilebilmektedir. Çocuk ile konuşarak velayet konusunda kimde kalmak istedikleri ve kimde kalmasının çocuğun ruhsal ve bedensel menfaatini koruyacağını anlamaya çalışmaktadırlar.

Uzmanların verecekleri bu raporlar çocukların yaşları ile alakalı bir durum olabilmektedir. Yaşları büyük olan çocuklar ile hakimler de görüşmekte ve kimde kalmak istediği sorulmaktadır. Velayet konusunda verilecek kararlarda emsal kararlar bulunmamaktadır. Her velayet davası birbirinden farklı olmaktadır.

Anne ve babanın durumları ile çocuğun durumu herkes için birbirinden farklı durumları gerektirmektedir. Bu sebeple daha önce görülen velayet davalarında alınan sonuçlardan bir çıkarım yapmak yanıltıcı olabilmektedir. Makale konusu Velayet Avukatı Ankara ve danışmanlık ile takip edilmesi sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalı olur.

Velayeti Nasıl Alırım?

Çocuklu ailelerde yaşanan boşanma davalarında velayet konusunda oldukça önemli bir konudur. Birçok anne ve baba velayeti nasıl alacağını düşünmektedir.

Mahkemelerin ve hakimlerin çocukların velayetini vermek konusunda birçok farklı duruma dikkat etmeleri ve çocukların menfaatlerini ön planda tutmaları sonuçların farklı olabilmesini sağlayabilmektedir. Bu sebeple de anne ve babalar tedirgin olabilmektedirler.

Çocukların küçük yaşlarda olması durumunda genel olarak anne şefkatine ihtiyaç duymaları nedeni ile velayetleri anneye verilebilmektedir. Ancak diğer taraf çocuğa yeteri kadar bakılamayacağı veya şiddet göreceğini düşünüyor veya bunu biliyorsa, mahkemeye bunu kanıtlamak şartı ile çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyebilmektedir.

Velayet Davalarında Kardeşlerin Durumu

Velayet konusunda hakimler kardeşlerin birbirinden ayrılmamasına özel hassasiyet göstermektedirler. Kardeşlerden birinin anneye, bir diğerinin babaya verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kardeşlerin velayeti konusunda hepsinin tek seferde incelenmesi ve beraberce velayetlerinin bir tarafa verilmesi söz konusu olmaktadır.

Hakimlerin velayet konusunda karar verirken dikkat ettikleri birçok farklı durum bulunmaktadır. Bunlar içerisinde çocukların yaşlarına göre okulları, arkadaşları, çevreleri, kalacakları şehir, semt, velayeti verilecek kişinin yanında kalan kişiler ve buna benzer birçok farklı durum hakimler tarafında incelenmektedir.

Velayetin verilmesi konusunda çocuğun anne veya babasından birinden ayrılması oldukça yıpratıcı olacaktır. Buna ek olarak arkadaşları ve ait olduğu çevreden de ayrılmasının daha fazla yıpratıcı olacağı düşünülmektedir.

Hakimlerin karar verme konusunda dikkat ettikleri önemli bir durumda bu olmaktadır. Çocukların hakimler ile yapacağı görüşmelerde veya bilirkişiler ile yapacakları görüşmelerde en sevdiği kişiler, arkadaşları ve yaşamak istediği yerler sorula bilmektedir. Bu şekilde kalmayı istediği yer konusunda bir fikir sahibi olunabilmektedir.

Hazırlanacak olan bu tür raporlar hakime sunulmaktadır. Hakim bu raporları inceleyerek karar vermektedir. Ancak bu raporların hakim tarafından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Makale konusu Velayet Avukatı Ankara ve danışmanlık ile takip edilmesi sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalı olur.

Velayet Neye Göre Belirlenir?

Çocuğun menfaatini ön planda tutarak onun en az zorun yaşayacağı ve ayrılık sonrasında yaşadığı travmayı en kolay şekilde atlatacağı bir karar vermeye çalışmaktadır. Velayet konusunda hakimlerin en çok önemsediği durum çocukların menfaatidir. Çocukların alıştığı ve sağlıklı bir şekilde yaşamdan kopartılmadan sorunsuz bir şekilde yaşamına devam etmesini en iyi şekilde sağlayacak olan tarafa velayetin verilmesi oldukça yüksek bir olasılık olmaktadır.

Çocuğun maddi olarak ihtiyaçlarının karşılanması yanında manevi ihtiyaçlarının da karşılanması ve yaşına göre hangi tarafa daha fazla ihtiyacı olduğu konuları hakim tarafından değerlendirilecektir.

Velayet Davası Kararı Neye Göre Verilmektedir?

Çocukların velayetinin verilmesi konusunda hakimler genel olarak iki yol izlemektedir. Bu yollar çocukların yaşları ile belirlenmektedir. Bebeklik döneminde olan çocuklar genel olarak anne şefkatine ihtiyaçlarının daha fazla olması nedeni ile anneye verilmektedir. Bu durum bebeklik döneminde ve konuşarak kendi isteklerinin daha ifade edemeyecek çocuklar için geçerli olmaktadır.

Çocukların konuşabildikleri ve kendilerini ifade edebildikleri yaşlarda olmaları durumunda ise Sosyal Hizmetler uzmanları tarafında dinlenmesi ve nasıl bir ortamda yaşamak istediklerinin anlaşılması sağlanmaktadır. Bu durumda çocuğun istekleri ve sevdikleri kişiler ile yaşadığı ve yaşamak istediği ortamlar belirleyici olmaktadır. Çocukların genel olarak yaşadıkları çevreden uzaklaştırılmaması velayetin alınması konusunda önemlidir. Bu durum çocukların psikolojisi içinde önemli bir durum olmaktadır.

Anne ve babanın ayrılması sonrasında bir de arkadaşlarından ve çevresinden ayrılmak zorunda kalan çocuk çok daha büyük sorunlar yaşayacaktır. Bu sebeple mahkemenin kararı konusunda bu durum oldukça belirleyici olmaktadır. Aynı ortamda kalınması durumunda çocuğa sunulan maddi ve manevi olanakları hakim tarafından incelenecektir. Çocuğa ayrı oda verilmesi, eğitim konusunda daha iyi okula gönderilmesi ve bunun gibi birçok farklı durum mahkeme ve hakim tarafından değerlendirilerek velayetin kime verileceğine karar verilmektedir.

Velayet Dava Dilekçe Örneği

Velayetin alınması için açılacak Velayet davalarındaki olayların ve açıklamaları her davada farklılık göstermektedir.

Bu nedenle hazırlanacak dava dilekçesinden ziyade ana konu başlıkları ile örnek vermeye çalıştık. Velayet dava dilekçesi hazırlanırken velayet avukatı ankara desteği ve danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye ediyoruz. Velayet Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur.

Yargıtay Kararları Velayet Avukatı Ankara

VELAYET DAVASINDA RAPORUN ÇOCUĞUN ALIŞTIĞI ORTAMIN DEĞİŞMESİNİN UYGUN OLMADIĞI

ÖZET: Ana ve babanın yararları, ahlaki değer yaşamları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur. Toplanan delillerden velayet hakkı davalı annede olmakla birlikte, annenin yeniden evlenmesi üzerine müşterek çocuk K.'nın davacı baba yanında kalmaya başladığı anlaşılmaktadır.

Dosya içerisinde bulunan uzman raporu da çocuğun alıştığı ortamın değişmesinin uygun olmadığı ve kendi isteği de göz önüne alınarak velayetin babaya verilmesi gerektiği yönündedir. Bu nedenlerle davanın kabulü gerekirken reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Makale konusu Velayet Avukatı Ankara ve danışmanlık ile takip edilmesi sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalı olur.

VELAYET AVUKATI VE DANIŞMANLIK KONUSU - ÇOCUKLARIN KORUNMASININ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI

ÖZET: Olayda Anayasanın ve Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde yer alan kurallarda açıklandığı üzere çocukların korunması kamu düzenine ilişkin olup boşanma veya ayrılık vukuda hakim müşterek çocukların velayet haklarının kullanılması biçimi ile çocuklarla, Ana babanın şahsi ilişkilerine dair gerekli düzenlemeleri, oluşturulan kararın bir sonucu olarak ve görevi gereği, resen gözetmek zorundadır.

Bu kural dikkate alınmadan tarafların küçük çocukları … doğumlu M.K.'nın velayeti hakkında bir düzenleme yapılmamış olması doğru görülmemiştir. Makale konusu Velayet Avukatı Ankara ve danışmanlık ile takip edilmesi sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalı olur.

VELAYET KARARI - ÇOCUĞUN İSTEĞİNİN AKSİNE VELAYET KARARI VERİLEBİLECEĞİ

Mahkemece boşanma kararıyla birlikte, tarafların ortak çocuklarının velayeti davacı babaya verilmiştir. Tarafların velayete tabi üç çocuğu olup; bunlar 1998 doğumlu Z..., 2003 doğumlu T..., 2006 doğumlu B... adlı çocuklardır.

Velayet tercihi konusunda çocukların çelişkili beyanda bulundukları görülmektedir. Velayet düzenlemesinde asıl olan çocuğun üstün yararıdır. Üstün yararın gerektirdiği takdirde, çocuğun velayet konusundaki görüşünün aksine de karar verilebilir.

Velayet avukatı Ankara, Makale konusu Velayet Avukatı Ankara ve danışmanlık ile takip edilmesi sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalı olur.

Bu haber toplam 466 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara