Aldatma durumunda çocuğun velayeti kime verilir? Zina yapan eşe velayet verilir mi?

Aldatma durumunda çocuğun velayeti kime verilir? Zina yapan eşe velayet verilir mi?
Aldatma durumunda çocuğun velayeti, çocuğun menfaatleri öncelikli olmak üzere değerlendirilir. Aldatmanın velayet üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur; önemli olan çocuğun üstün yararıdır. Anneye veya babaya velayet verilirken, çocuğun bakımı, sağlık...

Boşanma süreçlerinde çocuğun velayeti, hem ebeveynlerin hem de yargıçların öncelikli olarak ele aldıkları konulardan biridir. Aldatma gibi duygusal faktörlerin yanı sıra, çocuğun menfaatleri ve ebeveynlerin durumu velayet kararlarını etkileyen önemli unsurlardır. İşte bu bağlamda, velayetle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları:

1. Aldatma Durumunda Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Aldatma, çocuğun velayeti konusunda tek başına belirleyici bir faktör değildir. Velayet kararları verilirken, çocuğun menfaatleri önceliklidir. Dolayısıyla, aldatma durumu, çocuğun menfaatleri bakımından ebeveynlerden birinin velayeti almasını daha yararlı kılarsa, o ebeveyne velayet hakkı verilebilir.

2. Zina Yapan Eşe Velayet Verilir mi?

Zina ve velayet kavramları birbirinden bağımsız değerlendirilir. Zina yapan bir eşin, çocuğun menfaatleri doğrultusunda velayet hakkı kazanması mümkündür. Burada önemli olan, çocuğun üstün yararı ve menfaatidir.

3. Aldatma Velayeti Etkiler mi?

Aldatma, velayet kararını etkileyebilir ancak velayetin hangi tarafa verileceği konusunda tek belirleyici faktör değildir. Hakim, çocuğun kişisel yararını ve menfaatini gözeterek karar verir.

4. Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Çocuğun velayeti, annenin çocuğun bakımını üstlenemeyecek veya üstün yararını gözetemeyecek durumda olması halinde babaya verilebilir. Annenin sağlık durumu, yaşam tarzı, bağımlılık problemleri veya tutuklu bulunması gibi durumlar velayetin babaya verilmesine neden olabilir.

5. Aldatan Eş Nafaka Alır mı?

Aldatan kadın tam kusurlu kabul edilir ve kocasından nafaka talep edemez. Ancak, çocuk varsa ve çocuğun velayeti anneye verilmişse, çocuk için iştirak nafakası talep edilebilir.

6. Aldatan Anneye Çocuk Verilir mi?

Aldatan bir anneye, çocuğun menfaatleri gözetilerek velayet verilebilir. Aldatma, çocuğun velayetinin kimde olacağına karar verilmesinde tek kriter değildir.

7. Geliri Olmayan Bir Anneye Velayet Verilir mi?

Geliri olmayan bir anneye, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olmak üzere velayet verilebilir. Baba maddi destek sağlayabilecek durumdaysa, bu, anne için velayeti alabilmesi adına olumlu bir durum oluşturabilir.

8. Hangi Durumlarda Çocuğun Velayeti Babaya Verilir?

Çocuğun babasında kalmasının daha iyi olduğuna karar verilirse veya anne vefat etmişse ya da cezaevindeyse, çocuğun velayeti babaya verilebilir.

9. Velayet Davasında Kaç Yaşında Çocuğa Sorulur?

8 yaşından büyük çocukların düşünceleri, pedagog eşliğinde mahkemede sorulabilir. Çocuğun psikolojik durumu ve menfaatleri göz önünde bulundurularak velayetin kime verilmesi gerektiğine karar verilir.

YARGITAY VE İSTİNAF KARARLARI: Aldatma durumunda çocuğun velayeti kime verilir?

Velayetin Babaya Verilmesi...

Boşanma sürecinde, velayet ve manevi tazminat konuları, davanın en hassas noktalarından biridir. Bu bağlamda, bir boşanma davasında, davalının babasının ifadeleri de dikkate alınarak, çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar verilmiştir. Mahkeme, çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki gelişimine babanın velayeti altında herhangi bir engel teşkil edeceğine dair ciddi ve inandırıcı bir delil bulunmadığı sonucuna varmıştır. Bu durum, çocuğun en iyi menfaatlerinin korunması ilkesine uygun olarak değerlendirilmiştir.

Davalının, kararın ardından davacıyı arayarak pişman olduğunu ve bir daha aldatmayacağını belirtmesi, mahkemenin velayet kararını etkilememiştir. Ayrıca, mahkeme, davacı babaya 100.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine ve yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine hükmetmiştir. Bu tazminat, boşanma sürecinde yaşananlar nedeniyle kişilik haklarına yapılan saldırıların telafisi amacını taşır.

Velayetin verilmesinde temel alınan ilkelerden biri, çocuğun üstün yararının gözetilmesidir. İlk derece mahkemesinin 16.12.2014 doğumlu müşterek çocuğun velayetini babaya vermesi, bu ilkeye dayanarak alınmış bir karardır. Aynı zamanda, anne ile çocuk arasında sağlıklı bir kişisel ilişkinin tesis edilmesi de karara dahil edilmiştir.

İSTİNAF KARARI: Velayetin Anneye Verilmesi:

VELAYET DAVASI - DAVAYA KONU ÇOCUĞUN VELAYET HAKKININ ANNEYE VERİLMESİNİN DAVAYA KONU ÇOCUĞUN SAĞLIKLI GELİŞİMLERİ AÇISINDAN ÇOCUK YARARINA OLACAĞI - BAŞVURUNUN REDDİ

ÖZET: davaya konu küçüğün anne ve babası resmi evli iken boşandıkları, boşanma kararı ile davaya konu çocuğun velayet hakkının babaya verildiği, babanın 31/05/2018 tarihinde öldüğü, davaya konu çocuğun velayet hakkının askıda kaldığı,

İlgili nüfus müdürlüğü tarafından TMK.'nun velayet-vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesi gereğince ihbarda bulunduğu, davalı anneninde davaya konu çocuğun velayet hakkını talep ettiği, davaya konu küçüğe halası F...in kayyım olarak atandığı, davaya konu çocuğu temsilen kayyım, davaya konu çocuğun velayet hakkının anne verilmesine karşı itirazda bulunduğu, çocuğun kendi yanında kaldığı, çocuğa kendisine baktığının belirttiği,

İlk Derece Mahkemesince yapılan yargılama, alınan SİR raporları birlikte değerlendirildiğinde; davalı annenin, velayet hakkının kendisine verilmesini engel teşkil edecek olumsuz bir yaşantısının olmadığı, gayri resmi olarak başka bir şahıs ile birlikte yaşadığı, ondan da iki çocuğunun daha olduğu, annenin velayet hakkı askıda kalan davaya konu çocuğun velayet hakkının kullanma şartlarını taşıdığı,

Babanın ölümü ile davaya konu çocuğun anneden de ayrı kalmasının davaya konu çocuğun sağlıklı gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği, davaya konu çocuğun velayet hakkının anneye verilmesinin davaya konu çocuğun sağlıklı gelişimleri açısından çocuk yararına olacağı dikkate alındığında;

İlk Derece Mahkemesince yapılan yargılamanın, toplanan tüm delillerin, verilen kararın, davaya konu çocuğun sağlıklı gelişimi açısından yararına, usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından, kayyım vekilinin İlk Derece Mahkemesince verilen karara karşı istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK.'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine oy birliği ile karar vermek gerekmiştir.

Bu haber toplam 265 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara