Çekişmeli Boşanma Avukatı | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Avukatı Ankara

Çekişmeli Boşanma Avukatı Ankara da eşler arasında ortaya çıkan Aile hukuku uyuşmazlıklarında sürecin doğru ilerlemesine yardımcı olur.

Türkiye’de de evlilik çekirdek aile toplum açısından önemlidir. Boşanma öncesi kararın doğru alınması aile kavramının korunmasında fayda olacaktır. Yapılan istatistikler her geçen yıl boşanma ile sonuçlanan boşanma davalarının sayısının arttığını gösteriyor.

Çiftler mutlu bir gelecek hayali ile yuva kurarken, beklenmedik gelişmeler ilişkilerin noktalanmasına yol açıyor. Boşanma süreci hukuki bir olay olup Türk Medeni Kanun’unun konusuna girmektedir.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Türk Medeni Kanun’unda, boşanmanın gerçekleşmesi için gereken şartlar açıklanmıştır. Boşanma davalarında sizi nasıl bir süreç beklediğini özetlerken, iki önemli başlıktan bahsetmek gerekir.

Kanunen çiftlerin boşanması için ortaya çıkan gerekçeler genel ve özel olmak üzere iki başlıkta incelenir. Boşanma sebeplerinden en çok açılan davalar ise anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarıdır.

Ankara Boşanma Avukatı Tavsiye

Çekişmeli Boşanma Avukat Ve Danışma

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Avukat Ve Danışma

Türkiye’deki boşanma davaları incelendiğinde; boşanmaların yüzde doksana yakın bir kısmı genel gerekçeler başlığı altında değerlendirilir.

Genel nedenlerin en önemli özelliği, kanunen açıklanmış olmasına karşın çoğunlukla hakimlerin takdirine bırakılmıştır. Çekişmeli Boşanma genel sebepler başlığı altında değerlendirilen davalar, kanunda somut olarak açıklanmamıştır ve yoruma açıktır.

Genel gerekçeler toplumda ve hukuki düzende evliliğin temelden sarsılması olarak yorumlanır. Çekişmeli Boşanma Avukatı Ankara genel boşanma sebepleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanmada Özel Boşanma Sebepleri Avukat Ve Danışma

Genel boşanma davaları hakimin takdirine açık olmasına karşın özel nedenler Türk Medeni Kanun’unda daha somut olarak tanımlanmıştır.

Çiftlerden birisinin suça karışması, terk etme, zina, kişinin hayatına kastedilmiş olunması, çiftlerin birbirine onur kırıcı davranış ve tutum sergilemesi özel gerekçeler başlığı altında değerlendirilir.

Boşanma sürecinde sıklıkla karşımıza çıkabilecek durumlardan birisi de anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanmalar boşanmaya yönelik her iki tarafında fikir birliğine vardığı davalardır.

Başkasıyla Cep Telefonuyla Mesajlaşmak

Geçerli bir mazereti olmadan, kadın veya kocadan herhangi biri cep telefonuyla karşı cinsle mesajlaşması cinsel güveni sarsıcı tavır ve davranışlardan olduğundan dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma hususu sayılan davranışlardandır.

Aile birliği içerisinde kadın ve erkeğin birbirlerine karşı sadakat sorumluluğunu zedeleyen davranışlar boşanma gerekçesi sayılmaktadır. Eşler aile birliği huzurunu ve güvenini sarsıcı davranışlardan uzak durma görevini yerine getirmek zorundadır.

Fikir birliğine varılan konular evliliğin noktalanması kararı dışında, tazminat, nafaka ve mal paylaşımı konularında da anlaşılmış olmasını gerektirir. Bu davaların çok büyük bir bölümü kısa sürede sonuçlandırılır. Boşanma süreci öncesi anlaşmalı ve çekişmeli boşanma avukatı ve danışılarak sürecin yönetilmesi her iki tarafın lehinedir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Avukat Ve Danışma

Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Çekişmeli Boşanma davaları çiftlerin birlikte ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu mahkemelerde ya da taraflardan birinin son 6 ay içerisinde ikamet ettiği adreslerin bağlı olduğu mahkemelerde açılır.

Çekişmeli Boşanma Avukatı danışmanlığında hazırlanan boşanma dilekçesinde boşanma gerekçeli ayrıntılı ve doğru bir şekilde açıklanmalıdır. Boşanma dilekçesinde sadece gerekçeler değil, nafaka talebi, tazminat, varsa çocukların velayetine ilişkin talepler de belirtilmelidir.

Boşanma sebepleri incelendiğinde verilen bir kararda kadın veya kocadan herhangi birisi evlilik birliği içerisinde eski eşine ait resmini ya da fotoğraflarını saklaması duygusal güveni sarsmaya yönelik tavır ve davranışlardan olmakla müşterek yaşamın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal şiddet içeren bir davranış ve hareket olduğundan dolayı boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası, dilekçe ile başlayan boşanma davası süreci, anlaşmalı boşanmalarda çok daha hızlı ilerlerken, anlaşmanın olmadığı boşanma davaları da mahkemenin yoğunluğu ve sürecin karmaşıklığına göre değişmektedir.

Türkiye’de boşanma davaları incelendiğinde Boşanma davalarının sonuçlanmasında 2019 yılında başlatılan Yargıda hedef süresi uygulamasın da 300 gün olarak belirlenmiştir. Ortalama süreç genellikle 1 yıl olurken istinaf ve yargıtay süreci ile 2 yıl aralığında sonuçlanacağı açıklanabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Süreci Nasıl İlerler Avukat Ve Danışma

Boşanma davalarında rastlanan süreçlerden birisi de çekişmeli boşanma davalarıdır. Anlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna giden evli çiftler çeşitli konularda uzlaşamadığı zaman çekişmeli boşanma davası açarak birlikteliklerini hukuken de noktalama yoluna gidebilirler.

Sürecin başlangıcı için çekişmeli boşanma avukatı ücreti konusunda anlaşmaya vardığınız bir çekişmeli boşanma avukatı belirlenmesi ilk adım olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası sürecinde diğer eşin ortak mallar üzerinde ki tasarrufunu önlemek için mal paylaşım veya katkı payı davası açılmalıdır.

Çekişmeli boşanma için gerekli evraklar

Çekişmeli boşanma başvurusu için avukatınız ile birlikte ikamet ettiğiniz adresin bağlı olduğu aile mahkemesine çekişmeli boşanma dava dilekçesi ile yazmanız gerekir. 

Boşanmaya neden olan olayların, gerekçelerin ve iddiaların yer aldığı belge çekişmeli boşanma dilekçesidir.  

Boşanma sürecindeki çiftler bir avukat ile başvurduklarında en çok merak edilen konular ve sorular arasında “çekişmeli boşanma süresi”, “çekişmeli boşanma aşamaları”, çekişmeli boşanma nasıl çabuk biter”

Ankara Çekişmeli Boşanma Aukatı

Çekişmeli Boşanma Avukat Ve Danışma

Çekişmeli boşanma davası nasıl olur?

Çekişmeli boşanma dava örnekleri incelendiğinde davanın kazanılması için  ispat çok önemlidir. Boşanma davası açılma gerekçesi, örneğin aldatma ise bunun ispatlanması gerekir.

Çekismeli bosanma davasinda şahitler ve beyanları ispat aşamasında çok önemlidir. Boşanma talebinin gerekçesi ispatlanamaz ise dava reddedilebilir.

Çekişmeli boşanma davası reddedilirse bireylerin  ret kararından itibaren 3 yıl süreyle aynı gerekçe ile boşanma davası açamaz. Öte yandan bir tarafın iddiasına karşılık olarak diğer taraftan çekişmeli boşanmaya itiraz dilekçesi de verilebilir.

Ayrıca boşanma davalarındaki çocuğun velayet konusu hakkında bilgi edinmeniz veya boşanma avukatı ve danışmanlık alınmalıdır.

Çekişmeli boşanma en fazla kaç celsede biter?

Çekişmeli boşanma davası hakkında  en çok merak edilen konu sürelerdir. Yapılan internet aramalarında “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer 2018” şeklindeki aramalar en üst sıralarda yer alır.

Çekişmeli boşanma en fazla kaç yıl sürer sorusunun net bir yanıtı yoktur.  Yargıda hedef süre ile belirlenen süre 300 gündür. Davaya konu olan süreçler, mal paylaşımı, velayet gibi birçok konu sürecin uzamasına ya da kısalmasına neden olabilir.

Örneğin çekişmeli boşanmada kiralık evin durumu bile dava sürecinde talep edilerek tedbiren size tahsisi istenebilir. Sürecin doğru yönetilmesi için çekişmeli boşanma avukatı ve danışmanlık ile başlanılması çok önemlidir.

Çekişmeli boşanma davalarında hakim neler sorar, çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma nasıl olur, cekismeli bosanma davasini geri çekme, çekişmeli boşanma cevap dilekçesi gibi konularda alınacak destek davanın gidişatını büyük katkı sağlayabilir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Ankara

Çekişmeli Boşanma Avukat Ve Danışma

Çekişmeli boşanma davasında duruşmaya gidilmezse ne olur?

Davaya gidilmemesi durumunda  o celse yapılan hiçbir işleme, dinlenen tanıklara itiraz etme hakkını kaybetmiş olursunuz. (Çekişmeli Boşanma Avukatı Ankara).

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya döner mi

Çekişmeli boşanma davası devam eden çiftler uzun süren davalar neticesinde daha fazla zarar görmemek adına “çekişmeli boşanma davalarını anlaşmalı boşanmaya döndürmek İsteyebilir.

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya nasıl çevrilir diye soracak olursanız. Bu kararı davanın görüldüğü aile mahkemesi  karar verir. Yapılan başvurular sonucunda  aile mahkemeleri bu başvuruları kabul edebilir ve dava sürecinin kalan kısmı anlaşmalı boşanma davası olarak devam edebilir.(Çekişmeli Boşanma Avukatı Ankara).

311 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp