Boşanma Tebligatı Ne Zaman Gelir? Çekişmeli ve anlaşmalı Boşanma tebligatı ne zaman gelir?

Boşanma Tebligatı Ne Zaman Gelir? Çekişmeli ve anlaşmalı Boşanma tebligatı ne zaman gelir?
boşanma süreci, dava açılmasından tebligatın yapılmasına, kararın verilmesinden kesinleşmesine kadar çeşitli aşamalardan oluşur. Peki, Boşanma Tebligatı Ne Zaman Gelir?

Boşanma süreci, evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla yasal yollara başvurulmasıdır. Bu süreçte, davanın açılması, davalıya tebligatın ulaştırılması, boşanma kararının verilmesi ve kesinleşmesi gibi aşamalar yer alır. İşte bu süreçle ilgili bazı önemli noktalar:

Boşanma Tebligatı Ne Zaman Gelir?

Boşanma davası açıldıktan sonra, ilgili mahkeme kaleminin iş yoğunluğuna bağlı olarak, dava dilekçesi genellikle 7 gün içinde davalının adresine tebliğ için çıkarılır. Tebliğin davalıya ulaşma süreci ise yaklaşık olarak 10 gün sürer. Toplamda, boşanma davasının tebligatı davalıya 15 ile 20 gün arasında ulaşır.

Boşanma Davası Dilekçesi Karşı Tarafa Ne Zaman Ulaşır?

Dilekçenin davalıya ulaşma süresi, mahkemenin yoğunluğuna ve tebligatın gönderildiği adrese bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, dilekçe 15 ile 20 gün içinde davalıya ulaşır.

Boşanma Tebligat Geldikten Sonra Ne Olur?

Boşanma kararı verildikten sonra, gerekçeli karar yazılır ve taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebligattan itibaren 2 hafta içinde varsa itirazlarını istinaf mahkemesine sunabilirler. Eğer itiraz yapılmazsa boşanma kararı kesinleşir.

Açılan Boşanma Davası e-Devlette Ne Zaman Görülür?

Açılan boşanma davası, mahkeme tarafından gerekli işlemler yapıldıktan ve tarafların bilgileri kaydedildikten sonra e-Devlet üzerinden görülebilir. Bu işlemler genellikle davanın açılmasından kısa bir süre sonra tamamlanır.

Boşanma Dilekçesi Verdikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Boşanma davasının başlaması için gerekli dilekçenin mahkemeye sunulmasından sonra, ilk duruşma tarihi genellikle 2 ile 4 ay içinde belirlenir. Dilekçe ve karşı cevap dilekçelerin taraflara tebliğ edilmesi yaklaşık 37 gün ile 60 gün sürmektedir. Bu, mahkemenin iş yoğunluğuna ve davanın karmaşıklığına göre değişiklik gösterebilir.

Boşanma Kararı Tebliğ Ne Kadar Sürer?

Boşanma kararı verildikten sonra, gerekçeli kararın yazılması ve imzalanması için mahkeme tarafından 30 gün süre verilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliği ise genellikle 14 gün içinde gerçekleştirilir.

Muhtara Yapılan Tebligat Ne Zaman Kesinleşir?

Adreste bulunamayan kişilere yapılan tebligat, muhtara yapılır ve ihtarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılır.

Boşanma Tebligatı Ne Zaman Gelir?

Eşlerden biri evliliği bitirmek üzere boşanma davası açtığı zaman mahkeme, davacı ve davalıya yani eşlerin her birine tebligat gönderir.

Eşlerin henüz mahkemeye çağrılmadığı ve davanın henüz ilk duruşmasının yapılmadığı aşamada gönderilen bu tutanağa tensip tutanağı denir. Bu tutanakta mahkeme gününe kadar tarafların ne yapması gerektiği hakkında bilgilendirme yer alır. Eşlerden biri boşanma davasını açtığı zaman tensip tutanağı yani tebligat dava açan eşin boşanma dilekçesiyle davayı açan kişinin mahkemeye verdiği diğer eşin yani davalının adresine gönderilir.

Tebligatın ne kadar bir zamana ulaşacağı konusu mahkemenin yoğunluğuyla ilgili bir durumdur. Boşanma için açılan davalardaki tebligat, davayı açan tarafın kendi isteği doğrultusunda gerekli masrafı ödemesi şartıyla normal ya da acele posta servisi vasıtasıyla gönderilmesi mümkündür.

Boşanma Tebligatı Ne Zaman Gelir?

Aile mahkemesine dava dilekçesi hazırlanarak ve dava masrafları olan harç ve avans gideri vezneye yatırılarak dava süreci başlamış olmaktadır. Bu aşamadan sonra aile mahkemesinde boşanma tebligat süreci ve cevap dilekçeleri süresi başlamaktadır. Avrupa birliğince de kabul edilen davanın sonuçlanma makul süreleri incelendiğinde, davanın açılması ve tensip zaptının hazırlanması 7 günlük sürede tamamlanır.

Dava dilekçesinin aile mahkemesince davalı eşe tebliğ edilme süresi 30 gündür. Bu süre tebligatın hazırlanması ve karşı tarafa gönderilip tebliğ edilmesi ile tebligat parçasının dosyaya dönme süresi olarak kabul edilir.

Davalı eşin dava dilekçesini kendisine tebliğ edilmesi ile 14 gün içerisinde cevap dilekçesi yada karşı dava açma süresi olarak belirlenmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, dava dilekçesinin ve tebligatın tebliğ edilme makul süresi 37 gün olarak belirlenmiştir. Bu sürenin kısalması veya tebliğ edilmemesi durumuna göre kısa ve daha uzaması mümkündür.

Boşanma Tebligatı Almazsa Ne Olur?

Boşanma dava dilekçesi ve davanın açılması ile davalı eşe tebligat gönderilir. Gönderilen tebligatın alınmaması durumunda kişinin mernis adresine tebligat çıkarılır.

Tebligat kanuna göre mernis adresine gönderilen tebligatın alınmaması halinde kayıtlı olduğu adrese bağlı muhtarlığa tebligat yapılır. Burada mernis adresi varsa kişinin tebligatı alıp almamasının pek önemi bulunmamaktadır.

Kaldı ki yapılan tebligat geçerli olacağından, itiraz ve cevap süreleri olan 14 günlük süreyi geçirmesi halinde hak kaybına uğraya bilir.

Boşanma Tebligatı Süreci Nasıl İşler?

HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu)'nda yapılmış olan değişiklikten sonra boşama dilekçesi verilme işleminden sonra duruşma günü belirlenip verilmesi mahkemeler tarafından daha geçe alınmaya başlamıştır.

Değişiklik yapılmadan önceki Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda dava açılma işleminden sonra hazırlanan tutanakla birlikte duruşma günü belirlenip verilirdi. Ancak bu beyan bugün uygulanmadığı için Hukuk Muhakemeleri Kanununda yapılan son değişikliklerle nelerin değiştiğini bilmek faydalı olacaktır.

Hukuk Muhakemeleri Kanununda 2011 yılında yapılan değişikliklerle yeni sistemde hazırlanan tensip tutanağının yanında dava dilekçesi dava açılan eşe gönderiliyor. Bu bilgilendirmeden sonra dava açılan eşten cevap dilekçesi vermesi istenir.

Davalı taraf bu isteğin üzerine hazırladığı cevaba dava açan taraftan cevap dilekçesi alınır. Eğer isterse dava açılan kişi ikinci kez cevap dilekçesi verme hakkına sahiptir. Bu aşamaya kadar bahsettiğimiz dilekçenin verilmesi sonrasında davalıya davanın bildirilmesi, davalıdan cevap istenmesi, davacının cevaba cevap vermesi gibi tüm aşamalar düşünüldüğünde bunlar 6 ay gibi bir zaman gerekir.

Olur da adreslerde bir yanlışlık olmuş, tebligat adrese ulaşmasında sıkıntı çıkmışsa 6 ayda daha fazla bir zamanı da alabilir. Bahsettiğimiz aşamalar için gereken 6 ay gibi bir süreyi kısaltıp, boşanma tebligatını daha kısa zamanda ulaşması için birkaç yola başvurulabilmesi mümkündür.

Dilekçenin mahkemeye tebliğ edilmesini, dava açılan tarafın cevap dilekçesini vermemesi gibi hallerin fazla zaman almaması için tebligatları acele posta servisiyle yapılabilir. Acele posta servisinin kullanılması durumunda işlemler daha hızlı ulaşacağından tebligatın daha kısa bir zamanda ulaşmasına olanak sağlayacaktır.

Duruşma gününü daha erkene alabilmek, zamanı kısaltmak için boşanma davasının dosyasının sıkı ve düzenli bir şekilde takip edilip düzenlenmesi gerekir.

Taraflar tek başına bu aşamada yeterli gelemeyecekleri göz önünde bulundurmaları ve hukuki yönlendirme ve bilgilendirmeler için bir avukattan yardım almaları eşlerin bu süreci daha kolay ve zararsız atlatmalarına yardımcı olacaktır.

Boşanma Dava Dilekçesi Sonrası Duruşma Gününün Bildirilmesi

Boşanmada tebligat gününü bu noktada önemli bir husustan bahsederek bitirelim. Açılan boşanma davası için gönderilen tebligatta duruşmayla ilgili bilgilendirmeler yazılıdır.

Tebligatta yer alan bilgiler; duruşmanın tarihi ve zamanı yani saati, duruşmanın yapılacağı yerdir. En önemli olan nokta tüm bu bilgiler ve bilgilendirmeler gönderilen tebligat zarfının içinde değil dışında, zarfın üzerinde yazılıdır.

Tarafların zarfı açarken dikkat etmeleri bu bilgilendirmeleri yırtmamalarına özen göstermeleri gerekir. Ayrıca zarfın üzerinde duruşmanın tarihi ve zamanı yani saati, duruşmanın yapılacağı yerin yanı sıra mahkemenin adı ve dava dosyasının dosya esas numarası da yazılıdır. Dosya numarası çok önemlidir.

Dava boyunca yapacağınız tüm işlemleri, gerekli mercilerden alacağınız tüm bilgileri bu dosya numarasından yapılacağı unutulmamalıdır. | Boşanma Tebligatı Ne Zaman Gelir?

Boşanma Tebligatı Ne Zaman Gelir? | Sıkça Sorulan Sorular

Mernis adresine tebligat kanununa göre nasıl yapılır. Usul hakkında yargı kararı Adres kayıtlı olan mernis kayıtlı yeri adresine çıkarılan tebligat hariç olmak üzere, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebligatı yapacak memurunun, adreste bulunmama nedenini bilmesi düşünülen komşu, bina yönetici, bina görevlisi, mahalle muhtarı, ihtiyar heyeti üyeleri veya meclisi üyeleri, mahalli kolluk görevlileri neden araştırarak tespit edilen beyanlarını tebligatın üzerine yazıp imzalatması, imzadan imtina halinde bu durumu tebligata usulünce yazarak imzalaması gerekir.

Davacı kadın avukatı temyiz ettiği dilekçesinin tebliğine ilişkin mazbatada muhatabın adreste bulunmama nedeni tevsik edilmemiştir. Bu durumda, temyiz dilekçesi tebligatı usulsüzdür. Açıklanan sebeple, temyiz dilekçesinin davacı kadın vekiline usulüne uygun şekilde tebliği sağlanarak katılma yoluyla temyiz süresi de beklenmek suretiyle gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine İADESİNE oybirliğiyle karar verildi.

Tebligat kanununa göre madde 21 göre tebligat nasıl yapılır. Dosyadan, davalıya muhatabın olmaması sebebiyle Tebligat Kanunuda ki 35’inci kısma göre yapıldığı anlaşılmakta olup, davalının adres kayıt sisteminde kayıtlı olup olmadığını araştırmaksızın tebligatın yapılması usule uygun değildir.

Mahkemece; gecikmeye ve yeni bir geri çevirmeye mahal verilmeksizin, davalı hakkında mahallinde yapılacak araştırma ile adres kayıt sisteminde ki yazılı adreslerine Tebligat Kanununun 21. Maddesin de yazılı kurallar çerçevesinde tebliğ yapılması gerekir Boşanma tebligatının yapıldığı adreste olmaması adresinin bilinmemesi halinde nasıl tebliğ yapılır.

Sonraki tebligatlar davalı-karşı davacı kadın ile aynı olan mernis adresine Tebligat Kanununun 21/1. maddesine göre tebliğ edilmiştir. Gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçesi de davacı-karşı davalı erkeğe davalı-karşı davacı kadınla aynı olan adrese Tebligat Kanununun 21/1. maddesine göre tebliğe çıkarılmış, muhatabın taşındığı gerekçesiyle bila tebliğ olunca bu kez karar ve temyiz başvuru dilekçesinin tebliği aynı adrese Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebliğ edilmiştir. Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için, daha önce usulüne uygun tebligat yapılan muhatabın adresini değiştirmiş olması,

Yeni adresini bildirmemesi ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin de mevcut olmaması gerekir. Bu hali ile davacı-karşı davalı erkeğe yapılan gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçesi tebliği usulsüzdür.

O halde, mahkemece yapılacak iş; gerekçeli kararın ve davalı-karşı davacı kadının temyiz başvuru dilekçesinin davacı-karşı davalı erkeğe usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi ve temyiz süresinin beklenmesinden sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine İADESİNE oybirliğiyle karar verildi.

Tebligatın usulsüz olması halinde savunma hakkının kısıtlandığı kararı Bu durumda davalı yapılan dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü tebliğleri usulsüz olup, davalı tarafın savunma hakkı kısıtlanmıştır.

O halde mahkemece öncelikle dava dilekçesinin usulüne uygun tebliği ile, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra, ön inceleme duruşmasına taraflar usulünce davet edilip, ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra taraflara tahkikata geçildiği bildirilip, gösterildiği takdirde delillerinin toplanması ve gerçekleşecek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken;

Açıklanan bu hususlara riayet edilmeksizin hüküm tesisi hukuki dinlenilme hakkının (HMK m.27) ihlali niteliğinde olup, bozmayı gerektirmiştir. Tebligatın usulsüz olması, haberdar edilen kişinin imzadan imtina etmesi Davacı erkeğe yapılan tebliğde tebligatmazbatasında tebligattan haberdar edilen kişi sadece imzadan imtina etmemiş isim vermekten de imtina etmiştir (Teb. K m. 23/7. m. 24/5).

Bu haliyle davacıya temyiz dilekçesinin tebliği geçersizdir. Açıklanan sebeple davalı kadının temyiz dilekçesinin usulüne uygun şekilde davacı erkeğe tebliğinin sağlanarak onun yönünden de katılma yoluyla temyiz süresinin beklenildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine İADESİNE oybirliğiyle karar verildi

Bu haber toplam 2114 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara