Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır? | Evlilik birliği içinde olan kişilerin Türk Medeni Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmiş olan özel ve genel şartları gerekçe göstererek boşanmaya karar vermeleri söz konusu olabiliyor. Kişiler dava açmak istediklerinde mutlaka hukuk sistemindeki tüm davalarda olduğu gibi mahkemeye başvurularını dilekçe yolu ile yapmalıdırlar. İkamet edilen ya da başvuruya söz konusu olan aile mahkemesine boşanma dilekçesinin iletilmesinin ardından boşanma davaları açılabiliyor.

 

Davaların ancak eksiksiz ve hatasız bir boşanma dilekçesi ile açılabilmesinden ve aynı zamanda yazılmış olan dilekçenin kişilerin daha sonraki süreçte boşanma davalarından sonra elde edecekleri haklar konusunda sahip olacağı yarar ve zararların belirlenmesinde de etkili olacağından dolayı mutlaka dilekçelerin hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Boşanma davalarının esas yapısını oluşturduğu için boşanma davası dilekçeleri sadece boşanma davasının içeriği hakkında değil aynı zamanda nasıl görüleceği, türünün ne olduğu ve hangi kapsamda değerlendirileceği gibi hususların belirlenmesinde de kullanılır.

 

Boşanmaya karar veren kişilerin yasal olarak boşanma sürecine dahil olmaları ancak boşanma dilekçelerinin ilgili mahkemelere iletilmesi ile mümkün olur. Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır ? Benzer örneklerinin farklı internet sitelerinde yer alması sayesinde kişiler boşanma dilekçelerini yazmaya ihtiyaç duyduğu zamanlarda farklı internet siteleri üzerinde yer alan dilekçe örneklerinden hareket ederek boşanma dilekçelerini yazabilirler.

 

Ancak daha önce de vurgulandığı gibi her bir detayın boşanma davasının yürütülmesinde önemli derecede etkiye sahip olması bu konuda hassas davranılmasını gerektiriyor. Kişilerin bu noktada yapabilecekleri bir hata daha sonrası için istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Bu nedenle mutlaka aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatın desteği alınarak dilekçeler hazırlanmalıdır. | Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Boşanma Davası Dilekçesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

Boşanma dilekçesi hazırlanırken boşanma davalarının nasıl yürütüleceğinin kesin bir şekilde bilinmesi adına mutlaka kişilerin istediği noktaların açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Her bir boşanma davasının evliliklere bağlı olarak farklı bir yapıya sahip olması boşanma dilekçelerinin de farklı hazırlanmasına sebep olabilmektedir. Bu fark özellikle boşanma davalarının açılmasına gerekçe gösterilen durumdan kaynaklanmaktadır.

 

Kişiler daha önce hazırlanmış olan boşanma dilekçelerinde noktaları kendi boşanma davalarına benzeterek bir dilekçe hazırlamak istediklerinde en çok problem yaşanan noktalar da bu sebeple meydana gelmektedir. Boşanma dilekçeleri ile ilgili olarak en temel teknik detay dava dilekçesinde bulunması gereken hukuki altyapının sağlam bir şekilde kurulması olmaktadır.

 

Bu noktada özellikle evlilik sonrası ortaya çıkan haklar olan mal paylaşımı, velayet, nafaka ve tazminat gibi konularda kişilerin çeşitli sorunlarla karşılaşması söz konusu olabiliyor. Bu nedenlerle mutlaka alanında uzman bir avukattan yardım almak gerekmektedir. Her evliliğin kendine ait bir yapısının bulunması, eşlerin boşanma davalarına gerekçe gösterdikleri olayların nitelikleri ve buna bağlı olarak her bir eşin kusurunun da net bir şekilde ortaya konması boşanma davalarının farklı biçimlerde görülmesine sebep olduğu için dilekçelerin yazımında da bu ayrıma dikkat etmek gerekmektedir.

 

Bu sebeple kişilerin kendi evliliklerine en uygun boşanma dilekçelerinin ortaya koyarak boşanma sonrası talep ettikleri konularla ilgili isteklerini açık bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Ancak bu sayede tüm boşanma davası sürecinin en başarılı şekilde tamamlanması mümkün olabilmektedir. | Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Aldatma Gerekçesi Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Evlilik birliği içinde iken aldatma olayının eşlerden biri tarafından gerçekleşmesi halinde boşanma davasının bu gerekçeye dayandırılarak açılması mümkün olmaktadır. Boşanma davasının açacak olan kişiler boşanma gerekçesini boşanma dilekçeleri üzerinde ayrıca belirtirken aynı zamanda aldatma davranışını ispat etmelerini sağlayacak olan delillere de sahip olmalıdırlar.

 

Bu sayede kişilerin nafaka, mal paylaşımı, velayet hakları gibi konularda da taleplerini iletmesi söz konusu olabiliyor. Aldatmayla ilgili olarak dilekçelere eklenebilecek veya mahkemede sunulabilecek olan ispat yöntemleri kişilerin aldatma olayının ne zaman ve nasıl gerçekleştiği hakkındaki bilgisini oluşturan belgeler olacaktır.

 

Aldatma gerekçesiyle boşanma davası açmak isteyenler için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olan zamanaşımı süresi altı aydır. Bu süre kişinin aldatma olayını öğrenmesinin ardından başlamaktadır. Eğer aldatmadan sonra 5 yıllık bir süre geride bırakılmışsa kişilerin bu gerekçeyle boşanma davalarını açması mümkün olmamaktadır. | Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Terk Gerekçesi ile Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Boşanma davalarının açılabilmesinde kişilerin gerekçe olarak öne sürebilecekleri haklı bir sebep de terk olayının yaşanmasıdır. Terk kavramı boşanma davalarının görüldüğü zamanlarda bir eşin evi terk etmesi, diğer eş tarafından evden kovulması ya da eve girmesinin önlenmeye çalışılması ve buna yönelik hareketleri karşılamaktadır.

 

Terk durumlarından birinin ortaya çıkması halinde kişilerin olay gerçekleştikten sonra gelen 4. ayda ihtarname hazırlayarak eşe buna göndermesi gerekmektedir. 2 ay içerisinde eşten bu ihtarnameye yönelik olarak bir cevap gelmezse bu durumda boşanma davasının açılması mümkün olmaktadır. Boşanma dilekçeleri hazırlanırken terk olayı ile ilgili olarak terkin ne zaman ve nasıl bir şekilde gerçekleştiği, ihtarnamelerin hazırlanarak diğer eşe ulaştırılıp ulaştırılmadığı gibi noktalar dikkate alınır.

 

Ayrıca dilekçede taleplerin eklendiği kısımlara kişilerin mutlaka boşanma davasının sonucunda talep ettikleri şeyleri de eklemeleri gerekmektedir. Şiddetli Geçimsizlik Gerekçesi ile Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır Evlilik birliği içindeki kişilerin Türk Medeni Kanunu’nda özel nedenler olarak sıralanmış haklı gerekçeleri bulunmuyorsa bu durumda boşanma davasının halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle açılması mümkün olmaktadır.

 

Bir eşin çocukları ile ilgilenmiyor olması, yalan söylenmesi, sır saklanması, cinsellik problemleri, alkol bağımlılığı, fikir birliği sağlayamama gibi konular kişilerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle boşanma davasını açabilmesini sağlıyor. Bunların dışında kalan pek çok sebep de mahkeme tarafından aynı gerekçeyle boşanma davalarının açılmasına yeterli sayılabilmektedir. Mahkemenin bu kararı verirken dikkat ettiği en önemli nokta evlilik birliğinin daha fazla sürdürülmesini artık imkansız olacağını belirlemesidir. | Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Yargıtay Kararı – Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

T.C. YARGITAY: BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/19833 Karar: 2014/1005 Karar Tarihi: 21.01.2014 – Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır BOŞANMA DAVASI – DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI ZORUNLU UNSURUN DİLEKÇEDE BELİRTİLMİŞ OLDUĞU – DAVALININ TEBLİGATA YARAR AÇIK ADRESİNİN ARAŞTIRILMASI – ADRESİN TESPİTİ HALİNDE TEBLİGAT YAPILMASI GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI

 

Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

 

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                                  : TC KİMLİK NUMARASI     : ADRES                                    : VEKİLİ                                   : ADRES                                   : DAVALI                                : ADRESİ                                 : KONU                                  : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir. DAVA DEĞERİ                 : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) AÇIKLAMALAR                : HUKUKİ NEDENLER    : 4721 S. K. m. 4, 166, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4, 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 6100 S. K. m. 240, 266. HUKUKİ DELİLLER    : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, …/…/… tarihli doktor raporu, disiplin cezalarına ilişkin tutanaklar, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi SONUÇ VE İSTEM        : EKLER                             : 1. Aile nüfus kaydı, 2. Tanık listesi,

 Yazıda Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır konusu hazırlanarak bilgi amaçlı sayfamızda yer almıştır. Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır konusunda daha detaylı bilgi için diğer makaleleri okuyabilirsiniz, ayrıca boşanma davası nasıl açılır  hakkında avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. | Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?
[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor