Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya nasıl dönüşür?

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya nasıl dönüşür?
Anlaşmalı boşanma, genellikle daha az zaman alır ve daha az maliyetlidir, ancak her iki tarafın da bu sürece tam olarak katılımı ve işbirliği gerektirir. Peki, Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya nasıl dönüşür?

Çekişmeli boşanma sürecinin anlaşmalı boşanmaya dönüşebilmesi, her iki tarafın da bu yönde bir irade beyanında bulunmasına bağlıdır. Bu sürecin nasıl işlediğine dair aşağıda, sorularınıza özgün cevaplar madde madde sunulmaktadır:

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya nasıl dönüşür?

Ortak Karar: Her iki tarafın da boşanma sürecini basitleştirmek ve çabuklaştırmak adına anlaşmalı boşanmayı tercih etmesi gerekir. Bu, ortak bir karar ve anlayış gerektirir.

Anlaşma Protokolü: Taraflar, boşanma koşulları üzerinde anlaşmaya varmalı ve bu anlaşmayı yazılı bir protokol haline getirmelidir. Bu protokol, çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi konuları kapsar.

Mahkemeye Sunum: Anlaşma protokolü, çekişmeli boşanma davası devam ederken mahkemeye sunulur. Mahkeme, protokolü inceledikten ve uygun bulduktan sonra boşanma sürecini anlaşmalı boşanma olarak değiştirir.

Yasal Şartlar: Anlaşmalı boşanma için yasal olarak evlilik tarihi ile dava tarihi arasında en az 1 yıl geçmiş olması gerekir. Ayrıca, anlaşmanın her iki taraf için de adil ve makul olması mahkeme tarafından değerlendirilir.

Anlaşmalı boşanma Çekişmeliye döner mi?

Anlaşma Şartlarının İhlali: Anlaşma protokolünde yer alan şartlara tarafların uymaması, protokolden cayma veya anlaşma koşullarının ihlali durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli hale gelebilir.

Yeniden Değerlendirme: Mahkeme, anlaşma koşullarının ihlal edilmesi durumunda davanın çekişmeli boşanma olarak yeniden değerlendirilmesine karar verebilir. Bu, genellikle daha fazla zaman ve kaynak gerektirir.

Anlaşmalı boşanma kararı alınmazsa ne olur?

Kararın Kesinleşmemesi: Boşanma kararı verildikten sonra, tarafların bu kararı kabul etmesi ve ilgili belgelere imza atması gerekir. Tarafların imza atmaması durumunda, karar kesinleşmez ve yasal olarak evlilik devam eder.

Yasal Süreçler: Kararın kesinleşmemesi, tarafların evli kalmaya devam etmesi anlamına gelir. Bu durum, tarafların evlilikle ilgili yasal hak ve yükümlülüklerine sahip olmaya devam etmeleri demektir.

Çekişmeli Boşanmayı Anlaşmalıya Dönüşmesi Nedir?

Eşler arasında devam eden boşanma davasında mümkün olan süreçtir. Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesi eşlerin anlaşma protokolü hazırlayarak, aile mahkemesine sunması ile süreç başlamış olur.

Boşanma davaları çoğu zaman çekişmeli boşanma tabir edilen dava türü ile çeşitli sebeplere dayandırılarak açılmaktadır. Bu sebepler içerisinde en çok rastlanılan boşanma ise aldatma, hakaret, darp şiddet görme olarak sıralayabiliriz.

Çekişmeli Boşanma Davasında Neler Talep Edilir

Bu sebeplerle açılan boşanma davalarında bu davranışları sergileyen eş mahkemece genelde kusurlu kabul edilmektedir. Eşin kusurlu kabul görülmesi durumunda aile mahkemesi hem boşanmaya, hemde maddi ve manevi tazminata karar verecektir.

Yukarıda anlattığımız yaptırımlar dışında kusur eşe karşı dava başlangıcında alınacak koruma kararı veya açılacak ceza davası durumunda da ceza mahkemesince ceza alma durumu söz konusu olabilmektedir. Ortak mallar ve diğer alınacak tedbirler boşanma davasında eşin sıkıntılı bir süreç yaşamasına sebep olacaktır.

Çekişmeli Boşanmayı Anlaşmalıya Dönüşmesi Nasıl Olur

Bu sürecin sonlanmasını isteyen eşler çekişmeli açmış oldukları boşanma davası devam ederken kendi aralarında yapacakları anlaşma ile boşanmanın hukuki boyutlarını kendi aralarında anlaşarak çözüme kavuşturma imkanı sağlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir

Anlaşmalı boşanma dava şartları içerisinde en önemli husus evliliğin en az bir yılını doldurmasıdır. Bunun yanında eşler boşanmanın hukuki sonuçları olan boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşma konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Eşlerin tüm hususlarda anlaşma yaparak, anlaşmayı protokolünü her iki eşten altını imzalayarak aile mahkemesine çekişmeli devam eden boşanma davalarını, anlaşmalı boşanmaya dönüştürdüklerini beyan ederek duruşma günü alırlar.

Alınan duruşma günün eşler bizzat duruşma gününde hazır olarak katılırlar. Aile hakiminin anlaşma protokolüne ilişki sorularına net cevap vererek, protokolü onaylamaları gerekmektedir.

Hakim anlaşmanın eşler arasında hür iradeleri ile yapıldığına kanaat getirmesi halinde çekişmeli boşanmadan dönen anlaşmalı boşanmaya karar verir. Anlaşmalı boşanma davasında vazgeçme hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Örnek Yargıtay Kararları - Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesi

BOŞANMA DAVASI - DAVACININ EVLİLİK İÇERİSİNDE GÖRDÜĞÜ ŞİDDET NEDENİYLE TALEP ETTİĞİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİNDEN ANLAŞMALI BOŞANMA SIRASINDA FERAGAT ETTİĞİ. DAVANIN REDDİ GEREĞİ. ÖZET: Davalı-karşı davacı ...'in eldeki davada evlilik içerisinde gördüğü şiddet nedeniyle davacı-karşı davalı ...'ndan talep ettiği manevi tazminat isteğinden anlaşmalı boşanma sırasında feragat ettiği kabul edilmelidir.

Boşanmadan sonra ise davacı-karşı davalı ... kendisine yönelik haksız bir fiili olduğunu ispatlayamamıştır. Bu nedenle davalı-karşı davacı ...'in de davasının reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 1213 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara