Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Anlaşmalı boşanma davası dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulması aşaması ile boşanma süreci başlamış olur. Boşanma sürecindeAnlaşmalı Boşanma için aile mahkemesine müracaat ettiğiniz takdirde mahkeme size duruşma günü verir. Hakim iki tarafı da orada görmek durumundadır. Diğer tür davalarda görmek zorunda değil, vekille de temsil edilebilirsiniz. Hakim o şahsın iradesinin gerçekten boşanma yönünde olup olmadığını tespit etmek ister. Kişi, kendi rızasıyla mı, yoksa zorlama ile mi davayı açıyor, hakim görmek ister. Hakim ikna olmazsa veya hazırlanan protokolde anlaşmazlık olursa davayı reddedebilir. Aile Hakimi boşanma şartlarını, protokolü uygun bulması neticesinde boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmaya karar verilmesinde sonra boşanma kararının kesinleşme süreci başlar. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar süresi içerisinde kesinleşmeyen tüm kararlara itiraz edebilir. Yani bu durumda anlaşmalı boşanma davasından vazgeçme olarak söylenebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Yargıtay Kararı – Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

YARGITAY KARARI: ANLAŞMALI BOŞANMADA ANLAŞMANIN OLMAMASI VAZGEÇME

2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/14467 Karar: 2012/31520 Karar Tarihi: 24.12.2012

BOŞANMA DAVASI – DAVAYA ÇEKİŞMELİ OLARAK DEVAM EDİLMESİ – TARAFLARA DELİL GÖSTERMELERİ İÇİN İMKAN TANINMASI GEREĞİ – KANUNDA YER ALAN BOŞANMA SEBEBİNİN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ SAPTANIP KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Anlaşmalı Boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar, davacının bu yöndeki irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Böyle bir durumda davaya, çekişmeli olarak devam edilmesi, buna bağlı olarak taraflara delil göstermeleri için imkan tanınması, göstermeleri halinde delillerinin toplanması ve kanunda yer alan boşanma sebebinin gerçekleşip gerçekleşmediği saptanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Açıklanan yönde araştırma ve inceleme yapılmak üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

YARGITAY KARARI: ANLAŞMALI BOŞANMA VAZGEÇME

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/11337 Karar: 2012/19728 Karar Tarihi: 12.07.2012

BOŞANMA DAVASI – KADININ NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMEDİĞİNE DAİR BEYANININ ANLAŞMALI BOŞANMAYI SAĞLAMAYA YÖNELİK OLUŞU – ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINA DÖNÜŞMENİN TALEPLERDEN FERAGAT ANLAMINA GELMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davalı kadının nafaka ve tazminat istemediğine dair beyanı anlaşmalı boşanmayı sağlamaya yönelik olup, davanın Türk Medeni Kanunu kapsamında çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi bu taleplerden feragat anlamına gelmez. O halde mahkemece, taraf delillerinin Türk Medeni Kanunu uyarınca toplanıp, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

 

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.