Çekişmeli Boşanmada Kiralık Evin Durumu Nedir? Boşanmada kirayı kim öder?

Çekişmeli Boşanmada Kiralık Evin Durumu Nedir? Boşanmada kirayı kim öder?
Çekişmeli boşanma süreçlerinde aile konutu ile kiralık evin durumlar ve bunlara ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında genel bir rehber sunmaktadır. Peki, Çekişmeli Boşanmada Kiralık Evin Durumu Nedir? Boşanmada kirayı kim öder?

Boşanma süreçleri, özellikle aile konutu gibi önemli meseleler söz konusu olduğunda, bir dizi karmaşık hukuki düzenlemeyi içerir.

Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 194, aile konutu üzerinde yapılacak tasarrufların eşlerin birbirlerinin rızasına bağlı olduğunu açıkça belirtir. Bu çerçevede, çekişmeli boşanma durumlarında aile konutuyla ilgili bazı soruların cevapları şu şekildedir:

Çekişmeli Boşanmada Kirayı Kim Öder?

Çekişmeli boşanma sürecinde, aile konutu kiralanmış bir konut ise, kira bedeli genellikle mahkeme tarafından konutun tahsis edildiği eş tarafından ödenir. Ancak, pratikte, kira sözleşmesi üzerinde kiracı olarak belirtilen eş, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durum, kira yükümlülüğünün hukuki niteliğinden ayrı olarak, eşler arasındaki anlaşmazlığın mahiyetini de yansıtır.

Çekişmeli boşanmada evin tahliyesi ne şekilde yapılır?

Çekişmeli boşanma sürecinde evin tahliyesi, davaya konu olan aile konutunun mülkiyet durumuna ve müşterek çocukların varlığına göre değişkenlik gösterir. Davanın devam ettiği süre zarfında, müşterek çocuklar varsa ve mülkiyet hakkı bir eşte ise, çocuklarla birlikte bu eş konutta kalmaya devam eder. Diğer eşin, bu süreçte konutun tahliyesini talep etmesi genellikle mümkün olmamaktadır.

Boşanma Aşamasında Evin Kiraya Verilmesi

TMK'nın 194. maddesi gereğince, aile konutu üzerinde, diğer eşin açık rızası olmaksızın herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Bu kapsamda, aile konutunu üçüncü kişilere kiraya verme, intifa hakkı veya sükna hakkı gibi haklar tesis etme gibi işlemler, diğer eşin onayı olmadan yapılamaz. Aile konutunun korunması ve aile bireylerinin menfaatlerinin gözetilmesi, bu düzenlemenin temel amacını oluşturur.

Boşanan Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Boşanma sonrası ev sahibi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri ihtiyacı olduğu durumlarda, mevcut kiracıyı tahliye etme hakkına sahiptir. Bu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak, mülk sahibinin haklarını koruma altına alır.

Boşanma Davasında Kiralık Evde Kim Kalır?

Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davalarında, kiralık evde kimin kalacağı konusu, tarafların anlaşması veya mahkeme kararına bağlıdır. Eğer kira sözleşmesi eşlerden birinin adına düzenlenmişse ve taraflar arasında bir anlaşma varsa, o eş evde kalmaya devam edebilir. Anlaşmazlık halinde ise, mahkeme dava süresince evde kalacak kişiyi belirleyecektir.

bosanma-davasi-kiralik-evin-durumu.jpg

Çekişmeli Boşanmada Kiralık Evin Durumu Nedir? Çekişmeli boşanmada kiralık konut durumu hakkında bilgiler aktarılırken, konutun kira sözleşmesinin sahip olduğu detaylar göz önünde bulundurulur.

Çekişmeli Boşanmada Kiralık Evin Durumu Nedir?

Çekişmeli boşanma işlemlerinde kiralık evin durumu ve evde kimin kalacağına ilişkin kararlar, mahkeme kararı ile verilir. Evde kalma hakkına öncelikli sahip olan kişi ise kira sözleşmesinde adı yer alan taraftır.

Kiralık ev için çekişmeli boşanmanın sonuçları, çekişmeli boşanmada kiralık evde kalanın belirlenmesi, çekişmeli davada tedbir kararı ve kira sözleşmesi hakkında detaylar alt başlıklardan öğrenilirler.

Kiralık Konut Hakkında Çekişmeli Boşanma

Kiralık ev hakkında çekişmeli boşanma sonuçlarına bağlı olarak verilen kararlarşu şekilde sıralanırlar:

  • Kiralık ev hakkında çekişmeli boşanma davası kararları sonucu, evde kimin kalacağı hakkında karar verilir. Bu karar mahkeme tarafından verilir.
  • Kararlar hakimin belirlediği sonuçlar üzerinden açıklanır.
  • Hakim evin kira sözleşmesi üzerinde yer alan eş tarafının, evde kalması kararını verme hakkına sahiptir.
  • Kira sözleşmesi üzerinde her iki eşin de ismi yer alıyorsa, hakimin vereceği karara bağlı olarak evde kalması tercih edilen kişinin üzerine, kira sözleşmesi tekrar düzenlenir.
  • Kira sözleşmesi üzerine geçirilen eş tarafı, boşanma sonrası kiralık evde kalmaya devam eder.

Çekişmeli Boşanmada Kiralık Evde Kalanın Belirlenmesi

Çekişmeli boşanmada kirada kalacağı seçme işlemi yapılırken göz önünde bulundurulan kriterler şu şekilde sıralanırlar:

Çekişmeli boşanma ile kiralık evde kalacak kişi seçilirken, çocukların durumları göz önünde bulundurulur.

Çocuklar anne ile birlikte kalıyorlarsa ve kiralık evin koşullarına alışmışlarsa, hakim anne ile çocukların kiralık evde kalmasına karar verir.

  • Bu belirleme işleminde, annenin isminin kira sözleşmesinde yer almamasına rağmen, hakim annenin kiralık evde yaşamaya devam etmesi seçimini yapma hakkına sahiptir.
  • Eşlerden birinin, diğerine şiddet uygulaması ile çekişmeli boşanma gerçekleşiyorsa, hakim kira sözleşmesinde ismi yer almamasına rağmen, şiddet gören tarafın kiralık evde kalması kararını verme tercihine sahiptir.

Hakimin vereceği bu karar tercihlerine bağlı olarak, kiralık evde kimin kalmasına karar çıkarsa, kira sözleşmesi o kişi adına yeniden düzenlenir.

Çekişmeli Boşanma Tedbir Kararı

Çekişmeli boşanmada tedbir hükmü verilmesi durumunda, kiralık evde mahkemece tedbir kararı alınan kişi kalamaz. Tedbir kararı verilmesi ile kiralık evde kalacak kişinin belirlenmesi hakkında oluşan koşullar şu şekilde sıralanırlar:

Şiddet unsuru sebebi ile çekişmeli boşanma davası açan kişinin korunması hakkında mahkeme kararı alınırsa, kiralık evde korunması sağlanan taraf oturmaya devam eder.

Dava sürecinde, davacı polise başvuru yapar ve mahkemece davalı kişi için tedbir karı alınırsa, kiralık eve tedbir kararı çıkartılan kişinin yaklaşması engellenir.

Kiralık evin sözleşmesinde, şiddet gösteren kişinin isminin yer almasına rağmen, hakim şiddet gören eşin evde kalmasına karar verme hakkına sahiptir.

Çekişmeli Boşanmada Kira Sözleşmesi

Çekişmeli boşanmada kira kontratı hakkında verilen kararlara ilişkin detaylar şu şekilde sıralanırlar:

Çekişmeli boşanmada, davacı olan tarafın, çekişmeli boşanma açma gerekçesi haklı görülüyor ise kira kontratı, davacı taraf üzerine geçirilir.

Çekişmeli boşanma sırasında, davacı tarafın hakarete uğraması ve rahatsız edilmesi durumunda, kira kontratının davacı kişi adına düzenlenmesi talep edilir.

Çekişmeli boşanma sırasında kira kontratı, davacı kişi ismine düzenleşmiş ve davacı kişi aldatma, darp gibi sebepler ile çekişmeli dava açmışsa, kiralık evde yaşamaya devam eder. Bu koşulun sağlanması için boşanma davasının sonuçlanması ve davacının gerekçesinin, mahkemece kabul edilmesi gerekir.

Bu haber toplam 2469 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara