Çekişmeli Boşanmada İlk Duruşmada Neler Olur? İlk Duruşmada Boşanma Olur Mu?

Çekişmeli Boşanmada İlk Duruşmada Neler Olur? İlk Duruşmada Boşanma Olur Mu?
Çekişmeli Boşanmada İlk Duruşmada Neler Olur? Anlaşmalı boşanma dışında kalan ve tarafların birbirleriyle ihtilaf halinde oldukları tüm boşanma davalarına, çekişmeli boşanma davası denir.

Çekişmeli boşanma süreçleri, tarafların ve mahkemenin bir dizi önemli adımı takip etmesini gerektirir.

Bu süreçte, ilk duruşmadan karar aşamasına kadar birçok önemli gelişme yaşanır. İşte çekişmeli boşanma sürecindeki önemli noktalar:

1. Çekişmeli Boşanmada İlk Duruşmada Neler Olur?

Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşmasında, mahkeme tarafları sulh olmaya davet eder. Sulh olunmaması durumunda, tarafların dilekçelerinde belirtilen ve aralarındaki uyuşmazlığı oluşturan konular tespit edilir. Bu, davaya yön verecek temel uyuşmazlıkların belirlenmesi açısından önemlidir.

2. Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Nelere Dikkat Eder?

Hakim, çekişmeli boşanma davalarında Medeni Hukukun temel prensiplerine uygun olarak, tarafların evlilik birliğini sarsan durumları dikkate alır. Bunlar arasında hayata kast, akıl hastalığı, haysiyetsiz yaşam sürme, aldatma, hakaret, gurur kırıcı hareketler ve evi terk etme gibi durumlar bulunur.

3. Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Duruşmada Biter?

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, davaya özgü koşullara ve dosyanın karmaşıklığına göre değişir. Genellikle bu tür davalar 6-7 celse içinde sonuçlanır, ancak bu, kesin bir sayı olarak kabul edilmemelidir.

4. Çekişmeli Boşanma Davası İlk Duruşma Ne Zaman Olur?

Çekişmeli boşanma davalarında ilk duruşmanın zamanlaması, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Bu tür davalar genellikle anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun sürebilir ve ilk duruşma bir ayı aşan sürelerde gerçekleşebilir.

5. Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Çekişmeli boşanma davasını kazanmak için, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının ve ortak yaşamın çekilmez hale geldiğinin kanıtlanması gerekmektedir. Bu iki şartın mahkeme tarafından kabul edilmesi, davayı kazanmak için gereklidir.

6. Çekişmeli Boşanmada Ön İnceleme Ne Demek?

Ön inceleme duruşması, davaya ilişkin konuların ve tarafların taleplerinin belirlendiği, delillerin sunulduğu ve sulh olma imkanının değerlendirildiği bir yargılama aşamasıdır. Bu duruşma, davaya yön verecek önemli bir aşamadır.

7. Çekişmeli Boşanma Davasında Tanıklara Ne Sorulur?

Tanıklara, dava konusu olan ve taraflar tarafından ileri sürülen hususlara ilişkin sorular yöneltilir. Tanıkların ifadeleri, davada önemli bir rol oynayabilir ve mahkemenin kararına etki edebilir.

8. Mahkemede Hakim Karşısında Nasıl Konuşulur?

Mahkemede hakim karşısında konuşurken, sorulan sorulara açık ve net cevaplar vermek önemlidir. Bilinmeyen bir konuda “bilmiyorum” demek, spekülatif cevaplar vermekten daha iyidir.

9. Çekişmeli Boşanmada Deliller Ne Zaman Sunulur?

Deliller, dava sürecinin herhangi bir aşamasında sunulabilir, ancak ön inceleme duruşmasından itibaren iki hafta içinde sunulmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, delil sunma hakkı kaybedilir.

10. Çekişmeli Boşanmada Taraflar Gelmek Zorunda mı?

Çekişmeli boşanma davasında, tarafların duruşmaya bizzat katılımı, avukat aracılığıyla temsil ediliyorlarsa gerekli değildir. Ancak taraflar avukatlar aracılığıyla temsil edilmiyorsa, duruşmalara katılmaları gerekebilir.

Çekişmeli Boşanma Nedir ?

Çekişmeli boşanmada, dava, tek taraflı olarak açılır. Bu davada, davayı açan taraf, yani boşanmak isteyen eş, karşı taraftan boşanma haricinde nafaka ve tazminat gibi çeşitli taleplerde bulunma hakkına sahiptir. Aynı şekilde, kendisine dava açılan taraf da boşanmak istiyor ise, yazacağı cevap dilekçesinde, davacı taraftan tazminat ve nafaka isteme hakkını elinde tutar.

Bu taleplerin doğrultusunda, hangi tarafın tazminat ya da nafaka alacağı çekişmeli boşanma sonrasında mahkeme hâkimi tarafından belirlenir.

Bu davada, sonucu önemli oranda etkileyen hususlardan biri, taraflarda bulunan kusurlardır.

Dava sonucunda, herhangi bir tarafın talep ettiği hakları kazanabilmesi için, boşanma süreci içerisinde, karşı tarafın kendisinden daha fazla kusurlu olduğunu mahkemeye delilleriyle birlikte ispatlamak zorundadır.

Çekişmeli Boşanma Süresi

Çekişmeli boşanma davası süreci, anlaşmalı boşanmalara göre çok daha uzun sürebiliyor. Bunun en temel sebebi ise, hangi tarafın haklı olduğunu ispatlayabilmek için, mahkemenin yapacağı araştırmalar ve istenecek olan belgelerdir.

Anlaşmalı boşanmalarda, taraflar tüm konularda mutabık olurlarsa, boşanma bir gün içinde bile gerçekleşebilir. Aynı şekilde taraflar verilen karara razı olurlarsa, hükmün temyiz edilmesine gerek kalmaz ve boşanma hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Çekişmeli Boşanmada İlk Duruşmada Neler Olur?

Çekişmeli boşanmalarda, dilekçelerin teslim edilmesi, delilerin toplanması, bazı kurumlardan gereken bilgi ve belgelerin toplanması, müşterek çocuklar var ise onların velayeti hususundaki bilirkişi raporunun gelmesi gibi durular söz konusu olabildiğinde, davanın ilk derece mahkemesinde sonuçlanabilmesi, bir ile iki yılı bulabilir.

Taraflardan herhangi birinin aleyhinde olan mahkeme kararının temyiz edilmesi halinde, üst yargı mercilerindeki yargı süreci başlar ve mahkeme süreci bir iki yıl daha eklenebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Özellikleri

Anlaşmalı boşanmaya göre, çekişmeli boşanmanın birçok sebebi olabilir, taraflar arasında yaşanan sorunlar, anlaşmazlıklar, geçimsizlik bunlardan bazılarıdır, devamında ise şu sorunlar gelmektedir;

  • Taraflardan biri boşanmak istiyor fakat, karşı taraf boşanmak istemiyor ise çekişmeli boşanma için dava açılması gereklidir. Bu durum, her iki taraf boşanmak istiyor ancak, nafaka ve velayet gibi durumlarda anlaşamıyorlarsa da geçerlidir.
  • Davayı açacak olan taraf Türk Medeni Kanunu’ nda belirtilmiş olan özel ve genel boşanma sebeplerinden birine dayanarak bu davayı açmadır, aksi takdirde çekişmeli boşanma davasını açamaz. Bu sebepler; akıl hastalığı, zina, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmedir.
  • Bu boşanma türünü ancak, boşanmaya bağlı unsurlar üzerinde mutabık olmayan taraflar için geçerlidir.
  • İlk duruşmada, taraflar arasında bulunan uyuşmazlık ve anlaşmazlığın sulh edilip edilmeyeceği sorgulanır şayet, taraflar arasında sulh sağlanamayacak ise bir üst aşama olan delillerin toplanması aşamasına geçilir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Hâkim Tarafından Reddedilmesi

Hâkim, olumsuz bir karar vererek taraflardan birinin açmış olduğu boşanma davasını reddetme hakkına sahiptir.

Böyle bir durumda davacı taraf bu kararın bozulması için, bir üst mahkemeye başvuruda bulunabilir. Üst mahkeme davacıyı haklı görürse çekişmeli boşanma davası yeniden görülür.

Bu haber toplam 517 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara