Atla

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır


Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 203.maddesinde eşlerin yasal olarak Mal rejimi sözleşmesini evlenmeden önce veya sonra yapabilecekleri; istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilecekleri kaldırabilecekleri veya değiştirebilecekleri düzenlenmiş olup;

Yargıtay'ın yerleşmiş düşüncesine göre "ister nikahtan önce ister nikahtan sonra olsun boşanmayı sağlayıcı yahut kolaylaştırıcı her çeşit sözleşme geçersiz olur." 

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır - Şekil Şartları

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 203.maddesinde eşlerin yasal olarak Mal rejimi sözleşmesini evlenmeden önce veya sonra yapabilecekleri; istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilecekleri kaldırabilecekleri veya değiştirebilecekleri düzenlenmiş olup; Yargıtay'ın yerleşmiş düşüncesine göre "ister nikahtan önce ister nikahtan sonra olsun boşanmayı sağlayıcı yahut kolaylaştırıcı her çeşit sözleşme geçersiz olur."

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. Diğer evlilik sözleşmesi hakkında bilgilendirici makaleyi okuyabilirsiniz.

evlilik sözleşmesi maddeleri nasıl yapılır

Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hallerde temsil edebilir:

Diğer eş veya haklı sebeplerle hakim tarafından yetkili kılınmışsa,Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa,  Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar

Eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Ancak, temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması halinde eşler müteselsilen sorumludurlar. 

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.  Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

Kişisel mallarının gelirleri,

Edinilmiş malların yerine geçen değerler

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

Aile halinde yaşayan birden çok kimsenin oluşturduğu topluluğun kanuna, sözleşmeye veya örfe göre belirlenen bir ev başkanı varsa, evi yönetme yetkisi ona ait olur.

evlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL HAZIRLANIR VE ÖRNEĞİ

TARAFLAR: Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, …../…../…. Tarihinde evlenecek olup; iş bu protokolü evlilik sözleşmesi gerçekleşmeden önce hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile imzalamışlardır.

Taraflar imzalanan bu protokol doğrultusunda evlilik birliğini sürdürmeyi aşağıda isim ve imzaları bulunan şahitlerin de huzurunda taahhüt etmişlerdir.

PROTOKOL MADDELERİ: 1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, …../…../….. tarihinde gerçekleşecek evlilik sözleşmesinden evvel iş bu protokolü kendi isteğimizle imzaladığımızı ve evliliğimiz boyunca iş bu protokole kayıtsız şartsız uyacağımızı beyan ediyoruz. (Diğer Maddeler sırayla yazılır)

TARAF : (Trafların adı soyadı ve imzası)

ŞAHİT    : (Şahit isim ve soyisim imzası)

UYARI: Evlilik sözleşmesi yapılırken hukuki yardım almanızı tavsiye ediyoruz.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Eşler, yasada öngörülen bir yıllık süre içersinde malrejimi sözleşmesi yapmamışlardır.

Davacıların murisinin ölümü ile evlilik birliği sona erdiğin­de, eşler yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir.

Gerçekleşen bu durum karşısında edinilmiş mallara katılma rejimi hükümleri doğrultusunda değerlendirme yapılması gerekir.

ÖZET: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının bozma dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 

Evlilik sözleşmesinin iptali ve yoksulluk nafakası hakkında bir hüküm kurulmaması doğru bulunmamıştır.

ÖZET: Boşanma davaları kamu düzenini ilgilendirdiğinden hakime geniş takdir hakkı tanınmıştır. Tarafların bu dava üzerinde serbestçe hareket etme imkânı yoktur. Hakim evlenme sözleşmesiyle oluşan hukuki durumu mümkün olduğu ölçüde korumakla yükümlüdür.

Toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin korunması ön planda tutulur. Ancak evliliğin devamı toplumun düzenini zedeler hale gelmiş, toplum için sorun oluşturmaya başlamış ve evlilik, sosyal ve ahlaki yönden çökmüş ise, bu durumda evliliğin korunmasında gerek karı-koca ve gerekse çocuklar yönünden bir yarar kalmamış demektir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır - Yorum
  YAĞMUR SİPAHİ -
  31 Ağustos 2016

  Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır - Yorum
  hakan.ev -
  10 Mart 2018

  Merhabalar.ben eşimle 4 yıllık evliyim..aramızda kişisel problemlerimiz yok denilecek kadar az...genellikle ailesi yüzünden tartışıyoruz...ailesi sürekli eşimin ayrılıp gelmesini istiyor eşim gitmiyor.....eşimle evlilik sözleşmesi yapmaya karar verdik...eğer ilerde boşanma olursa benden hiç bir mal talep etmeyeceğine dair...prosedürler nasıl işliyor...sadece notere sunacağımız bir onaylı sözleşmenin hukuki geçerliliği var mıdır ?yada avukatlar aracılığıyla yaptırdığım sözleşmenin diğeriyle arasında bi fark var mıdır? Şayet siz yapıyorsanız bize maliyeti ne olur ?? Beni bilgilendirirseniz sevinirim

  Cevapla
Yorum Bırak