Atla

Fatura İcra Takibi


Fatura İcra Takibi

Fatura İcra Takibi

Fatura İcra Takibi

Türk modern hukuku ticari faaliyetlerde tarafların haklarını korumayı temel alan kanunları ile aktif şekilde uygulanıyor. Buna göre bir mal ya da hizmetin alıcısına satılması-teslim edilmesi halinde kurumsal yapı gereklilikleri dolayısı ile fatura düzenlenmesine karşın alıcı yani borçlu tarafından borcun ödenmemesi halinde borçluya yönelik olarak faturaya dayalı icra takibi başlatabilme hakkı doğar. Alacaklı taraf olarak, faturaya bağlı icra takibi başlatılması durumunda süreç uzun ve güç olabiliyor.

Özellikle de borçludan alınacak mevcut bir alacağın olmasına karşın, Türk ticaret hukuku dahilinde belirlenmiş olan farklı koşulları yerine getirilmemesi durumunda ‘alacak’ durumunun söz konusu olmadığı ya da ‘alacağın’ iddia edilen seviyeden çok daha düşük olduğu sonucu yetkili merciler tarafından karar olarak alınabilir.

Bu sebep ile söz konusu alacağın ispat edilmesi ve hak kaybı olmadan alınabilmesi için mutlaka hukukun aradığı şartlara ilişkin olarak uygunluğun sağlanması ve bu konuda uzman ve profesyonel bir hukuk desteği alınması sürecin yönetimini ve sonucunu olumlu yönde etkiler.

Fatura alacağı dolayısı ile faturaya odaklı icra takibi başlatılabilir. Bu halde söz konusu alacak ile ilgili olarak borçluya borç ve icra tebliği gerçekleştirilir. Borçlu, kendisine tebliğ edilen söz konusu borca ilişkin olarak ‘7 günlük’ itiraz süresi hakkına sahiptir.

 

Fatura İcra Takibi Nasıl Yapılır

Ancak borçlunun bu süre içerisinde itirazda bulunmaması durumunda alacaklı tarafından, borçlunun mallarına haciz uygulanması talebinde bulunarak, alacağını karşılayabiliyor.

Belirtilen süre içerisinde borçlu tarafından takibe ilişkin itirazın gerçekleştirilmesi durumunda, alacaklı tarafından takip duracağı için dava açılması gerekliliği oluşur. Bu aşamada alacaklı tarafından ‘alacaklı’ sıfatını somut belgeler ile kanıtlama yükümlülüğüne sahip olacaktır.

 

Öncelikle alacaklı tarafından, icra takibi başlatılmasından evvel, söz konusu borca ilişkin olarak ‘borçluya’ faturanın tebliğ edilmiş olması gerekir. Söz konusu tebliğ durumu alacaklının faiz hakkını ve alacağına ilişkin icra takibindeki somut delili niteliğini taşır. Bu noktada hukuk sistemine göre alacaklı tarafından faturanın iadeli taahhütlü ya da noter aracılığı ile gönderilmiş olması da delil olarak, kabul edilmesini sağlar.

 

Faturaya bağlı icra takibi halinde açık ve kapalı fatura söz konusu olur. Veresiye bir satış ve bedelinin ileri tarihte tahsil edileceğini karine eden açık fatura ve düzenleyen kişinin imza ya da kaşesinin alt bölümde olduğu mal ya da hizmetten doğan borcun peşin tahsil edildiğini karine eden kapalı fatura bulunur. Bu çerçevede de eğer söz konusu alacağa konu icra takibindeki faturanın açık fatura olması durumunda, borcun ödendiğinin kanıtlanması borçlu yükümlülüğünde bulunur. 

 

Fatura İcra Takibi

Ancak fatura kapalı ise ispat yükümlülüğü alacaklı üzerinde olur. Bu durumda alacaklı tarafından söz konusu borcun, faturaya dayalı icra takibi başlatılabilmesi ve süreç sonunda olumlu sonuç elde edilebilmesi için mutlaka kanıtların yazılı şekilde sunabiliyor olunması gerekliliği bulunmaktadır.

Yargıtay Kararı : Fatura İcra Takibi

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2015/8578 Karar: 2016/5234   Karar Tarihi: 09.05.2016

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TAŞIMA ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİP - İSTİCVAP YAPILAN İNCELEMELER VE BİLİRKİŞİ RAPORU GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK KARAR VERİLMESİ - BOZMA GEREĞİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILMAKSIZIN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

 

ÖZET: Dava, taşıma ücreti alacağının tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, bütün bu toplanan deliller ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora rağmen bozma kararından önce verilen karardaki gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Uyulan bozma ilamı uyarınca, isticvap, yapılan incelemeler ve bilirkişi raporu gözönünde bulundurularak karar verilmesi gerekirken bozma gereği doğrultusunda bir değerlendirme yapılmaksızın karar verilmesi doğru görülmemiş, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.Ankara Avukat, İcra Takibi genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Fatura İcra Takibi - Yorum
  ESER DEMİRBAĞ -
  11 Eylül 2016

  Fatura İcra Takibi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
 • Fatura İcra Takibi - Yorum
  EFSANE ÇİLEK -
  16 Eylül 2016

  Fatura İcra Takibi Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • Fatura İcra Takibi - Yorum
  Güntek -
  1 Şubat 2017

  Telefon faturası nedeniyle borcum vardı hepsini ödedim icra kalkmadı ankara 3.icra dairesi aradı 100tl masrafı var dediler vakıf Banka hesaplarına yatırdım icra dairesi telefona cevap vermiyor ne yapmalıyım.

  Cevapla
Yorum Bırak