Atla

Hakaret Davaları Davası


Hakaret Davaları Davası

Hakaret Davaları Davası

Hakaret Davaları Davası

Hakaret Suçu Nedir

Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na belirtilmiş olup, 125. maddede açıklanmıştır. Bu maddeye göre, bir kimsenin onurunun, şeref ve haysiyetinin rencide edilmiş olması söylenmiştir. Rencide etme işlemini somut bir eylem veya olgu şeklinde yapan, bunlar dışında sövme yolunu kullanan bir kişi suçlu sayılmaktadır. Bu kişi, yaptığı bu suç karşılığında en az üç ay en fazla iki yıl hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Burada hakaret suçunun oluşması, kişinin şeref ve saygınlığının hedef alınması ile olmaktadır. Burada objektif olarak bir mağduriyetten söz edilir. Bu kapsamda herhangi bir şekilde bir kişinin beğenilmeyen taraflarının söylenmesi, eleştirme ve memnuniyet ifadesi hakaret kapsamında değerlendirilmemektedir. Gerçek kişiler, hakaret suçunun mağduru sayılırlar. Bu konu tartışamaya kapalıdır. Fakat tüzel kişiler ile alakalı bir düzenleme olmadığı için tüzel kişilerin de bu suçun muhatap ve mağduru olabileceğini savunanlar vardır. Mağdur olan kimse, hakaret ile ilgili kendisi olaya maruz kalmış olabileceği gibi suç işlenirken yanında olan kişiler aracılığı ile de hakareti öğrenmesi mümkündür.

Hakaret eylemi normal şartlarda teşebbüs halinde kalmaz. Bu zordur. Fakat bu hallerde, davranışlar kesintiye uğranacağından, suç teşebbüs aşamasında kalabilir. Kişinin gıyabında yapılan hakaret suçu ile ilgili de cezalandırma söz konusudur. Bu cezalandırma için en az üç kişi gereklidir. Bu üç kişi, bu suçu öğrenip, anlamış olmalıdır. Bu üç kişinin bir arada olma gibi bir zorluğu yoktur. Birbirlerinden haberdar olmak durumunda da değillerdir. Bahsi geçen üç kişi için, fail ve iştirakçiler geçerli olmaz. Bu kimseler, sayıya dâhil değildir. Hakaret suçu kapsamında değerlendirilmesi gereken diğer bir nokta da siyasetçiler ile ilgili olan olaydır. Bu kişiler sürekli göz önünde olan kişilerdir ve verdikleri kararlar, yaptıkları söylemler toplum için önem taşır. Bu noktada siyasetçilere yapılan eleştiri ile onları aşağılayıcı veya küçük düşürücü söylemler karıştırılmamalıdır.

Bu kişiler eleştiriye, diğer kişilere nazaran çok daha açık olmalı ve tahammül seviyeleri yüksek olmalıdır. Aleniyet kavramı, cezanın ne boyutta olacağında önemli bir yere sahiptir. Eylem, herhangi bir kimsenin göreceği veya işiteceği bir durum veya ortamda yapılmışsa, burada aleniyet kavramından söz etmek mümkündür. Bu cezayı arttırıcı bir noktadır. Cezayı azaltıcı bir nokta ise, hakaret suçunun haksız bir eyleme tepki niteliğinde işlenmiş olmasıdır.

Tabi ortada haksız bir eylem olması ilk şarttır. Haksız bir fiil olan durumun, hukuka aykırı olması yeterli olmakla birlikte kesinlikle suç olması da gerekmemektedir. Haksız eylemin, yaralama olmaması kesin şarttır. Çünkü bu noktada TCK 129/f.2 maddesi devreye girmekte ve faile ceza verilmemektedir.

Tehdit Suçu Nedir

Tehdit, bazı suçlar için ayrı bir unsur olarak ele alınabilir. Fakat direkt suç olarak tanımlandığı madde de söz konusudur. Tehdit, kişilerin karar verme durumlarını ve hürriyetlerini ellerinden alabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında burada korunan hukuki değer, kişilerin karar vermedeki özgürlükleri ve hürriyetleri olmaktadır. Burada suçun oluşması, tehdit olayının gerçekleşmesine bağlı değildir. Önemli ve geçerli olan nokta, tehdidin objektif nitelikte olmasıdır. Kişi, istenilen bir durumun yerine getirilmemesi halinde, karşıdaki kişiyi korkutmuş ve sonuca ulaşmışsa, ya da sonuca ulaşmaya elverişli haldeyse tehdit suçundan bahsedilmektedir.

Eğer sarf edilen söz veya davranış, karşı tarafı korkutan, sonucu değiştirmeye iten nitelikte ve uygunlukta değilse, tehdit suçundan bahsedilemez. Karşı taraf, yapılan eylemi tehdit algılasa da algılamasa da, kişinin yaptığı objektif olarak tehdit diye nitelendirilen bir eylemse, tehdit suçu açığa çıkmış olmaktadır. Tehdit suçu demek, soyut suç demektir. Yani bahsedilen zararın meydana gelme şartı söz konusu olmamaktadır. Bir kimseyi tehdit amaçlı korkutmak isteyen biri, belindeki silahı gösterdiğinde, burada tehdit suçunun oluşmuş olduğu açıktır. Beldeki silahın gösterilmesi, açıkça ve toplumun büyük kısmı tarafından tehdit kabul edilen bir eylemdir. Bu davranış, karşı taraf üzerinde tartışmaya açık olmayan bir korku ve endişe oluşturur.

Bu çok açık bir durumdur. Beldeki silahın gösterilmesi ile tehdit suçu oluşmuştur. Karşı taraf bu hareketten korkmasa da bir önemi bulunmamaktadır. Silah tehdit amaçlı gösterildiğinde, karşı tarafın etkilenip etkilenilmediğine bakılmaz. Bu durum araştırılmaz. Suç, beldeki silahın tehdit amaçlı karşı tarafa gösterildiği an oluşmuştur. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Hakaret Davaları Davası - Yorum
  GÖKŞAH BIYIK -
  6 Ağustos 2016

  Hakaret Davaları Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Hakaret Davaları Davası - Yorum
  SAKİNE AKTÜRKÇE -
  7 Ağustos 2016

  Hakaret Davaları Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Hakaret Davaları Davası - Yorum
  FIRAT KIZILCIK -
  9 Ağustos 2016

  Hakaret Davaları Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • Hakaret Davaları Davası - Yorum
  HİLAL ERENEL -
  16 Ağustos 2016

  Hakaret Davaları Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

  Cevapla
 • Hakaret Davaları Davası - Yorum
  ATAALP ATASEVER -
  6 Eylül 2016

  Hakaret Davaları Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

  Cevapla
 • Hakaret Davaları Davası - Yorum
  ATA BARAN -
  8 Eylül 2016

  Hakaret Davaları Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
 • Hakaret Davaları Davası - Yorum
  SEVGİ OĞUZHAN -
  18 Ekim 2016

  Hakaret Davaları Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • Hakaret Davaları Davası - Yorum
  ESENGÜL ALEMDAR -
  18 Kasım 2016

  Hakaret Davaları Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
Yorum Bırak