Atla

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları


Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları, Haksız fiilden zarar gören kişi veya kişiler açar. Husumet Haksız fiili yapan küçük veya vesayet altında ise, husumet velisi veya vasisine yöneltilir.

Haksız fiili yapan ölmüşse, husumet, mirasçılarına yöneltilir. Haksız fiili yapan müstahdem ise, husumet istihdam edene yöneltilir. Zira başkalarını çalıştıran kimse, yanında çalıştırdığı kimselerin ve işçilerin, işlerini gördükleri sırada sebep oldukları zarardan sorumludurlar. Şu kadar ki, böyle bir zararın doğmaması için durumun gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiği veya dikkat ve özeni göstermiş olsaydı bile zararın doğmasına engel olamayacağını ispat ederse sorumluluktan kurtulur; sorumlu olan kişi, zararı yapana rücu edebilir.

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Nerede Açılır

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Haksız fiilin işlendiği yer veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme ise Haksız fiilin Ticaret hukukunu ilgilendiriyorsa, Ticaret Mahkemesi görevlidir.

HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI NE ZAMAN AÇILIR Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Zarar ve ziyan yahut manevi zarar olarak bir para ödenmesine ilişkin dava; zarar gören tarafın, zararı ve onu yapanı öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve herhalde zararı doğuran eylemden başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, tazminat davası, Ceza Kanunları gereğince daha uzun süreli zamanaşımına bağlı cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş olursa, şahsi davaya da o zamanaşımı uygulanır.

HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI NASIL GÖRÜLÜR Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Deliller toplanır. Ölenin geliri, malvarlığı, yaptığı iş ve kazancı tespit edilir. Bilirkişi görüşü alınır. Ölenin bakmakla yükümlü olduğu kimseler belirlenir. Neticede, hâsıl olan kanaate göre karar verilir.

Yargıtay Kararı - Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

9. HUKUK DAİRESİ  E. 1991/11701 K. 1991/13893 T. 5.11.1991İŞ KAZASI NEDENLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Zamanaşımı Süresi ) • ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davasında ) • TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Zarardan Dolayı Açılan ) 818/m.125 506/m.26

ÖZET : İş kazası nedeniyle uğranan maddi-manevi tazminat için dava açma süresi, Borçlar Yasası`ndaki 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu nedenle mahkeme, bir yıllık zamanaşımından söz ederek istemi reddedemez.

DAVA : Taraflar arasındaki iş kazasından doğan maddi ve manevi zararın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi için de duruşmalı olarak temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 5.11.1991 salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat İ.S. ile karşı taraf adına Avukat İ.Ç. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :

KARAR :

1 - Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

2 - İş kazası nedeniyle uğranılan maddi ve manevi tazminat davaları akte aykırı hareketten doğan tazminat davalarıdır. Bu tür davalar ise, B.K.`nun 125. maddesine göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Davacı manevi tazminat davasını 10 yıllık zamanaşımına uğramadan açmıştır. Esasen davalının zamanaşımı savunması da yoktur. O halde, manevi tazminat davasında incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bir yıllık zamanaşımından söz edilerek bu isteğin reddi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • NEJAT YÜCE -
  6 Ağustos 2016

  İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. (Voltaire)

  Cevapla
 • GİRAY HORASAN -
  14 Ağustos 2016

  Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • ILGIN BAYAV -
  17 Eylül 2016

  Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • Tendü -
  3 Şubat 2017

  Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
Yorum Bırak