Tazminat Davası Nasıl Açılır | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu, günümüzde toplumun bilinçli hale gelmesi, hak arama özgürlüğü ile uğranılan zararların giderilmesi taleplerinin artmasına sebep olmuştur. Hukuk alanında bir çok konuda tazminat açılırken, istenen tazminat türüne göre de davanın hangi mahkemeye açılacağı belli olmaktadır.

Tazminat davası hakkında genel bilgileri vermeden- davanın nasıl açılacağı, tazminat davasını kimler açar, hakim tazminata nasıl karar verir ve buna benzer konulardan bahsetmeden- önce tazminatı genel çerçevede tanımlayarak makaleye giriş yapacak olursak.

Tazminat Nedir?

Tazmin kelimesinden türetilmiş olan tazminat, bir şeyin giderilmesi için ödenen bedel anlamına gelmektedir. Tazmin kelimesi ise karşılamak anlamına gelir. O zaman genel anlamı ile tazminat davası ile ilgili ilk başta şunu ifade edersek yanlış olmaz.

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat davasını açan davacı davalının yapmış olduğu bir davranış, fiil nedeni ile herhangi bir konuda- kanun koyucunun öngördüğü ve hüküm altına aldığı bir konuda- zarara uğramış ve bu zararın davalı tarafından giderilmesini istemek maksadı ile mahkemeye başvurmuştur.

Tazminat davasının amacı o zaman zarar verenin zarar görenin zararını gidermek maksadı ile başvurulan bir hukuki yoldur.

Tazminat hangi konularda istenebilir, daha açıklayıcı olmak gerekirse tazminat davasının açılabilmesi için taraflar arasında nasıl uyuşmazlıklar gerçekleşmelidir (Tazminat Davası Nasıl Açılır).

Hangi Durumda Tazminat Davası Açılır

Tazminatın istendiği durumları ifade etmeden önce Türk hukuk sistemi tarafından kabul edilen tazminat çeşitlerini ifade edersek kabul edilen 3 tazminat çeşidi şunlardır:

*Maddi tazminat, *Manevi tazminat, *Destekten yoksun kalma tazminatı

Tazminatın istendiği durumlar ise her vakıa tarafından farklı farklı değerlendirilmektedir. Örneğin aile hukukunda tarafların boşanması durumunda boşanmada haklı olan taraf daha doğrusu daha az kusuru olan taraf daha fazla kusuru olan taraftan evlilik birliğinin bozulması nedeni ile karşılanması gereken menfaatin karşılanamayacağından dolayı maddi tazminat talep edebilmektedir.

Ya da bir birey kendisine karşı ağır ithamlarda ve hakaretlerde bulunan bireye tazminat davası açabilmektedir.

Maddi ve Manevi Tazminat davası nasıl açılır, hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Doktor hatası nedeniyle Tazminat davası nasıl açılır

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Bireyin uğradığı maddi konudaki zararının tazmin edilmesi amacı ile açılan ve öncelikle müspet zararının karşılanması amacı güden tazminat çeşididir.

Örnek verecek olursak taksir ile adamın yaralanmasına sebebiyet veren bireye yararlanan tarafın açtığı maddi tazminat davası. Yaralanan kişi hastane masraflarını, işe gidemediği gün boyunca kazanması gereken kazancı ve kaçırdığı fırsatları maddi tazminat davası açarak isteyebilmektedir.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Manevi tazminat kişilik haklarına yapılan ihlallerden veya kişinin hatırasına yapılan ihlallerden dolayı açılan tazminat davasıdır.

Örnek verecek olursak aldatma nedeni ile boşanmada aldatılan taraf zina yapan eşe evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğüne karşı yaptığı ihlalden ve ona manevi olarak verdiği zarardan dolayı manevi tazminat davası açabilmektedir. Tazminat hukuku ve Tazminat Davası Nasıl Açılır konusunda avukat ve danışmanlık alınmasını öneriyoruz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası Nasıl Açılır

Zarara uğrayan tarafın ölmesi nedeni ile yakınlarının, ilk dereceden akrabalarının anne, baba, eş ve çocukların, açtığı tazminat davasıdır. Tazminat hukuku ve Tazminat Davası Nasıl Açılır konusunda avukat ve danışmanlık alınmasını öneriyoruz.

İşçi Tazminat Davaları Nasıl Açılır

İşçinin İş hukuku kapsamında bir yılın üstünde çalışması halinde kıdem tazminat hakkı ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında ihbar tazminatı, işe iade tazminatı, fazla mesai alacakları gibi tüm haklarını alabilmesi için takip etmesi gereken süreç bulunmaktadır.

Öncelikle işçi haksız olarak işverenin sözleşmesini feshetmesi veya haklı fesih hakkını kullan işçinin tazminat haklarının ödenmesini öncelikle zorunlu arabuluculuk sistemine başvuru yapması gerekmektedir. Arabulucu ile tazminat hakkının alınmaması halinde, işçi tazminat alacakları nedeniyle dava dilekçesini hazırlayarak, iş mahkemesine başvuru yaparak tazminat davası açar.

İş Mahkemesine tazminat davası nasıl açılır konusunda ise aşağıdaki hususlarda dava açılmaktadır.

Meslek hastalığı Tazminat davası nasıl açılır, hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Kıdem tazminat davası nasıl açılır hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

işçinin İş hukuku kapsamında çalıştığı esnada iş kazası geçirmesi halinde, uğranılan maddi ve manevi zararlarını iş mahkemesine dava açarak tazminat hakkını isteyebilir.

İş Mahkemesine Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır

İşçinin iş kazasından kaynaklı tazminat davası açabilmesi için iş kazası sonrası SGK başvuru yaparak iş kazasının tespiti ve kusur durumu hakkında müfettiş görevlendirilmesini ister. Ayrıca olay nedeniyle ilgili güvenlik güçlerinin tutmuş olduğu olay yeri tespit tutanağı ve tanık beyanları da mahkemeye sunulması gerekmektedir.

İş kazası sonucu işçi vefat etmiş ise, eşi ve çocukları destekten yoksun kalma tazminatı davası açabileceği gibi, ölüm sebebiyle duyulan üzüntüden dolayı anne, baba, kardeşleri de manevi tazminat davası talep etmek için İş mahkemesine tazminat davası açabilirler.

İş kazalarında tazminat davası hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Tazminat Davası Nasıl Açılır

Boşanma davaları boşanma sebeplerine dayanılarak aile mahkemesine boşanma davası açar. Boşanma davası açılırken, yaşanan olaylardan dolayı duyduğu üzüntü, boşanma nedeniyle kaybettiği menfaatleri kaybedeceği sebebine dayanılarak, aynı dava ile aile mahkemesine maddi ve manevi tazminat davası açar.

Boşanma davalarında en çok tazminata konu edilmesine sebep olaylar, zina, aldatma, hakaret ve darp nedeniyle isteyebilir.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Trafik kazası olayının kendi kusuru olmadan ortaya çıkan olaydan dolayı meydana gelen maddi ve manevi tazminatları için dava açılır.

Trafik kazasında sigorta ve kasko bulunması halinde maddi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı ile araç değer kaybı tazminat taleplerinde, sigorta şirketine başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak manevi tazminat talepleri için Asliye hukuk mahkemesine, araç şoförüne, araç sahibine dava açabilir.

Trafik kazası tazminat  hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret kişilik haklarına karşı yapılan saldırı olarak kabul edilmektedir. Kişilik haklarına sözlü olarak hakaret edileceği gibi, telefon ile hakaret, sosyal medyada hakaret gibi eylemler sonucu ortaya çıkabilir.

Kişilik haklarına saldırı ve hakaret olması nedeniyle, istenmesi halinde savcılığa suç durusu yapılır. İspatı halinde karşı taraf ceza almaktadır.

Ceza kararı, olayın tanıkları ve diğer belge görüntü davanın ispatında kullanılmak üzere Asliye hukuk mahkemesine Maddi ve Manevi davası açabilir.

Manevi tazminatın belirlenmesinde ki kriter, hakarete uğrayan kişinin sosyal statüsü, gelir düzeyi, olayın büyüklüğü tazminatın belirleyici unsurlarıdır.

Hakaret nedeniyle tazminat davası nasıl açılır hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Hastaneye Tazminat Davası Nasıl Açılır

Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davalarında özel hastaneler, devlet hastanelerinden farklı olarak söz konusu hatayı gerçekleştiren doktorun şahsi hatası olsa dahi hastane bünyesinde adam çalıştıran ve işleten sıfatı ile doktor ile birlikte tazminat davası açısından sorumluluk taşımaktadır.

Bu çerçevede de yanlış tedavi nedeniyle tazminat davasının özel hastanelerde doktor ve hastaneye karşı açılması gerekir.

Doktorun yanlış teşhis ve tedavisi nedeniyle açılan tazminat davarı idare mahkemesine açılır. İdari tazminat davası nasıl açılır hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Diğer Tazminat Davası Nasıl Açılır

Beraat kararı nedeniyle tazminat davası nasıl açılır konusunda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Munzam zarar nedeniyle tazminat davası nasıl açılır hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

239 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp