Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat Davası Nasıl Açılır | Tazminat davası hakkında genel bilgileri vermeden- davanın nasıl açılacağı, tazminat davasını kimler açar, hakim tazminata nasıl karar verir ve buna benzer konulardan bahsetmeden- önce tazminatı genel çerçevede tanımlayarak makaleye giriş yapacak olursak.

Tazminat Nedir?

Tazmin kelimesinden türetilmiş olan tazminat, bir şeyin giderilmesi için ödenen bedel anlamına gelmektedir. Tazmin kelimesi ise karşılamak anlamına gelir. O zaman genel anlamı ile tazminat davası ile ilgili ilk başta şunu ifade edersek yanlış olmaz.

Tazminat davasını açan davacı davalının yapmış olduğu bir davranış, fiil nedeni ile herhangi bir konuda- kanun koyucunun öngördüğü ve hüküm altına aldığı bir konuda- zarara uğramış ve bu zararın davalı tarafından giderilmesini istemek maksadı ile mahkemeye başvurmuştur.

Tazminat davasının amacı o zaman zarar verenin zarar görenin zararını gidermek maksadı ile başvurulan bir hukuki yoldur.

Tazminat hangi konularda istenebilir, daha açıklayıcı olmak gerekirse tazminat davasının açılabilmesi için taraflar arasında nasıl uyuşmazlıklar gerçekleşmelidir (Tazminat Davası Nasıl Açılır).

Tazminat Davasında Hangi Tazminatlar İstenir?

Tazminatın istendiği durumları ifade etmeden önce Türk hukuk sistemi tarafından kabul edilen tazminat çeşitlerini ifade edersek kabul edilen 3 tazminat çeşidi şunlardır:

*Maddi tazminat

*Manevi tazminat

*Destekten yoksun kalma tazminatı

Tazminatın istendiği durumlar ise her vakıa tarafından farklı farklı değerlendirilmektedir. Örneğin aile hukukunda tarafların boşanması durumunda boşanmada haklı olan taraf daha doğrusu daha az kusuru olan taraf daha fazla kusuru olan taraftan evlilik birliğinin bozulması nedeni ile karşılanması gereken menfaatin karşılanamayacağından dolayı maddi tazminat talep edebilmektedir.

Ya da bir birey kendisine karşı ağır ithamlarda ve hakaretlerde bulunan bireye tazminat davası açabilmektedir. Tazminat çeşitlerini tanımlarsak eğer:

Maddi Tazminat:

Bireyin uğradığı maddi konudaki zararının tazmin edilmesi amacı ile açılan ve öncelikle müspet zararının karşılanması amacı güden tazminat çeşididir.

Örnek verecek olursak taksir ile adamın yaralanmasına sebebiyet veren bireye yararlanan tarafın açtığı maddi tazminat davası. Yaralanan kişi hastane masraflarını, işe gidemediği gün boyunca kazanması gereken kazancı ve kaçırdığı fırsatları maddi tazminat davası açarak isteyebilmektedir.

Manevi Tazminat:

Manevi tazminat kişilik haklarına yapılan ihlallerden veya kişinin hatırasına yapılan ihlallerden dolayı açılan tazminat davasıdır.

Örnek verecek olursak aldatma nedeni ile boşanmada aldatılan taraf zina yapan eşe evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğüne karşı yaptığı ihlalden ve ona manevi olarak verdiği zarardan dolayı manevi tazminat davası açabilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat:

Zarara uğrayan tarafın ölmesi nedeni ile yakınlarının, ilk dereceden akrabalarının anne, baba, eş ve çocukların, açtığı tazminat davasıdır (Tazminat Davası Nasıl Açılır).

Yargıtay Kararı – Tazminat Davası Nasıl Açılır

İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI – MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE YANILGIYA DÜŞÜLEREK VE ÖZELLİKLE MANEVİ TAZMİNATIN AZ TAKDİRİ SURETİYLE HÜKÜM KURULDUĞU(Tazminat Davası Nasıl Açılır).

ÖZET: Mahkemece maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan, manevi tazminatın takdirinde yanılgıya düşülerek ve özellikle manevi tazminatın az takdiri suretiyle hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

BOŞANMA DAVASI TAZMİNAT – BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA DAVALI KADININ DAVACI ERKEĞE NAZARAN AĞIR KUSURLU OLDUĞU – KADIN YARARINA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ (Tazminat Davası Nasıl Açılır).

ÖZET: Mahkemece davacının kusurlu davranışları arasında sayılan sadakatsizlik eylemi tahkikat aşamasında ileri sürülmüş olup hükme esas alınamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadının, davacı erkeğe nazaran ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. O halde, davacının ağır kusurlu kabul edilerek davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminat (TMK m.174/1-2) hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır (Tazminat Davası Nasıl Açılır).

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor