İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır? | Ankara Avukat

Ankara Avukat

İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır, Tazminat hukuku esaslarına göre açılabilecek olan tazminat davaları, haksız fiil veya herhangi bir nedenle zarar gören kişinin mağduriyetinin giderilmesi için açılan davalardır.

İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davaları maddi ve manevi tazminat davaları olmak üzere iki farklı türde açılabilir. Tazminat davaları, tazminat gerektiren olayın gerçekleştiği yere ve duruma göre farklı alanlara ayrılır.

Örneğin trafik kazasında meydana gelen zararlarda trafik kazası tazminat davalarına ilişkin hukuki süreç işletilirken, iş yerinde bir iş ilişkisi nedeniyle meydana gelen zararlar söz konusu olduğunda iş kazası tazminat davaları açılabilir. Bu içeriğimizde iş kazaları kaynaklı başlatılabilecek hukuki süreçleri ve iş kazası maddi ve manevi tazminat davalarını tüm detaylarıyla inceleyeceğiz.

Ölümlü İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası

İş kazası sonucu ölüm gerçekleştiği durumlarda, ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınları tarafından maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. Ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri, nişanlısı gibi yakınları ömür boyu maddi destekten yoksun kalacakları gerekçesiyle maddi tazminat davası açabilirler. Yine ölen kişinin yakınları, ölüm nedeniyle yaşadıkları acı, elem ve ızdırap yaşadıkları için manevi tazminat davası açma hakları vardır.

İş kazası nedeniyle yaşanan ölüm olaylarında, ölüm olay yerinde gerçekleşmemişse tedavi giderleri, cenaze masrafları da ölen kişinin yakınları tarafından açılan maddi tazminat davasında dava konusu yapılabilir.

Yaralanmalı İş Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarında ise kişinin kendisi yaşaması muhtemel tedavi sürecindeki ya da maluliyeti durumunda ömür boyu sürecek gelir kayıplarını öne sürerek maddi tazminat davası açabilir. Yaralanmanın söz konusu olduğu iş kazaları nedeniyle kişinin yakınlarının maddi tazminat açma hakkı yoktur. Ancak ağrı bir yaralanma ya da uzuv kaybı gerçekleşirse, iş kazası yaşayan kişinin yakınları süreç nedeniyle yaşadıkları acı ve üzüntü gerekçesiyle manevi tazminat davası açabilir.

İş kazalarında maddi ve manevi tazminat için zaman aşımı süresi 10 yıldır. Ölümlü ya da yaralanmalı olmasına bakılmaksızın iş kazası yaşayan çalışanlar ya da birinci derece yakınları, kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren başlamak kaydıyla 10 yıl içerisinde istedikleri her zaman maddi ya da manevi tazminat davası açılması için hukuki süreci başlatabilirler. Yani “iş kazası geçirdim şikayetçi olmadım” diyen herkes eğer iş kazasının üzerinden 10 yıl geçmemişse şikayetçi olarak tazminat talep edebilir.

İş Kazası Tazminat Neye Göre Belirlenir?

İş kazası tazminatının belirlenebilmesi için öncelikle iş kazasının şekli ve nasıl gerçekleştiği, işçi ve işverenin ne kadar kusuru bulunduğunun tespit edilmesi gerekir. Bu tespitin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için işverenler için iş kazası SGK başvuru şartı düzenlenmiştir.

İş kazası nedeniyle açılacak davalardan olan maddi ve manevi tazminat davaları için kanıt niteliğindeki en önemli belge, SGK müfettişleri tarafından düzenlenen tutanaklar ve raporlardır. İşverenin bildirmemesi durumunda işçinin bildirimiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilen müfettişler iş kazasıyla ilgili inceleme yapar. Yapılan inceleme sonucunda oluşturulan raporda olay iş kazası olarak belirlenmişse iş kazası tazminat davasının açılması söz konusu olacaktır.

İş Kazası Sonrası Hazırlanan SGK Raporu Ne Anlama Gelir?

Eğer SGK müfettişleri yaşanan olayı iş kazası olarak değerlendirmemişse, kaza sonucu zarar gören çalışanın iş kazası tespiti davası açması gerekir. Açılan dava hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na hem de kazanın yaşandığı iş yerinin sahibi olan işverene açılmalıdır.

İş mahkemesine açılan iş kazası tespit davasında mahkeme, iş kazası bilirkişi raporları, iş kazası Adli Tıp kusur raporu gibi süreçlerin ardından davaya ilişkin kararını açıklar. Mahkemenin karasında eğer Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hazırlamış olduğu raporun aksine yaşanan olayın iş kazası olduğuna hüküm verilirse, bu davanın sonuçlanmasının ardından işverene karşı ölüm ya da yaralanmaya sebebiyet veren iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. (İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

İş Kazası Nedeniyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Faiz Kararı

İş kazaları nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, iş kazası yaşayan çalışan ya da çalışanın ölümü durumunda yakınları, mahkemenin hükmedeceği tazminat tutarlarına ilave olarak faiz işletilmesini de talep edebilir. İş kazası mağduru ya da mağdurları tarafından mahkemeden talep edilmesi halinde tazminat tutarına işletilecek olan faiz tutarında başlangıç tarihi olarak kazanın yaşandığı gün belirlenecektir.

İş Kazası Ceza Davası

İş kazası nedeniyle açılan tazminat davaları, iş mahkemelerinin çalışma alanına girer ve işverenin kusuru incelenerek maddi ve manevi tazminat hususunda kararlar alınır. Ancak işverenin açıkça bir ve ağır kusuru olduğunun tespit edilmesi halinde iş kazası neticesinde ölüm de gerçekleşmişse bazı durumlarda iş kazası nedeniyle ceza davası da açılabilmektedir.

Türk hukuk sistemindeki davalara bakıldığında, özellikle çok sayıda işçinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı iş kazalarında, iş kazası sonucu ölüm ceza davası açıldığı görülebilir.

İş Kazası Ceza Davasında Kimler Sorumlu Tutulabilir?

İş kazasının meydana gelmesinin ardından işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ve kolluk güçlerine (polis ya da jandarma) haber verilmesi gerekir.

Olay yerine intikal eden kolluk güçleri, soruşturma dosyası açarak tahkikat yapılması sağlanacaktır. Eğer iş kazasında bir ya da daha fazla çalışanın ölümü söz konusu ise, Cumhuriyet Savcısı olaya el koyarak gereken incelemeleri yapar.

Çalışanların ölümünde kusuru bulunan kişi ve kişilerle ilgili gerekirse iş kazası nedeniyle ceza davası açılabilir. İş kazası sonrasında başlatılan ceza davası sürecinde, iş yerindeki diğer çalışanlar tanık olarak dinlenirken; iş yeri sorumluları, şirket ortakları gibi tüm yetkili ve sorumlular için gerektiği durumlarda sanık sıfatıyla ceza davası dosyasına eklenebilirler.

Maddi tazminat davası nasıl açılır? Maddi tazminat davası yetkili mahkeme Asliye hukuk mahkemesidir. Bu mahkemeye maddi tazminat davası dilekçe ile birlikte açılabilmektedir. Bir kişi başka bir kişi tarafından sehven ya da kasten zarar uğratılırsa, maddi tazminat davası açmaya hak kazanır. (İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası dilekçe örneği ile birlikte yazılacak bir dilekçe, bölgede bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine verilerek başvuru yapılmalı ve dava süreci başlatılmalıdır. Örneğin bir iş kazası meydana gelmesi halinde, kazaya uğrayan kişi kusurlu olan kişiden zararlarına karşılık tazminat isteyebilir. Ve bu kişiye karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Maddi tazminat şartları vuku bulmuş ise dava görülmeye başlanır. Maddi tazminat davası şartları davayı açacak kişinin davalıdan yana bir maddi zarara uğraması olarak kısaca özetlenebilir.

Davalı kusurun büyük kısmına sahip olmalı ve bu kusuru gerçekleştirmiş olmalıdır. Davacı ise haklı pozisyonda ve hakkını arayan kişi konumunda olmalıdır. Maddi tazminat zaman aşımı davanın konusuna göre 1 ile 10 yıl arasında değişmektedir.

Yargıtay Kararı – İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI – KURUM KAYITLARINDA İŞVEREN OLARAK GÖZETMESE DE ÜCRET ÖDEMELERİNİ BİR KISIM DAVALILAR MURİSİ YAPTIĞI ANLAŞILDIĞINDAN SORUMLULUĞUNA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Her ne kadar Kurum kayıtlarında işveren olarak gözetmese de, ücret ödemelerini bir kısım davalılar murisi yaptığı ve davacıya bir iş ile ilgili bir takım talimatlar verdiği anlaşıldığından da sorumluluğuna gidilmesi gerekirken mirasçıları yönünden davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

83 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp