İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır

Maddi tazminat davası nasıl açılır? Maddi tazminat davası yetkili mahkeme Asliye hukuk mahkemesidir. Bu mahkemeye maddi tazminat davası dilekçe ile birlikte açılabilmektedir. Bir kişi başka bir kişi tarafından sehven ya da kasten zarar uğratılırsa, maddi tazminat davası açmaya hak kazanır.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası dilekçe örneği ile birlikte yazılacak bir dilekçe, bölgede bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine verilerek başvuru yapılmalı ve dava süreci başlatılmalıdır. Örneğin bir iş kazası meydana gelmesi halinde, kazaya uğrayan kişi kusurlu olan kişiden zararlarına karşılık tazminat isteyebilir. Ve bu kişiye karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Maddi tazminat şartları vuku bulmuş ise dava görülmeye başlanır. Maddi tazminat davası şartları davayı açacak kişinin davalıdan yana bir maddi zarara uğraması olarak kısaca özetlenebilir.

Davalı kusurun büyük kısmına sahip olmalı ve bu kusuru gerçekleştirmiş olmalıdır. Davacı ise haklı pozisyonda ve hakkını arayan kişi konumunda olmalıdır. Maddi tazminat zaman aşımı davanın konusuna göre 1 ile 10 yıl arasında değişmektedir.

Yargıtay Kararı – İş Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır

İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI – KURUM KAYITLARINDA İŞVEREN OLARAK GÖZETMESE DE ÜCRET ÖDEMELERİNİ BİR KISIM DAVALILAR MURİSİ YAPTIĞI ANLAŞILDIĞINDAN SORUMLULUĞUNA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Her ne kadar Kurum kayıtlarında işveren olarak gözetmese de, ücret ödemelerini bir kısım davalılar murisi yaptığı ve davacıya bir iş ile ilgili bir takım talimatlar verdiği anlaşıldığından da sorumluluğuna gidilmesi gerekirken mirasçıları yönünden davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor