Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Manevi Tazminat Davası  asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Manevi Tazminat Davasında Tazminat talebinde esas olan Kusurlu ve kanun dışı bir davranış sonucu zarar vermesi halinde verilen zararı karşılamak zorundadır.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Zarar kanunda yaptırımı olmasa dahi, ahlaka aykırı davranışı ilede başkasına zarar vermesi halinde de zararı karşılamak zorundadır. Kisilik haklarının zedelenmesinden zarar olmuş ise, manevi duygunun tatmini için manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini talep edebilir.

Manevi Tazminat Davası esnasında hakim, tazminat yerine başka karar yani kınama isteyebilir  ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Tazminat davası nasıl açılır konusu ile ilgili makalemize göz atabilirsiniz.

Aldatma Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Evlilik durumunda eşler aralarında evlilik birliği kurmuş olur. Taraflar, evlilik birliğini beraber sağlamak, çocuklarını büyütme, eğitme sorumluluğu altındadırlar.

Bu evlilik süresince beraber aynı evde yaşayarak, hastalık da ve sağlık yan yana olmayı, birbirlerine sadık olmayı kabul etmişlerdir.

Evlilik sürecinde bu davranışlar sonucu eşi küçük düşürücü, kişilik haklarını zedelemesi boşanma davalarında tazminat konusudur.

Kişilik Hakları Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Kisilik haklarının sarsılmasından zarar gören kişi, manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hakim, tazminat yerine başka karar yani kınama isteyebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Tazminat talebi zarar görüldüğü tarihten itibaren 2 yıl ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yıldır.

Ayrıca ceza dava zaman aşımı da ayrıca hesaplanır.  Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Haksız Şikayet Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Kişilik haklarının sarsılmasından zarar gören kişi, manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir . Hakim, tazminat yerine başka karar yani kınama isteyebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.(Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi manevi tazminat davasında, Kişiler maddi ya da manevi olarak bir kişi ya da kurum tarafından zarara uğratıldıklarını düşünüyorlarsa, maddi veya manevi ya da ikisi birden için tazminat Davası açma hakkına sahiptir.

Maddi manevi tazminat davasında,Kişinin gördüğü zararlar her zaman maddi nitelikte zararlar değildir. Maddi manevi tazminat davasında, Kişinin uğradığı zarar parayla ölçülebilir değeri olan bir zarar ise maddi zarar karşısında bulunulur.

Eğer kişinin uğradığı zarar parayla ölçülebilir değilse kişi manevi zarar görmüştür. Manevi zarara uğrama durumunda da yasalarımız manevi tazminat talep edilebileceğini hükmetmiştir.

Eğer konuyla ilgili özel bir düzenleme yok ise medeni ve borçlar kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde manevi tazminat talep edilebilir.

Bu konuda manevi zarar gördüğünü söyleyen şahsın kişilik haklarının yasalara aykırı bir saldırıcı sonucu zarara uğraması durumunda karşı taraftan manevi tazminat istenmesi söz konusudur.

Haksız fiil sonucu meydana gelen ya da sözleşmeye aykırılık sonucu meydana gelen zarar olması mühim değil. Maddi zararlar açısından üst sınır, şahsın uğradığı maddi zarar neyse odur. Hiçbir şahıs karşılaştığı zararı aşacak oranda maddi tazminata sahip olarak bu yöntemle zenginleşme yoluna gidemez. Buna karşın uğradığı zararın altında tazminatla yetinmek de isteyebilir.

Manevi tazminat davalarında da kişinin uğradığı zarar parayla ölçülecek türden olmadığı için, karşı tarafın ödeyeceği paranın miktarı konusunda güç de olsa hakim karar verir. (Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

Bu konuda yasalar diyor ki manevi zararın miktar olarak tespit edilmesinde ne mağdur kişinin zarara uğramayı isteyecek kadar fazla miktarda tazminata karar verilmeli, ne de zarar veren kişi açısından caydırıcı olmayacak kadar düşük miktarda tazminata karar verilmelidir.

TAZMİNAT DAVASI – KAZANIN MEYDANA GELMESİNDE DAVALI SÜRÜCÜNÜN AĞIR KUSURLU OLDUĞU.

DAVACILAR DESTEĞİ HENÜZ ON ALTI YAŞINDA OLUP KAMYONUN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ – HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT TUTARLARININ AZ OLDUĞU

Yargıtay Kararları – Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

ÖZET: kazanın meydana gelmesinde davalı sürücü ağır kusurludur. Olayda davacılar desteği henüz 16 yaşında olup kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Olayın meydana geliş şekli, kusur oranı, olay tarihindeki paranın alım gücü gözetildiğinde hükmedilen manevi tazminat tutarlarının az olduğu görülmekle hükmün bozulması gerekmiştir. (Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ EYLEM - DAVALILARIN DAVACILARIN KARDEŞLERİNİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİKLERİ - ÖLENİN YAKINLARININ OLUŞAN ZARARLARI NEDENİYLE HAKKANİYET ÖLÇÜSÜNDE VE OLAYIN OLUŞUNA GÖRE UYGUN BİR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davalıların davacıların kardeşlerinin ölümüne sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır. Şu halde ölenin yakınlarının oluşan zararları nedeniyle hakkaniyet ölçüsünde ve olayın oluşuna göre uygun bir manevi tazminata hükmedilmelidir.

Anılan yön gözetilmeden davacıların manevi tazminat istemlerinin reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

İş kazası nedeniyle bedensel zarar gören kişi karşı taraftan tazminat talep edebilir. Daha Fazlası

Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat

Estetik ameliyatlarında tazminat davası, Daha Fazlası

MADDİ MANEVİ TAZNİNAT İSTEMİ - BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE DAVANIN KISMEN KABUL EDİLDİĞİ - MADDİ MANEVİ TAZMİNATIN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN DAVALILARDAN ALINMASINA KARAR VERİLDİĞİ.

Yaralanma ile sonuçlanan Trafik Kazalarından kaynaklı Tazminat Davası Daha Fazlası

ÖZET: Olay, davacıların yakınları olan .. tarihinde …’in sevk ve idaresindeki özel otomobil ile giderken, bölünmüş yolun karşı tarafında giden otobüsün kontrolsüz girişi sonrası kamyonetin aynı istikamette yola kontrolsüz giriş yapan …ne ait otobüsle çarpışması sonucu davacıların maddi manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile davacılar lehine… TL’nin kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya verilmesine.

Destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya verilmesine, cenaze giderinin yine aynı koşullarla davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya verilmesine, davacılar … ve …’in fazlaya ilişkin istemleri ile davacılar …, …, …, …’in maddi tazminat istemlerinin ayrı ayrı reddine, davacı … yönünden; eş için…TL, oğul Ayetullah için … TL, torunları yönünden … TL toplam … TL, gelini maktül … için … TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya verilmesi ile fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar verilmiştir.

Nişanın Bozulması Manevi Tazminat

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat talep edilmesi hakkındaki makale için Daha Fazlası.

Tıbbi Hata Tazminat Davaları

Tıbbi Hata Tazminat Davaları hakkında makalede bilgi alabilirsiniz. Daha Fazlası

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor