Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Tazminat davalarının açılma işlemleri ilgili mahkemeye başvuru dilekçesi ile başvuru yaparak başlatılmaktadır. Başvuru dilekçesi ile açılan dava sürecini profesyonel ve alanında uzman bir avukatın yönetmesi gerekmektedir.

Maddi manevi tazminat davası açmak için bireysel bir dava açılabileceği gibi tüzel kişi kimliği ile de dava süreci başlatılabilmektedir. Maddi manevi tazminat davası 2 farklı dava türünü kapsamakta olup tazminat davaları hem maddi hem de manevi olarak açılabilmektedir.

Maddi Manevi Tazminat Davası Nedir?

Maddi manevi tazminat davası hukuk alanında sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Bu dava türü maddi ve manevi olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır ancak çoğunlukla iki farklı türü olmasına rağmen birlikte açılabilen dava çeşitleri arasında bulunmaktadır.

Maddi ve manevi tazminat davaları ilgili kişinin zararlarının giderilmesi veya karşılanması amacı ile açılan davalara verilen isimdir. Tazminat davalarında bir tarafın haksızlığa uğraması ve maddi ya da manevi bir kayıp yaşaması gerekmektedir. Kişinin uğradığı bu zararın karşılanması için ise maddi manevi tazminat davası açılmaktadır.

Maddi Manevi Tazminat Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davaları bireysel konuları içeriyor ve tüzel kişilik dahil olmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır.

Davanın başlatılabilmesi için bir başvuru dilekçesinin hazırlanması ve mahkemeye sunulması gerekmektedir. Ancak günümüzde maddi ve manevi tazminat davaları için herhangi bir adliyeye doğrudan başvurulabilme şansı da getirilmiştir.

Tazminat Davası Süresi Ne Kadar?

Tazminat davasının açılma süresi için 1 ila 10 yıllık bir süreç söz konusudur. Haksız fiil durumunun yaşandığı tarihten itibaren 10 yıllık bir dava başlatma hakkı bulunulmaktadır. Ancak haksız fiil öğrenildiği tarihten itibaren ise verilen süre sadece 1 yıldan oluşmaktadır.

10 yıl içinde dava açılabilse dahi kişinin öğre01nmesinin üzerinden 1 yıl geçerse dava süreci başlatılamamaktadır.

Tazminat Davaları Neden Açılır?

Tazminat davalarının açılması için birçok neden bulunmaktadır.

 • İş kazası
 • Trafik kazası
 • Boşanma davası
 • Haksız sözleşme feshi, sözleşme ihlali

Gibi nedenlerden dolayı tazminat davası başlatılabilmektedir. Maddi manevi tazminat davası nasıl açılır ve süreç nasıl gelişmektedir sorularına bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Manevi Tazminat Davası  asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Manevi Tazminat Davasında Tazminat talebinde esas olan Kusurlu ve kanun dışı bir davranış sonucu zarar vermesi halinde verilen zararı karşılamak zorundadır.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Zarar kanunda yaptırımı olmasa dahi, ahlaka aykırı davranışı ilede başkasına zarar vermesi halinde de zararı karşılamak zorundadır. Kisilik haklarının zedelenmesinden zarar olmuş ise, manevi duygunun tatmini için manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini talep edebilir.

Manevi Tazminat Davası esnasında hakim, tazminat yerine başka karar yani kınama isteyebilir  ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Tazminat davası nasıl açılır konusu ile ilgili makalemize göz atabilirsiniz.

Aldatma Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Evlilik durumunda eşler aralarında evlilik birliği kurmuş olur. Taraflar, evlilik birliğini beraber sağlamak, çocuklarını büyütme, eğitme sorumluluğu altındadırlar.

Bu evlilik süresince beraber aynı evde yaşayarak, hastalık da ve sağlık yan yana olmayı, birbirlerine sadık olmayı kabul etmişlerdir.

Evlilik sürecinde bu davranışlar sonucu eşi küçük düşürücü, kişilik haklarını zedelemesi boşanma davalarında tazminat konusudur.

Kişilik Hakları Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Kisilik haklarının sarsılmasından zarar gören kişi, manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hakim, tazminat yerine başka karar yani kınama isteyebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Tazminat talebi zarar görüldüğü tarihten itibaren 2 yıl ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yıldır.

Ayrıca ceza dava zaman aşımı da ayrıca hesaplanır.  Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Haksız Şikayet Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Kişilik haklarının sarsılmasından zarar gören kişi, manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir . Hakim, tazminat yerine başka karar yani kınama isteyebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.(Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi manevi tazminat davasında, Kişiler maddi ya da manevi olarak bir kişi ya da kurum tarafından zarara uğratıldıklarını düşünüyorlarsa, maddi veya manevi ya da ikisi birden için tazminat Davası açma hakkına sahiptir.

Maddi manevi tazminat davasında,Kişinin gördüğü zararlar her zaman maddi nitelikte zararlar değildir. Maddi manevi tazminat davasında, Kişinin uğradığı zarar parayla ölçülebilir değeri olan bir zarar ise maddi zarar karşısında bulunulur.

Eğer kişinin uğradığı zarar parayla ölçülebilir değilse kişi manevi zarar görmüştür. Manevi zarara uğrama durumunda da yasalarımız manevi tazminat talep edilebileceğini hükmetmiştir.

Eğer konuyla ilgili özel bir düzenleme yok ise medeni ve borçlar kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde manevi tazminat talep edilebilir.

Bu konuda manevi zarar gördüğünü söyleyen şahsın kişilik haklarının yasalara aykırı bir saldırıcı sonucu zarara uğraması durumunda karşı taraftan manevi tazminat istenmesi söz konusudur.

Haksız fiil sonucu meydana gelen ya da sözleşmeye aykırılık sonucu meydana gelen zarar olması mühim değil. Maddi zararlar açısından üst sınır, şahsın uğradığı maddi zarar neyse odur. Hiçbir şahıs karşılaştığı zararı aşacak oranda maddi tazminata sahip olarak bu yöntemle zenginleşme yoluna gidemez. Buna karşın uğradığı zararın altında tazminatla yetinmek de isteyebilir.

Manevi tazminat davalarında da kişinin uğradığı zarar parayla ölçülecek türden olmadığı için, karşı tarafın ödeyeceği paranın miktarı konusunda güç de olsa hakim karar verir. (Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

Bu konuda yasalar diyor ki manevi zararın miktar olarak tespit edilmesinde ne mağdur kişinin zarara uğramayı isteyecek kadar fazla miktarda tazminata karar verilmeli, ne de zarar veren kişi açısından caydırıcı olmayacak kadar düşük miktarda tazminata karar verilmelidir.

Yargıtay Kararları – Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

ÖZET: kazanın meydana gelmesinde davalı sürücü ağır kusurludur. Olayda davacılar desteği henüz 16 yaşında olup kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Olayın meydana geliş şekli, kusur oranı, olay tarihindeki paranın alım gücü gözetildiğinde hükmedilen manevi tazminat tutarlarının az olduğu görülmekle hükmün bozulması gerekmiştir. (Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? 

TAZMİNAT DAVASI – HAKSIZ EYLEM – DAVALILARIN DAVACILARIN KARDEŞLERİNİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİKLERİ.

ÖLENİN YAKINLARININ OLUŞAN ZARARLARI NEDENİYLE HAKKANİYET ÖLÇÜSÜNDE VE OLAYIN OLUŞUNA GÖRE UYGUN BİR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Davalıların davacıların kardeşlerinin ölümüne sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır. Şu halde ölenin yakınlarının oluşan zararları nedeniyle hakkaniyet ölçüsünde ve olayın oluşuna göre uygun bir manevi tazminata hükmedilmelidir.

Anılan yön gözetilmeden davacıların manevi tazminat istemlerinin reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

MADDİ MANEVİ TAZNİNAT İSTEMİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE DAVANIN KISMEN KABUL EDİLDİĞİ.

MADDİ MANEVİ TAZMİNATIN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN DAVALILARDAN ALINMASINA KARAR VERİLDİĞİ.

ÖZET: Olay, davacıların yakınları olan .. tarihinde …’in sevk ve idaresindeki özel otomobil ile giderken, bölünmüş yolun karşı tarafında giden otobüsün kontrolsüz girişi sonrası kamyonetin aynı istikamette yola kontrolsüz giriş yapan …ne ait otobüsle çarpışması sonucu davacıların maddi manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile davacılar lehine… TL’nin kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya verilmesine.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

3.028 Görüntülenme

0 SORULAR

 1. Veli M. dedi ki:

  Mrb kaçak elektrik kullanmadıgım halde ceza gelmiş bana maddi manevi tazminat açmak istiyorum nasıl yapabilirim

 2. Bilal H. dedi ki:

  Merhaba, Bu ayın 23 de hakaret ve tehdit iddiasıyla hakkımda açılan davanın ilk duruşması yapıldı 2.mahkeme 3 mart tarihine gün verildi fakat davacı ve şahitlere 2.mahkemeye gelmemeleri söylendi neden? Ayrıca davacının ve şahitlerin bana iftira attıklarından emin olduğum için hts kayıtlarının incelenmesini daha önceden talep etmişim 2.mahkeme sonunda kişilere manevi tazminat davası açabilirmiyim, teşekkür ederim

 3. Harun B. dedi ki:

  6 yıl boyunca riskli raporu verilmiş binanın yıkımını engellemek için haksız olarak ihtiyati tedbir ve yürütmeyi durdurma kararı aldırarak kendi kiracılarını oturtmaya devam etti ben riskten dolayı binayı boşaltmak zorunda kaldığım için bana ait bağımsız bölümlerden kira alamadım ve tedbir karalarından dolayı bina yıkılamadığından dolayıda yenisi yapılamadı maliyetler aşırı şekilde arttı . Mahkemeler sonuçlandı tedbirler haksız koyulduğundan dolayı kaldırıldı bina 15 gün önce yıkıldı.Maliyet artışlarından ve kira geliri kayıplarımdan dolayı tazminat talep edebilirmiyim..

 4. Şule B. dedi ki:

  Ben hamile idim kontrolüm vardı o sıra eşimi arkadaşları darp etti bende eşimi korurken itildim o anın etkisi ile korkusu ile o gün doğum yaptım şimdi karşı tarafa tazminat davası açmak istiyorum sizce açabilir miyim

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
  BİZE ULAŞIN

  İletişim Bilgileri