Atla

Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır


Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır

Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır

Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır

 Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır  

Hukuk yargılamasındaki dava çeşitlerinden çoğu, ihtiyaç duyulan adli menfaate (yarara) sahip bir kimsenin, bir adli ilişkinin var çoğu olmadığının mahkemece belirlenmesiile ilgili açtığı dava. Tespit davaları, menfi ya da müspet olarak açılabilir. 

Tespit davasının hususu, lakin bir adli temas olabilir, ayrı olarak davanın bu adli ilişkilerin var çoğu olmadığının derhal tespitinde adli menfaatinbelirlenmesi lazım olur. Taraflardan her biri, görmekteyiz olan bir davada daha araştırma sırası gelmemiş ya da gelecekte açacağı davada ileri süreceği bir vakıanınbelirlenmesi emeliyle bulgu yapması, eksper araştırması yaptırılmasıveyahut şahit ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. 

Delil belirlenmesi istenebilmesi içersinde adli yararın zenginliği lazım olur. Kanunda açıkça öngörülen durumlar dışında, delilin derhal saptamaedilmemesi durumunda kaybolacağı ya da ileri sürülmesinin ehemmiyetliölçüde zorlaşacağı olasılık dahilinde bulunuyorsa adli fayda var sayılır.  Delil belirlenmesi isteği dilekçeyle yapılır. 

Dilekçede belirlenmesi talep edilen vakıa, tanıklara ya da bilirkişilere sorulması talep edilen sualler, kanıtların kaybolacağı ya dagösterilmesinde güçlükle karşılaşılacağı kuşkusunu uyandıran sebepler ile aleyhine ispat belirlenmesi talep edilen bireyin isim, soyad ve adresibulunur. 

Tespit talebinde tespit edilen, vaziyet ve şartların olanak vermemesihasebiyle, aleyhine saptama yapılacak bireyi gösteremiyorsa isteği geçerli sayılır. 
Mahkeme doğrulusunda tespit edilen saptama giderleri avans olarak ödenmedikçe ileri işlemler yapılmaz.  saptama isteği mahkemece haklı bulunursa hüküm, dilekçeyle beraber başka tarafa tebliğ edilir. 

Kararda ayrı olarak, ispat tespitinin sebep ve ne vakit uygulanacağı,teşhisin icrası sırasında başka tarafın da hazır bulunabileceği, varsa itiraz ve ek soruların bir hafta içersinde bildirilmesi gerektiği belirtilir. 
Talep sahibinin haklarının savunması itibariyle mecburilik tespit edilendurumlarda, başka tarafa tebligat yapılmaksızın da ispat belirlenmesiyapabilir. 
Tespitin yapılmasından ardından, saptama dilekçesi, saptama hükmü,saptama tutanağı ve varsa eksper raporunun bir misali mahkemece kendi kendine başka tarafa tebliğ olunur. 

Karşı doğrultu tebliğden ardından bir hafta içersinde ispat belirlenmesiarzusuna itiraz edebilir. 
Tespiti talep edilen vakıanın hangi delille saptama edileceğine hükümverilmişse, bu hükmün adına getirilmesinde o delilin toplanmasına aithükümler yapılır. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak