Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır konusu Hukuk yargılamasındaki dava çeşitlerinden çoğu, ihtiyaç duyulan adli menfaate (yarara) sahip bir kimsenin, bir adli ilişkinin var çoğu olmadığının mahkemece belirlenmesi ile ilgili açtığı dava. Tespit davaları, menfi ya da müspet olarak açılabilir.

Tespit davasının hususu, lakin bir adli temas olabilir, ayrı olarak davanın bu adli ilişkilerin var çoğu olmadığının derhal tespitinde adli menfaatin belirlenmesi lazım olur. Taraflardan her biri, görmekteyiz olan bir davada daha araştırma sırası gelmemiş ya da gelecekte açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın belirlenmesi emeliyle bulgu yapması, eksper araştırması yaptırılması veyahut şahit ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. | Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır?

Delil belirlenmesi istenebilmesi içersin de adli yararın zenginliği lazım olur. Kanunda açıkça öngörülen durumlar dışında, delilin derhal saptama edilmemesi durumunda kaybolacağı ya da ileri sürülmesinin ehemmiyetli ölçüde zorlaşacağı olasılık dahilinde bulunuyorsa adli fayda var sayılır.  Delil belirlenmesi isteği dilekçeyle yapılır.

Dilekçede belirlenmesi talep edilen vakıa, tanıklara ya da bilirkişilere sorulması talep edilen sualler, kanıtların kaybolacağı ya da gösterilmesinde güçlükle karşılaşılacağı kuşkusunu uyandıran sebepler ile aleyhine ispat belirlenmesi talep edilen bireyin isim, soyad ve adresi bulunur.

Tespit talebinde tespit edilen, vaziyet ve şartların olanak vermemesi hasebiyle, aleyhine saptama yapılacak bireyi gösteremiyorsa isteği geçerli sayılır.

Mahkeme doğrulusunda tespit edilen saptama giderleri avans olarak ödenmedikçe ileri işlemler yapılmaz.  saptama isteği mahkemece haklı bulunursa hüküm, dilekçeyle beraber başka tarafa tebliğ edilir.

Kararda ayrı olarak, ispat tespitinin sebep ve ne vakit uygulanacağı,teşhisin icrası sırasında başka tarafın da hazır bulunabileceği, varsa itiraz ve ek soruların bir hafta içersin de bildirilmesi gerektiği belirtilir.

Talep sahibinin haklarının savunması itibariyle mecburilik tespit edilen durumlarda, başka tarafa tebligat yapılmaksızın da ispat belirlenmesi yapabilir.

Tespitin yapılmasından ardından, saptama dilekçesi, saptama hükmü,saptama tutanağı ve varsa eksper raporunun bir misali mahkemece kendi kendine başka tarafa tebliğ olunur.

Karşı doğrultu tebliğden ardından bir hafta içersin de ispat belirlenmesi arzusuna itiraz edebilir.
Tespiti talep edilen vakıanın hangi delille saptama edileceğine hüküm verilmişse, bu hükmün adına getirilmesinde o delilin toplanmasına ait hükümler yapılır. | Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır?

Tespit Davası Nedir Neden Açılır?

Tespit Davası Nedir? Aslıda birçok kişi bu soru hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değildir. Tespit davası, bir hukuki ilişkinin olup olmadığını mahkeme huzurunda belirlemek için açılan dava olarak adlandırılmaktadır. Temyiz Davası Görevli Mahkeme yüksek mahkemelerdir. Temyiz davası açılamadan önce avukatınızla beraber doğru bir şekilde hareket etmeniz gerekmektedir. Özellikle Temyiz Davası Dilekçe Örneği incelenmeli ve bu örneğe göre bir dilekçe hazırlanarak mahkemeye başvuruda bulunulmalıdır. Tespit Davası HMK’da avukatlarımız size yardımcı olacaklardır.

Delil Tespit Davası açmadan önce hangi mahkemeye başvuracağınızı çok iyi bilmelisiniz. Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır? sorusunun en iyi cevabını size uzman avukatlarımız vereceklerdir. Bizimle irtibata geçtiğiniz zaman alanında uzman avukatlarımız sizin her türlü sorununuzu dinleyeceklerdir. Daha sonra ise ortak kararlar alınarak davanın seyri belirlenecektir. Dava sırasında neler yapmanız gerektiği, nasıl hareket etmeniz gerektiği hakkında avukatlarımız size gerekli bilgileri vereceklerdir. Sizin tek yapmanız gereken avukatlarımızı dikkatli bir şekilde dinlemek olmalıdır. Sizde hemen bizimle irtibata geçerek bizden gerekli bilgileri almalısınız. | Hasar Delil Borç Tespit Davası Nasıl Açılır?

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor