Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi

Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi

Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi, Hukuk Davalarında yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlarına karşı bölge adliye mahkemeleri dediğimiz İstinaf mahkemelerine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ankara Bölge Mahkemeleri Söğütözü Çankaya adresinde olup 27 hukuk dairesi ile faaliyet göstermektedir.

Hukuk davalarında İstinaf başvuru dilekçesi, hazırlanırken aşağıdaki örneğe göre hazırlanabilirDilekçede önemli olan istinafa müracaat edenin kimlik bilgileri ve dilekçenin imzalanması, ile yerel mahkemeye gönderilmek üzere verilir.

Hukuk davalarında İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf  başvurusu ile birlikte gerekli harç ve masraflar ödenmesi gerekmektedir. Harç ve masrafların eksik ödenmesi durumunda yerel mahkeme başvuru yapana eksik miktar ve kesin süre belirtilerek müzekkere yollar, bu süre içerisinde eksik harç ve masraflar yatmadığından dolayı istinafa başvuru hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verir. Yada verilen sürede eksik masrafların yatırdığınız durumda mahkeme istinafa yani böle adliye mahkemesine başvurunun yapılmış sayılır.

Başvurunun tamamlanmasında sonra yerel mahkeme İstinaf dilekçesini karşı tarafa tebliğ eder. Karşı taraf, dilekçenin tebliğ edilmesi ile birlikte iki haftalık sürede cevap dilekçesi ile  kararı veren mahkemeye veya başka yerde ise mahkemeye gönderilmek üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi mahkeme ile havale edebilir.

İstinaf yoluna başvurmada icra hukuk mahkemesi kararlarında icra takibini durdurmaz. Diğer hukuk mahkemelerinin kararları da farklılık gösterebilir. Ayrıca Nafakanın ödenmesinin geri bırakılmasına karar verilemez.

Hukuk İstinaf başvurusunun kötü niyetle yapılması halinde bölge adliye mahkemesi kanun 329 maddesi uygulanır.

Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi Örneği

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE;

CEVAP VEREN DAVALI/DAVALILAR;

ADI VE SOYADI                                        :

  1. KİMLİK NUMARASI :

          ADRESİ                                                       :

 VEKİLİ                                                        :

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI/DAVACILAR;

 ADI VE SOYADI                                        :

 TC KİMLİK NUMARASI                        :

 ADRES                                                         :

 VEKİLİ                                                        :

TALEBİN KONUSU             :(…)Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin … Tarih, … Esas, … Karar sayılı kararına karşı istinaf kanun yolu başvurusuna cevaplarımızdan ibarettir.

 TEBLİĞ TARİHİ                                       : …/…/…

KARARIN ÖZETİ                                     :(…)Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; “davalının başka biriyle resmi nikah yapmış olması davacıların iç huzurunu bozacak, onların kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte bir olgu değildir. Şu durumda davacılar yönünden manevi tazminat isteminin tümden reddi”ne ilişkin karar.

CEVAPLAR                                                :

  •  Davacı ………………………………razı olduğunun kabulü gerekir.
  • Birlikteliğin ……………………..anlaşılmaktadır.
  • Birinci derece mahkemesi olan…………………………uygundur.

İSTEM SONUCU                                        :Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak; ……………………………………….arz ve talep ederiz.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURANA CEVAP VEREN

DAVALI/DAVALILAR VEKİLİ AV.İlkay UYAR KABA

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri