Atla

Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi


Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi

Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi

 Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi

Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir; bu süre, 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanuna tabi kamu kurumları hakkında otuz gündür.

Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanunu`nun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır - Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi

Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyiz dilekçesi mahkemelerin faklılığı, dava konusu ve özelliği olarak farklılık göstereceğinden, dava temyiz dilekçesinin konu başlıklarını ele aldık. Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur.

Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri, Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı, Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı,  İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih, kararın özeti, Temyiz sebepleri ve gerekçesi, Duruşma istenmesi halinde bu istek, Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası,

Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile red olunmayıp temyiz incelemesi yapılır

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak