İbranamenin Geçerlilik Şartları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İbranamenin Geçerlilik Şartları

İbranamenin Geçerlilik Şartları

İbranamenin Geçerlilik Şartları

İbranamenin Geçerlilik Şartları | İşçi İşe Alınırken Önceden Düzenlenen İbranameler. Bir işçi işe alındığı ilk gün tüm haklarımı aldım diye imzalatılan ibranamelerin hiçbir hukuki geçerliliği yoktur.

İşçiyi Korkutarak yada Aldatarak Alınan İbranameler

İşçinin korkutularak alınan ibranamelerde hukuken geçersiz sayılmaktadır.İşçiye ibraname adı verilmeden bir belgeye imza alınması ve daha sonra bu belgeyi ibra olarak kullanılması da geçersizdir.

İşçinin alacaklarının düzenlenmediği tamamen aldatmaya dayalı ise ibraname geçerli sayılmayacaktır. İşveren bu bilgiyi bilerek kağıt ortamına dökmüş ise bu durumda işçi aldatılmış sayılacaktır.

Aldatılarak, korkutularak ya da hile ile işçinin elinden ibraname alındığı durumlarda işçi aldatılmayı, hileyi öğrendiği ya da baskının kalktığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ibranamenin hükümsüzlüğünü ileri sürebilir.

Bir yılı geçtikten sonra işçi ibranamenin hükümsüzlüğünü ileri süremez.

İbranamenin Geçerlilik Şartları – Yargıtay ve İstinaf Kararları

ALACAK DAVASI – 2 YILDAN FAZLA HİZMETİ BULUNAN DAVACININ HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH NEDENLERİ MEVCUT OLDUĞU VE BUNA UYGUN BİÇİMDE BİR FESİH YOLUNA GİDECEĞİ SIRADA İSTİFA DİLEKÇESİ VERMESİNİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLMADIĞI

ÖZET: Davacı, bahse konu istifa dilekçesini haklarının ödeneceği inancıyla imzaladığını iddia etmiş olup, istifa dilekçesinin tanzim tarihi içermediği, 2 yıldan fazla hizmeti bulunan davacının haklı nedenle derhal fesih nedenleri mevcut olduğu ve buna uygun biçimde bir fesih yoluna gideceği sırada istifa dilekçesi vermesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle mahkemece istifa dilekçesi ile yasal unsurları taşımayan ibranameye itibar edilmemesi yerindedir. Tüm dosya kapsamına göre ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığından davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak